EN

sickly {határozószó}

volume_up
sickly (és: low, poorly, weakly)
His face was a sickly yellow in the light of the one hall light bulb.
A folyosó egy szem villanykörtéjének fényében betegesen sárgának tűnt az arca.
Bezoar clearly meant what he said, yet to Gordon the logic was sickly, bitterly ironic.
Világos, hogy Bezoar komolyan beszélt, csak a logikája volt betegesen és ordítóan ferde.
Earynspieir grimaced as if in pain for a moment, before assuming a sickly smile.
Earynspieir vágott egy pillanatokig tartó grimaszt, mintha heves fájdalmak kínoznák, majd betegesen elmosolyodott.

Példamondatok a(z) "sickly" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThose planets are repelling gamma rays that'll make the Core explosion look sickly!
Azok a bolygók visszaverik a gammasugarakat, a galaxismag robbanása nekik piskóta.
EnglishWhere but in Khondor do they breed men like you, with pale hair and sickly skin?
Hol másutt születnek hozzád hasonló, fakó hajú, sápkóros bőrű férfiak, ha nemKhondorban?
EnglishHe turned the snowmobile the other way, a pulse beating sickly in his throat.
A másik irányba fordította az aeroszánt, a torkában lármásan vert az ütőér.
EnglishIt was typical London beer, sickly and yet leaving a chemical after-taste.
Tipikus londoni sör volt, gyönge, mégis valami műíz maradt utána a szájban.
EnglishHis face was a sickly yellow in the light of the one hall light bulb.
A folyosó egy szem villanykörtéjének fényében betegesen sárgának tűnt az arca.
EnglishThe cold quiche was all alone on a bed of lettuce with a sickly tomato wedge.
A hideg quiche egyedül árválkodott a salátaágyban egy félig nyers paradicsomszelet mellett.
EnglishDubois's face, leaving it a sickly greenish colour.
Mr. Dubois arcából kiszökött a vér; Mr. Dubois szabályosan elzöldült.
EnglishSeverity only frightened me, he would say, and made me more sickly than I need be.
A szigorúság csak megijeszt szokta volt mondani és még betegesebbé tesz, mint amilyen vagyok.
EnglishThe result was that the tea was sickly as well as bitter, but Will sipped it, nonetheless.
A tea keserű maradt, ugyanakkor émelyítő lett, de Will csak elkortyolgatta.
EnglishBezoar clearly meant what he said, yet to Gordon the logic was sickly, bitterly ironic.
Világos, hogy Bezoar komolyan beszélt, csak a logikája volt betegesen és ordítóan ferde.
EnglishShe was described by those in Donnelaith-and those in Geneva-as being pale, sickly.
A donnelaith-iek és a genfiek sápadtnak, betegesnek írják le Rowant.
EnglishDespite his cold eyes and sickly face, his voice sounded friendly.
Hideg fényű szeme és beteges arcszíne ellenére a hangja barátságosan csengett.
EnglishTheir master couldn’t take them on a sea voyage, he realized a little sickly.
A gazdájuk nyilván nem vihette őket magával a tengeri útra, állapította meg némi sajnálkozással.
English`Now they're saying little Deirdre's sickly,' Father Lafferty said.
Most meg azt mondják, betegeskedik a kis Deirdre szólt Lafferty atya.
EnglishOnly to find myself standing still, here before a sickly fire.
S mindezt azért, hogy a végén itt találjam magam mozdulatlanul egy haldokló tűz mögött.
EnglishIs my Gwydion, too, to be lost in dreams and sickly visions?
- Hát az én Gwydionom is álmokba és beteges látomásokba kell, hogy vesszen?
EnglishThere was a taint in the air—a faint musky odor, dry and sickly.
Enyhe pézsmaszag töltötte be a levegőt: száraz, émelyítő aroma.
EnglishHe did not want to see again that door with its mocking crack nor smell that sickly evil smell.
Nem kívánta újra látni az ajtó bosszantó rését, nem kívánta érezni az émelyítő, gonosz bűzt.
EnglishShe realized sickly that the second bullet had come from the left, from the opposite side of the pass.
Becsapódott a második lövedék, sziklaszilánkok záporoztak a nő háta mögé.
EnglishDonny Ray answers repeatedly with a polite and sickly, No sir.
Donny Ray újra és újra udvarias és erőtlen "nem, uram"-mal válaszol.