EN

shutter {főnév}

volume_up
The windows of the fairy-tale bungalow were flanked by blue shutters from which had been cut star shapes and crescent moons.
A mesébe illő bungaló ablakait kék zsalu takarta, amelybe félhold és csillag alakú mintákat vágtak.
Somewhere on the west side a shutter latch had broken and the shutter banged back and forth with a steady flat cracking sound, like a shooting gallery with only one customer.
Valahol a nyugati szárnyban eltörött egy zsalu zárja, és a zsalu ritmikusan, tompán csapkodott, úgy hangzott, mintha egy céllövöldében egyetlen játékos próbálkozna.
There was something he wanted to say; then the shutter had come down.
Valamit még akart mondani, de a redőny elrekesztette előle.
A shadow passed over him, and his eyelids fluttered like rusty shutters.
Árnyék vetődött rá, mire szemhéja, mint valami rozsdás redőny, megrebbent.
The aluminum-slat shutters vibrated softly in the huffing wind.
Az alumíniumlécekből készült redőny finoman vibrált a dühöngő szélben.
Somewhere beyond it, a shutter claps heavily back and forth in the restless autumn air.
Odakint valahol egy spaletta csapódik ki-be a nyughatatlan őszi szélben.
Lights started to peek through the slats of shop shutters.
Egyre több zárt spaletta mögött gyúlt fény.
A spaletta zárva volt.
shutter
volume_up
zár {fn} (fényképezőgépen)
What the squid has developed is a shutter that can open and close over this specialized light organ housing the bacteria.
Amit a tintahal kifejlesztett, az egy redőny, amit tetszése szerint nyit vagy zár a baktériumot tartalmazó fényszerv felett.

Példamondatok a(z) "shutter" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe door swung and banged in the wind like the last shutter on a haunted house.
Az ajtót nagy csattanással bevágta a szél, mint egy kísértetkastély spalettáit.
EnglishIn that case, take it for three crowns, as I am in a hurry to shutter my booth.
Ebben az esetben legyen három korona, mivel már szeretném bezárni a sátramat éjszakára.
EnglishThe abbot turned to the brown-bearded monk who had first opened the shutter.
Az abbé a barna szakállú szerzeteshez fordult, aki először nézett ki a kémlelőablakon.
EnglishSomewhere beyond it, a shutter claps heavily back and forth in the restless autumn air.
Odakint valahol egy spaletta csapódik ki-be a nyughatatlan őszi szélben.
EnglishJust as I snapped the shutter the husband came out of the front door so I got him as well.
Éppen amikor elkattintottam a gépet, jött ki a kapun a férj, és ő is rákerült a képre.
English[Camera shutter clicks] Now, let's go over it again... just so we got it straight.
Na menjünk rajta végig még egyszer... de most legyetek őszinték.
EnglishHe swung to a window, freed its lock, and raised it, pushing the shutter.
Chris az ablakhoz ugrott, kireteszelte, és széttolta a zsalukat.
EnglishThere was the sound of a shutter opening and then closing quickly with a slam.
Kinyílt valahol egy ablaktábla, majd gyorsan becsapódott.
EnglishGrinding out his cigarette he drew the shutter in the cell door aside and put his eyes to the peep-hole.
Elnyomta a cigarettáját, aztán félrehúzta a fémlemezt a kukucskáló elől és benézett.
EnglishFuji colour... adjustable shutter speed... nightvision, infrared... black and white.
3 chipes... színes... éjszakai felvétel... infravörös...
EnglishThere was something he wanted to say; then the shutter had come down.
Valamit még akart mondani, de a redőny elrekesztette előle.
EnglishI unfastened the wooden shutter, and stood looking down into the street.
Kinyitottam a deszkazsalugátert, lenéztem az utcára.
EnglishSilence again, except for the wind and the clapping shutter.
Újra csend van, a szelet és a csapkodó spalettát leszámítva.
EnglishThe shutter is clicked... the fash goes off... and they've stopped time... if just for the blink of an eye.
A retesz kattan... a fény villan... és megállították az időt... ha csak egy szempillantásra is.
English'Wait,' the monk said brusquely, closing the shutter again.
Várjon mondta kurtán a szerzetes és becsukta az ablakot.
EnglishCreative program (biased toward fast shutter speed)
Kreatív program (gyors zársebesség irányába eltolt)
EnglishSee the shutter high above, and the chains hanging from it.
Nézz fel a zsalukra odafent, és a láncokra.
EnglishAction program (biased toward fast shutter speed)
Akció-program (gyors zársebesség irányába eltolt)
EnglishA great cloud of gnats rose as the shutter fell back, and I waved them away from me in a convulsive disgust.
Hatalmas szúnyogfelhő szállt fel, amikor az ajtótábla kidőlt, és én görcsös undorral hessegettem el őket magamról.
EnglishAnother man saw the movement of the shutter.
Egy másik férfi észrevette a zsalugáter elmozdulását.