angol-magyar fordítás erre a szóra: to shut to

EN

"to shut to" magyar fordítás

EN

to shut to {ige}

volume_up
Every time Turkey opens a door to democratisation, it slams another door shut.
Minden alkalommal, amikor Törökország kinyit egy ajtót a demokratizálódás felé, egy másik ajtót bezár.
If I said the wrong thing she would shut up in alarm like a clam and go dumb on me.
Ha rosszat mondok, pánikszerűen becsukódik, mint a kagyló, és megnémul.
Megfordultam, és láttam, hogy az ajtó csattanva becsukódik.
A csomagtartó fedele csattanva becsukódik.
It settled to the floor and they waited while the pod's exterior doors revolved shut and air rushed in.
Megvárták, amíg a hangárajtó bezáródik, és hangos sziszegés közepette leveg tölti meg a dokkteret.

Példamondatok a(z) "to shut to" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English'Ay, we'll just ask ye when we want ye,' said she, and shut the door in my face.
- Ha lesz, majd szólunk" - mondta az asszony, és becsukta a kaput az orrom előtt.
EnglishThat's the last entry in the logbook when the machine was shut down, July 1958.
Ez az utolsó bejegyzés a naplóban, amikor a gépet lekapcsolták 1958 júliusában.
EnglishI love fucking Americans, Goto said coarsely after the door slid shut behind her.
Szeretek amerikaiakkal dugni mondta Goto, miután az ajtó becsukódott a lány után.
EnglishThen he was awake, knowing it was only Annie Wilkes, pulling the back door shut.
Felébredt, és tudta; hogy csak Annie Wilkes csukta be maga után a hátsó ajtót.
EnglishI told you to shut the fuck up! he said, then turned back to study the picture.
Mondtam, hogy fogjátok már be! mondta nyomatékosan, és visszafordult a képhez.
EnglishYou cannot shut your eyes to the importance of this turn of events, said Fournier.
Nem teheti meg, hogy nem vesz tudomást erről a fontos fordulatról vélte Fournier.
EnglishThe door bumped against the pneumatic door-closer and very softly clicked shut.
Az ajtó először tompán nekicsapódott a gumiütközőnek, majd lassan becsukódott.
EnglishCorbell shut the outer door, used the others when green lights indicated he could.
Becsukta a külső ajtót, majd a zöld fény jelzése után működésbe hozta a többit.
English- Some wish to be a king or a queen - Some wish for fortune and fame - Shut up!
- Van, aki királyságra vágyik - Más szerencsére, hírnévre áhít - Fogja már be!
EnglishThe man closed the door behind them and hooked a wire over a nail to keep it shut.
A férfi becsukta mögöttük az ajtót, kilincs gyanánt dróthurok és szög szolgált.
EnglishHow many of us have them Friends Ones we can depend on Friends Shut the fuck up!
# How many of us have them # Friends # Ones we can depend on # Friends Kuss legyen!
EnglishHe was shut away in the valley now, isolated from the living, alone with the dead.
Most már be volt zárva a völgybe, elszigetelve az élőktől, egyedül a holtakkal.
EnglishThe airless room shimmered with vapors and the flames rose to shut out the night.
A levegőtlen szoba vibrált a forróságtól, a hosszú lángok elkergették az éjszakát.
EnglishWhen everyone had arrived and sat down the doors were shut and I began reading.
Amikor mindenki megérkezett és leült, az ajtókat becsukták, s olvasni kezdtem.
EnglishBishop shut her eyes and shivered all over her plump, aristocratic person.
Mrs. Bishop behunyta a szemét, arisztokratikus tartású, kövér teste megborzongott.
EnglishMary Jane shut her eyes tight and laid her hands on the mountain of Mona's belly.
Mary Jane erősen behunyta a szemét, és rátenyerelt Mona heggyé püffedt hasára.
EnglishI went out through it to shut up the ducks not long before the people arrived.
Azon mentem ki, hogy bezárjam a kacsákat, nem sokkal a vendégek megérkezése előtt.
EnglishThen he shut his teeth tight and leaned down to pull the blanket off the body.
Aztán jól összeszorította a fogát, és lehajolt, hogy a hulláról lehúzza a takarót.
EnglishI just sat in the cockpit and looked, while he taxied alongside and shut down.
Csak ültem az ülésben, és pislogtam, ő meg mellém gurult, és kikapcsolta a motort.
EnglishNow Father took hold of the mighty bolt which had held them shut for thirty years.
És apám most megragadta a hatalmas reteszt, amely harminc éve elzárta azt a kaput.

Hasonló fordítások a(z) "to shut to" szóra magyarul

shut melléknév
Hungarian
to prepozíció
to come to ige
to turn to ige
to run to ige