angol-magyar fordítás erre a szóra: to shrug off

EN

"to shrug off" magyar fordítás

EN

to shrug off {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to shrug off" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishUnsuccessfully trying to shrug off the grim premonition, he went into the house.
Nem tudott megszabadulni ettől a komor megérzéstől akkor sem, amikor visszament a házba.
EnglishSo now he was supposed to shrug it off and say what the hell, everybody does it.
Most pedig el kellene bagatellizálnia a dolgot, hiszen, a francba is, mindenki ezt csinálja.
EnglishShea listened tolerantly, though he was less willing than his brother to shrug the matter off.
Shea türelmesen meghallgatta, bár ő nem tudott úgy legyinteni rá, mint a fivére.
EnglishHe looked hard at Elliott, expecting him to turn and shrug off McLanahan's notion.
- Keményen, mereven nézte a tábornokot, arra várt, hogy a parancsnok elveti McLanahan őrült ötletét.
EnglishWe're a free society, so we let pornography and all these things -- we shrug them off.
Mi egy szabad társadalom vagyunk, megengedjük a pornográfiát és ilyesmit - csak megrántjuk a vállunkat.
EnglishBut every time I confessed one, she was quick to shrug it off and tell my father what I'd told her.
Mégis, valahányszor elmondtam neki egy titkomat, lerázta magáról, és gyorsan továbbadta apámnak.
EnglishHe tried to shrug off the discomfort he felt about all this.
Megpróbálta elhessegetni ezt a kényelmetlen érzést.
EnglishStill uneasy, she tried to shrug off the call, and at last she went into the empty room that had once been the nursery.
Próbálta elfelejteni a dolgot, végül bement az üres szobába, amely egykor a gyerekszoba volt.
EnglishThe hotel would shrug and write off the loss.
A szállót nem vágja földhöz vele, az leírja veszteségként.
EnglishHe tried to shrug off the sense of foreboding.
Megpróbálta lerázni magáról rossz előérzetét.
EnglishThen he appeared to shrug it all off, and he smiled.
EnglishDon't shrug them off like that, Tosh.
Ne vesd el ilyen könnyen azokat a hangokat, Tosh!
EnglishThe cynical young thief from the back alleys of Cimmura had finally seen something he could not shrug off.
Cimmura sikátorainak cinikus, fiatal tolvaja most valami olyasmivel találkozott, amit nem tudott egyetlen vállrándítással elintézni.
EnglishI determined to shrug it off.
EnglishJackson tried to shrug it off.
Englishto shrug sth off onto sb
EnglishJust shrug it off.
EnglishHe'd just have to go on as before, trying to shrug off the odd prickling feeling between his shoulder blades that warned him of the ongoing scrutiny.
Folytatnia kell az útját és lehetőleg nem foglalkozni nagyon a lapockái közti szúró érzéssel, ami a közelgő valakire hívta fel a ügyeimét.
EnglishI should say that we cannot really shrug off the difficult issue of discrimination, as members of the Roma experience it, and their exclusion from society and from the labour market.
Azt kell mondanom, hogy a diszkrimináció nehéz kérdését, ahogyan azt a romák megtapasztalják, és a társadalomból és a munkaerőpiacról való kirekesztésüket nem fogadhatjuk el.

Hasonló fordítások a(z) "to shrug off" szóra magyarul

shrug főnév
off határozószó
off melléknév
to get off ige