EN

shrine {főnév}

volume_up
shrine (és: altar)
Nem botránkoztatta meg az oltár.
It struck Kim as curious that no shrine stood in so eligible a spot: the boy was observing as any priest for these things.
Kimnek feltűnt, hogy egy ilyen alkalmas helyen nem áll oltár; úgy ügyelt az efféle dolgokra, mint egy szigorú pap.
Faint memory of the shrine, eons ago, of Marius embracing her.
Elmosódott emlék egy örökkévalósággal ezelőttről, a szentély, Marius ölelése.
I stood before this simple house as if it were a shrine.
Úgy álltam ez előtt az egyszerű ház előtt, mintha szentély volna.
We can leave my sons to care for everything here, and the old shrine would interest you.
A fiaimra hagyhatunk itt mindent, és a régi szentély érdekelne téged.
As he passed the shrine, he looked up at the ball of fire, and winked at it.
Ahogy elhaladt a kegyhely mellett felnézett a fénygömbre és kacsintott egyet.
The shrine he'd kept at the Mission, which had been a beacon at the start, had become a memorial.
A kegyhely, melyet a missziónál alkotott, kezdetben jelzőtűz volt, csak később vált emlékhellyé.
None o' that, now, he said, not too loudly, casting a wary eye up at the streaming, roiling sphere of white fire above the shrine of Mys-tra.
. - mondta halkan, miközben a Mystra kegyhely felett lebegő, tényes gömbre bámult.

Példamondatok a(z) "shrine" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI went to the shrine of Those Who Must Be Kept and remained there in meditation.
Elmentem a szentélybe, Azokhoz, Akiket Õrizni Kell, és elmélkedésbe merültem.
EnglishFOR A FULL MONTH, I didn't dare to go to the shrine of Those Who Must Be Kept.
Egy teljes hónapig nem mertem elmenni a szentélybe Azokhoz, Akiket Õrizni Kell.
EnglishAnd may he flourish long at the shrine of that Undertaker Apollo of Pollio's!
És Sulpicius csak tökéletesítheti az ifjú Claudius észjárásának unalmas voltát.
EnglishAnd when Santino asked you in Rome, you should have brought him to this very shrine!
És mikor Santino faggatott Rómában, őt is el kellett volna vinned a szentélybe!
EnglishAs he passed the shrine, he looked up at the ball of fire, and winked at it.
Ahogy elhaladt a kegyhely mellett felnézett a fénygömbre és kacsintott egyet.
EnglishI sat up and realized I was looking at the Lararium, the shrine of the household gods.
Felültem, és rádöbbentem, hogy a Larariumot, a házi istenek szentélyét nézem.
EnglishPeter, or Papa Legba, in the makeshift Voodoo shrine.
Visszamentem a rögtönzött vudu szentélyhez, hogy megnézzem Papa Legbát vagy Szent Pétert.
EnglishDo you think he would dare to lead us to the shrine of the Mother and the Father?
Mit gondolsz, el merne vezetni bennünket az Anya és az Apa szentélyébe?
EnglishIN THE WEEKS that followed, I filled the shrine in the Alps with many new riches.
A következő hetekben új ékességekkel töltöttem meg az alpesi szentélyt.
EnglishOr Those Who Must Be Kept, who strike with infinite power from their shrine.
Vagy Azok sújtanak le szentélyükből iszonyú erővel, Akiket Õrizni Kell.
EnglishNow in the name of the Goddess I demand of you that it be returned to the shrine of the Lake!
- Most az Istennő nevében követelem, hogy a kard visszatérjen a Tó szentélyébe!
EnglishA shiver went through me; she resembled her old self, the frozen self sitting in the shrine.
Összeborzongtam, annyira emlékeztetett régi énjére, a szentély fagyott bálványára.
EnglishHow important it was for me to leave Venice and seek the shrine of Those Who Must Be Kept.
Okvetlenül el kell hagynom Velencét, és föl kell keresnem Azokat, Akiket Õrizni Kell!
EnglishWe reached the shrine in safety, though Alaric's troops were pillaging the countryside as well.
Épségben megérkeztünk a szentélyhez, bár Alarik katonái vidéken is fosztogattak.
EnglishIt's a sacred shrine, cousin, said Brackman, looking at the rube levelly.
Ez itten egy szent emlékhely, öcsém mondta Brackman, és keményen a bunkó szemébe nézett.
EnglishI backed away as anyone might do when leaving a shrine, and darted silently into the bedroom.
Hátráltam, ahogy egy szentélyből szokás, majd némán berontottam a hálószobába.
EnglishI was silent in the shrine as I worked, with my paint pots and brushes.
Hallgattam, míg festékestálaimmal és ecseteimmel dolgoztam a szentélyben.
EnglishIt may be a shrine to someones favorite cat, suggested Galgus the Daut.
- Lehet, hogy valakinek a kedvenc macskája nyugszik benne - vetette fel Galgus, a daut.
EnglishWas I asking permission to admit Amadeo to the secrets of this ancient and unchangeable shrine?
Kértem engedélyt bevallhatni Amadeónak ez ősi és sohasem változó szentély titkait?
EnglishI lay down to sleep in the shrine and knew only dark and troubled dreams.
Ledőltem aludni a szentélyben, de csak sötét, zaklatott álmok jöttek.

Szinonimák (angolul) a(z) shrine szóra:

shrine
English