angol-magyar fordítás erre a szóra: shrilly

EN

"shrilly" magyar fordítás

EN

shrilly {határozószó}

volume_up
I have a dozen friends with me,' he threatened shrilly.
fenyegetőzött éles hangon.
kiabált éles hangon, felháborodottan egy tiszt.
Éles hangon fel kiáltott:

Példamondatok a(z) "shrilly" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHarparin said shrilly to sparhawk in his high-pitched, effeminate voice.
Ide nem jöhetnek be! sikoltotta a báró Vanionnak magas, szinte már nőies hangján.
EnglishMerrin stood by the bedside, watching while Regan neighed shrilly like a horse.
Merrin az ágy mellett állt, és Regant nézte, aki éles hangján úgy nyerített, mint egy ló.
EnglishThe wind of a horizontal speed whistled ever more shrilly in the stays.
A vízszintes irányú száguldás szele még élesebben sivított a merevítőkön.
EnglishA wheeling hawk screamed shrilly in the grayness and shot down out of the sky over a distant ridge.
Keringő sólyom vijjogott élesen a szürkeségben, és lecsapott egy távoli gerincre.
EnglishBlue fire burned the monster's wings and body, searing its leathered skin, and it cried out shrilly.
A kék tűz megperzselte a hártyás szárnyat és bőrt, a denevér fülsértően sivított.
EnglishReconstruction of the Crime She plunged out of the room, Miss Murgatroyd squeaking shrilly in her wake.
Kiviharzott a szobából, Miss Murgatroyd vékony hangon sipítozva futott utána.
EnglishThey had not taken a dozen steps when the woman called out shrilly and came rushing over to stop them.
Tíz lépést se tettek, amikor az asszonyság fölvisított, és rohant, hogy megállítsa őket.
EnglishSparhawk whistled shrilly even as he heard the rush of many feet in the corridor outside.
Sparhawk futó léptek dobogását és páncélcsörgést hallott az ajtó túloldaláról, és éleset füttyentett.
EnglishThe battle cry Simon had last heard in the doomed seaport rose shrilly.
A harci kiáltás, amit a halálra ítélt adott ki, és Simon utoljára a kikötőben hallott, élesen harsant.
EnglishTell me, Gwenhwyfar, did you say anything to her- I spoke not one word to her, good or bad, she said shrilly.
- Egy szót se szóltam hozzá, se jót, se rosszat - mondta élesen Gwenhwyfar.
EnglishThe dolphin whistled shrilly as its spider collapsed in convulsions.
A delfin áthatóan felvisított, ahogy a pókja összeomlott.
EnglishThe reasonableness of this order was appreciated by most of the occupants of the car, but one person protested shrilly.
Az utasok többsége elismerte a kérés jogosságát, de egy valaki élesen tiltakozott.
EnglishThen he spoke shrilly, looking up into Hallorann's face: But I can't tell my daddy, and you can't, either!
Aztán felnézett Hallorann arcába, és kiabálva folytatta: De nem mondhatom meg apának, és maga se!
EnglishI have a dozen friends with me,' he threatened shrilly.
Itt van velem egy tucatnyi barátom! fenyegetőzött éles hangon.
EnglishThe workfen scattered out of the way, cursing shrilly as the boat crashed into the tethered bouys.
A finek szétrebbentek az útból, és sipítva átkozódtak, amikor a hosszúcsónak belement a kipányvázott bójákba.
EnglishHe began to cry out, shrilly: You and your blood, Jack Merridew!
Mert csak a vér jár a fejedben, Jack Merridew!
Englishhe cried shrilly in a panic.
Amadeo, hiszen te csurom vér vagy! rikoltotta.
EnglishDanny cried out shrilly and fell on his knees beside her.
Danny élesen felkiáltott, és letérdelt melléje.
English'It's started,' she said, and giggled shrilly.
- Megindult! - szólalt meg Elise, és metszőn felnevetett.
Englishan officer protested shrilly.
Lovag urak! kiabált éles hangon, felháborodottan egy tiszt.

Szinonimák (angolul) a(z) shrilly szóra:

shrilly
English