EN

shower {főnév}

volume_up
He cussed her in the shower for ten minutes, then stepped out, and dried himself.
Tíz percen keresztül szitkozódott a zuhany alatt, aztán kilépett, és megszárította magát.
The shower helped get him alert, and the shave got his face smooth.
A zuhany magához térítette, a borotválkozás pedig segített kisimítani az arcát.
I jumped out of the shower, and when I ran into the bedroom, my feet went out from under me.
Kiugrottam a zuhany alól, de egyszer csak összecsuklott a térdem.
In my own country, if there is a shower of rain, the price of cattle drops automatically.
Hazámban egy-egy zápor hatására automatikusan csökkennek a szarvasmarhaárak.
There was the occasional rain shower over the plains, but the region remained semi-arid.
Hébe-hóba elfordult néhány kiadós zápor, de a régió félsivatagos viszonyain ez sem sokat segített.
Quake followed quake as the random shower descended around New York.
Rengést rengés követett, ahogy a vaktában lezúduló zápor elborította New York környékét.
Fortu­nately, his private bathroom also had a shower.
Szerencsére a privát mosdóhoz egy zuhanyzó is tartozott.
Legkedveltebb a zuhanyzó.
Jó nagy a zuhanyzó.

Példamondatok a(z) "shower" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English- Paul: I'm sorry, but no story is better than Karen and the shower massage.
- Sajnálom, de egy történet se lehet jobb, mint Karen és a zuhanyzós masszázsa.
EnglishYou take a homicide witness... to take a shower after your partner's been shot.
Egy gyilkosság szemtanúját elviszi zuhanyozni, miután a partnerét meglőtték?
EnglishFour and a half hours back to Elmendorf, and a shower, and some mandated crew rest.
Még négy és fél óra az út Elmendorfig, aztán egy zuhany, meg némi kötelező pihenő.
EnglishI fought it, kissing her; I wanted to shower her with kisses, her cheek, her lips.
Az érzéseimmel küzdöttem, s csókoltam őt, csókokkal akartam elborítani arcát, ajkát.
EnglishUnk shuddered, stopped dreaming under the tepid drizzle of the shower head.
Unk megrázkódott, magához tért álmodozásából a langyosan záporozó zuhany alatt.
EnglishDash inside and change your clothes, maybe take a quick shower while you're at it.
Szaladj be és öltözz át, sőt ha már benne vagy, gyorsan le is zuhanyozhatsz.
EnglishA nice bathroom with tan and mulberry tiling and a stall shower with a glass door.
Sárga és szederszínű csempével burkolt, szép fürdőszoba, a zuhanyozófülkén üvegajtó.
EnglishNow he saw a pink pastel shower curtain with a dark shape lounging behind it.
Most a halvány rózsaszín zuhanyfüggönyt látta a mögötte heverő sötét alakkal.
EnglishNearby, the large power-generating station hummed and steamed in the afternoon shower.
A piramis közelében épült a jediakadémia energiaszükségletét biztosító generátor.
EnglishHe found Pearl in the kitchen, told her he was hungry, and went upstairs to shower.
Pearlt a konyhában találta, szólt neki, hogy éhes, majd felment zuhanyozni.
EnglishHe cussed her in the shower for ten minutes, then stepped out, and dried himself.
Tíz percen keresztül szitkozódott a zuhany alatt, aztán kilépett, és megszárította magát.
EnglishHis big brain, remember, had him believing that a meteorite shower was going on.
Emlékezzenek vissza, hatalmas agyveleje elhitette vele, hogy meteoritzápor zuhog a Földre.
EnglishGerrard stepped into the shower area, relieved to find that the room was empty.
- Gerrard belépett a zuhanyozóba, ahol meg könnyebbülten látta, hogy senki sincs odabent.
EnglishFive satisfying minutes after that, Ryan headed for the shower to make room for his wife.
Ryan öt perc alatt eltüntette a reggelit, és a fürdőszoba felé vette az irányt.
EnglishWhile his batman and -woman got his clothes squared away, John hopped into the shower.
Amíg a tisztiszolga és női segítője elpakolta a ruhákat, John beugrott a zuhany alá.
EnglishHe needed a shave and a shower, but that, too, would have to wait until Fort Bragg.
- Nagyon vágyott már egy zuhanyra meg egy borotválkozásra, de ez is várhat Fort Braggig.
EnglishIn a shower of sparks and burned circuits, the life-support systems gasped and died.
Az életfenntartó rendszerből szikrák csaptak ki, és a készülék felmondta a szolgálatot.
EnglishPOLLY, older and radiant with joy, emerges into a pelting shower of rice.
Polly, immár idősebben, örömtől sugárzó arccal indul bele a hulló rizsesőbe.
EnglishNow go in and take a shower, and scrub good, and afterwards put on your soldier suit.
Most menj be, tusolj, vakard le tisztességgel a képedet, húzz katonaruhát.
EnglishHe decided to go up and take a shower before Wendy and Danny got back.
Elhatározta, hogy mielőtt Wendy és Danny visszajönnek, felmegy és lezuhanyozik.

Szinonimák (angolul) a(z) shower szóra:

shower
meteor shower