EN

show {főnév}

volume_up
The show times matched, as did the schedule that night of a D.C.
Az előadás időpontja stimmelt, csakúgy, mint a busz menetrendje.
The last show for the night was already underway; no more tickets could be sold.
A legutolsó előadás még tartott, de több jegyet már nem adtak el.
The Great and Secret Show, he'd said, an answer which begged a dozen more questions.
Az utolsó előadás, felelte, és a válasz legalább tucatnyi egyéb kérdést vetett fel.
'The dashboard controls are all fake, just stuck on there for show.
- A műszerfal ától cettig kamu, csak látszat.
Let us not make this scheme a one-off initiative, just for show.
Ne legyen ez a program egyszeri, kivételes kezdeményezés, melyet csak a látszat kedvéért vezetünk be!
A furulya csak a látszat miatt volt.
They passed a soap-streaked show window with an old SHOP TO LEASE sign in the front.
Elmentek egy szappancsíkos kirakat előtt, amelyben régi tábla hirdette: EZ AZ ÜZLET KIADÓ.
A továbbiakban Huddie dolga az üzlet.
I scouted the front of the shop without showing myself.
Földerítettem a terepet az üzlet előtt, de nem mutatkoztam.
That company has shown that it is possible to develop alternatives that work.
Ez a vállalat megmutatta, hogy lehetséges működő alternatívák kifejlesztése.
So there's this stupid art show I'm going to tonight... and I want you to be my date.
Van ez a hülye kiállítás, ahova el kell mennem... és szeretném, ha te lennél a párom.
Both times he won best of the show, Michael said.
Mindkétszer a kiállítás fődíját - mondta Michael.
We're halfway through the show and we haven't sold a painting.
A kiállítás felénél járunk és még egy képet sem adtunk el.
'Friend of all the World,' - the lama looked directly at Kim - 'I am an old man - pleased with shows as are children.
- Egész Világ Barátja - szólt a láma egyenesen Kim szemébe nézve -, én öreg ember vagyok, nekem tetszik a látványosság, akár egy gyermeknek.
There was great commotion inside; a howling ring of men, beer-gutted animals with hair to the middle of their backs, gathered around some floor show at the far end of the bar.
Odabenn lázas mulatozás zajlott; kórusban ordítozó emberek, sört vedelő állatok, hátuk közepéig érő hajjal, csoportosultak valami látványosság körül a bár túlsó végében.
show (és: go, hit, success)
It is a success because it would halt Parliament's request show, its 'cherry-picking'.
Siker ez, mivel a Parlament befejezné a kívánsághangversenyt, a "cherry-picking"et.
She hugged him hard, and Joel proclaimed the show to be a gargantua if I ever saw one.
Ugye, megmondtam, hogy hatalmas siker lesz? - kérdezte Joel.
'The Nuncio is a good old guy, Cardinal Giancatti, but he's just here for show.
- Giancatti bíboros rendes krapek, de ő csak a parádé kedvéért van itt.
There was nothing to be gained by showing he was angered with the foolish pageant, and he was well advised to go along with the Prince's whims until Balinor was located and freed.
Semmi haszna, ha kimutatja, mennyire feldühítette ez a bolond parádé, és jól teszi, ha nem ellenkezik a herceg szeszélyeivel, amíg meg nem találják, és ki nem szabadítják Balinort.

Példamondatok a(z) "show" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt is time for the EU to take action and to show solidarity with the Icelanders.
Itt az ideje, hogy az EU cselekedjen, és szolidaritást mutasson az izlandiakkal.
EnglishMy role on the show, for those of you who haven't seen it -- it's pretty simple.
Az én szerepem ebben a műsorban, azok számára, akik nem látták - elég egyszerű.
EnglishYou protect yourself from all the unexpected miseries or hurt that might show up.
Megvéded magad minden váratlan rejtélytől vagy fájdalomtól, ami talán felbukkan.
EnglishYou should show more patience with them, Morgause warned, and Morgaine shrugged.
- Türelmesebbnek kéne lenned velük - intette Morgause a húgát, de az vállat vont.
English'It's a lovely island, Flute, and we're proud that you chose to show it to us.'
Csodálatos ez a sziget, Furulya, és büszkék vagyunk rá, hogy megmutattad nekünk.
EnglishThat is why I am calling on my fellow Socialist Members to show the same courage.
Ezért kérem szocialista képviselőtársaimat, hogy mutassák ugyanezt a bátorságot.
EnglishHe launders cash through it, and makes it show a loss each year for tax purposes.
Itt mossa tisztára a pénzt, és adóügyi okok miatt minden évet veszteségesen zár.
EnglishIt is important for the Commission to urge the Member States to show solidarity.
Fontos, hogy a Bizottság a szolidaritás gyakorlására ösztönözze a tagállamokat.
EnglishTHE DRAWINGS MUST SHOW THE POSITION FOR THE EEC COMPONENT TYPE-APPROVAL MARK .
A rajzoknak meg kell mutatniuk az EGK alkatrésztípus-jóváhagyási jelölés helyét.
EnglishGo, my dear, cried her mother, and show her ladyship about the different walks.
- Menj csak, drágám - kiáltotta az anyja -, mutasd meg őladységének a sétányokat!
EnglishMiss Bulstrode was faintly surprised by the tense, although she did not show it.
Miss Bulstrode csodálkozva vette észre, hogy múlt időben beszél, de nem árulta el.
EnglishShe taught me many Latin words to show me that they were roots for English words.
Sok latin szóra tanított, hogy lássam, miként nőnek ki belőlük az angol szavak.
EnglishBut Koga got himself kidnapped by the guy who we think is running the whole show.
Kogát azonban elrabolta az a fickó, aki szerintünk az egész showműsort irányítja.
EnglishIf she continues to show the same enthusiasm, I think the results will follow.
Ha továbbra is ugyanilyen lelkes marad, szerintem nem maradnak el az eredmények.
EnglishThe real size of the labor force is already a million less than the figures show.
A munkások valódi száma már egymillióval kevesebb, mint amit az ábrák mutatnak.
EnglishSo I'm going to show you a movie where you're going to see that kind of dynamic.
Úgyhogy mutatok önöknek egy filmet, amelyen látható lesz ez a fajta dinamika.
EnglishA lot of the objects in the show are concepts, not objects that exist already.
A kiállított tárgyak közül sokan fogalmak -- nem a valóságban fellelhető tárgyak.
EnglishOn the way to Pueblo, did she show you where her car had gone off the highway?
A tragédiák a legjobbat, de a legrosszabbat is képesek előcsalogatni az emberből.
EnglishMay I suggest, Mr Fraser, that you should show signs of interest in the girl?
Szabadna azt ajánlanom, Mr. Fraser, hogy mutasson némi érdeklődést a lány iránt?
EnglishHari didn't, but he said, That's democracy for you show business with daggers.
- Be kell vallanom, nem egyszerű a frakciók kezelése- gondolkodott el Voltaire.