EN

shove {főnév}

volume_up
Egy lökés, és kinyílik.
Oh, go on, Harriet said, giving him a pleasant little shovebut, he would tell the Fields Foundation, not a suggestive shove; not at all.
Garpnak azonban szándékában állt, hogy a Fields Alapítvány intézőbizottságának részletesen ismerteti a taszítás természetét, mert abban kacérság, magakelletés nem volt semmi.

Példamondatok a(z) "shove" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishYou ever stop trying to shove knowledge down their throat and just talk to them?
Előfordult már, hogy véletlenül kiesett a szerepéből, és szóbaelegyedett velük?
EnglishI gestured for him to go out on the porch and then I gave it the shove it needed.
Intettem, hogy menjen arrébb a tornácon, majd megadtam az ajtónak a kellő lökést.
EnglishI saw myself walking fast down a corridor and gently giving the door a shove.
Láttam magam, amint sietve végigmegyek egy folyosón, és halkan benyitok az ajtón.
EnglishYou were having as good a time as anybody, helping shove the piano in the pool.
Pompásan mulatott, csakúgy, mint a többiek, miközben a medencébe tuszkolták a zongorát.
EnglishThere were no guards and the doors opened without resistance to Balinor's hurried shove.
Itt nem posztolt őrség, az ajtó ellenállás nélkül kinyílt, ahogy Balinor belökte.
EnglishWith a single powerful shove of one shoulder, he burst through the door and was gone.
Vállának egyetlen hatalmas lökésével betörte, és a következő percben nem volt sehol.
EnglishAnd then, abruptly, the Aqualish gave the kid a shove and snarled something at him.
Ekkor az aquali hirtelen meglökte a fiút, és valamit odavicsorgott neki.
EnglishOf course, if you don't like to touch people, I can always shove this up your nose.
Persze ha nem szeretsz másokat megérinteni, bármikor befecskendezhetem ezt is az orrodba.
English'if I can put him down, shove the spear into his guts and then I'll try to brain him.'
Ha sikerül leterítenem, döfd a gyomrába a dárdát, én pedig majd kiloccsantom az agyát.
English'But what if you just shove it in front of him the way it comes and say Eat?'
De mi van akkor, ha csak egyszerűen elé teszed, ahogy idehozták, és azt mondod neki: Egyél"?
EnglishWell, he told me to shove it up my ass-in diplo-speak, Hitch told his visitor.
Nos, arra kért, hogy dugjam fel magamnak... persze virágnyelven közölte Hitch a látogatójával.
EnglishSo you think we ought to shove that up their ass at the trade negotiations?
Azt mondja, hogy vágjuk ezt a szemükbe a kereskedelmi tárgyalásokon?
EnglishHe had given her a shove in his studio which sent her backwards and down the staircase.
Gregory lökte meg a műtermében úgy, hogy hátrafelé lezuhant a lépcsőn.
EnglishI'd buy a spear gun or another stunner, shove everything into the bag that came with it.
Veszek egy szigonypuskát, vagy egy másik kábítót, és bedobom a szatyorba, amit adnak hozzá.
EnglishWe're going to shove this one down their throats and get out of here quick like a bunny.
- Ezt a kanálkányit még lenyomjuk a torkukon, és aztán iszkiri, de gyorsan, mint a nyuszik.
EnglishShit, man, you try that, Barnes'll shove it up your ass with a candle on it!
Ha megpróbálod, Barnes vissza fogja adni úgy, hogy belezöldülsz.
EnglishAnother desperate shove, and it suddenly swung inward with a crash, taking me with it.
Újabb kétségbeesett lendület, majd hirtelen csattanással bevágódott, magával ragadva engem is.
EnglishGiving Derek a shove, making him get started for the door, Thomas shouted,
Thomas lökött egyet Dereken, hogy végre elindítsa az ajtó felé.
EnglishOkay, well, my brother told her to shove a book up her ass today.
Oké, nos, az öcsém ma azt mondta neki, hogy dugjon egy könyvet a seggébe.
EnglishIs there any actual, like, real reason... why anyone would shove something up their ass like this?
Van racionális, elfogadható ok arra, hogy miért dugna valaki ilyesmit fel a seggébe?

Szinonimák (angolul) a(z) shove szóra:

shove