EN

shoulders {többes szám}

volume_up

Példamondatok a(z) "shoulders" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe took my shoulders in his big brown hands and began pushing me out of the way.
Collinson nagy, barna kezeivel megragadta a váltamat és el akart tolni útjából.
EnglishDusty bearskin riding shoulders grown massively broad with the weight of gold.
Poros medvebőr feszült az aranytól és immáron az erősödő izmoktól széles vállra.
EnglishThat's none-- she started to say, then stopped and shrugged her big shoulders.
Ez nem tartozik... kezdte mondani, aztán megállt, és megrándította erős vállát.
EnglishSherlock Holmes glanced sharply across at me with a slight shrug of his shoulders.
Sherlock Holmes gyors pillantást vetett rám, és vállát könnyedén megrándította.
EnglishHis shoulders were narrow but very straight; he seemed ageless, tall, graceful.
Keskeny vállú, de nagyon egyenes tartású, kortalanul elegáns, magas alak volt.
EnglishHe turned his shoulders and looked squarely at the man, who was even larger now.
Mark elfordította a vállát, és a férfi szemébe nézett, aki most még nagyobbnak tűnt.
EnglishThen she took him by the shoulders, pulled him down, and fixed him with her eyes.
Odament Dudditshoz, félretolta Owent, és gyorsan felhúzta a cipzárt a fia kabátján.
EnglishOld Cotta was asleep, and his bald head nodded slowly above his broad shoulders.
Az öreg Cotta aludt már, és kopasz feje lassan ingott két széles válla közt.
EnglishThe dried parchment hands settled on the king's powerful shoulders, gripping them.
A száraz pergamenkezek ráereszkedtek a király hatalmas vállára, és megszorították.
EnglishI held the shoulders still, though the body had suddenly given a dreadful lurch.
A vállakat leszorítottam, de a test váratlanul és vérfagyasztóan megrándult.
EnglishI tried not to gaze with concern at his thin palsied hands, or his thin shoulders.
Vigyáztam, nehogy feltűnően megbámuljam törékeny, gyenge kezét, sovány vállát.
EnglishThe banshee, too, turned; its wild hair flowed like water about its shoulders.
A banshee is megfordult, haja úgy hullámzott vállain, mint szélfútta tó tükre.
EnglishTaraj winked and moved his arms so the corded muscles of his shoulders rippled.
Kacsintva tett egy mozdulatot, amitől vállának kötélszerű izmai megfeszültek.
EnglishAt his third, the blue head sprang from its shoulders and bounced down the ramp.
Sir Roger újra meglendítette a kardját, s az éles penge levágta a kék fejet.
EnglishMost women lawyers walk around with chips on their shoulders looking for fights.
A legtöbb ügyvédnő olyan arckifejezéssel jár-kel, mintha csak a veszekedést keresné.
EnglishHe seemed to fill the room with chest and shoulders and arms, a massive presence.
Izmos testével, széles vállával, erős egyéniségével megtöltötte a helyiséget.
EnglishShe got up, pressing him back down by the shoulders when he tried to join her.
Fölállt, és vállánál fogva visszanyomta a férjét, amikor az szintén indulni akart.
EnglishEhlana sighed and permitted the giantess to settle the cloak about her shoulders.
Ehlana felsóhajtott, és engedte, hogy az óriásnő a vállára terítse a köpenyt.
EnglishThe exquisite form and buttery smoothness of her bare shoulders stirred him.
Victornak nagyot dobbant a szíve Erika sima, fehér bőre, meztelen válla láttán.
EnglishFor the first time in months, Curtis felt a huge weight lift off his shoulders.
Curtis hónapok óta először érezte, hogy végre leemelik válláról a felelősség terhét.

Szinonimák (angolul) a(z) shoulder szóra:

shoulder