EN

shot {főnév}

volume_up
Yeah, I know, he says sadly, surrendering after the first shot.
Persze, tudom feleli szomorúan, az első kísérlet után feladva a próbálkozást.
Thinking of the shot, she looked down at where the bullet had struck.
A lövésre gondolva lenézett testén arra a pontra, ahol a golyó becsapódott.
But the shot exploded and the ball hit me with full force.
De a lövés eldördült, és a golyó telibe talált.
If the Drug Men shot her they wasted their bullets.
Ha a kalózok lőtték le, kár volt belé a golyó.
With a shrill kiss of metal on metal, a third shot ricocheted off the truck.
Egy harmadik lövedék vágódott vissza a teherautóról.
Pontosabban, egy számszeríjból való lövedék.
They are cancer, praise Jesus, and boys, we're one big hot radioactive shot of chemotherapy.
Rák, az Isten áldjon meg, és mi, fiúk, mi leszünk a nagy, tüzes, kemoterápiás lövedék.
But you always told me if I ever got a shot at a big score, I should take it.
De azt mondtad, ha nagy dobás adódik, azt ne hagyjam ki!
Bernard: One more shot, and he wins $ 1,000.
Még egy dobás,...és ezer dollár üti a markát!
One shot... and replay sends every following shot to the same location.
Egy lövés, és az ismétlő a többi golyót ugyanoda lövi.
Something cracked on the asphalt behind him, a shot rumbling from a bluff.
Valami csattant mögötte az aszfalton, lövés dörrent a szirt felől.
There will be only one shot, continued the Prince of Callahorn.
Csak egyetlen lövés kell folytatta Callahorn hercege.
It's a long shot, but we may stumble across something.
Nem sok sikerrel kecsegtető próbálkozás, de hátha ráakadunk valamire.
Csak még egy próbálkozás.
(CNN reporter) The Serbs say the body was discovered by one of their teams in a search-and-rescue attempt since the F-18 was shot down two days ago.
A szerbek szerint a holttestet az egyik csapatuk találta meg egy mentési próbálkozás közben, mellyel az F-18-as lelövése után próbálkoztak.
It was one of them who had been picked off by a lucky shot from the swaying zeppelins.
Egyiküket leszedte valamelyik ügyes kezű lövész egy hányt-vetett léghajóról.
The shooter had ascended farther to get a better shot.
A lövész magasabb helyet keresett magának a jobb célzáshoz.
I am usually the first one through the door because I am usually the best shot.
Általában én léptem be elsőnek az ajtón, mert én voltam a legjobb lövész.
It's just a little shot to see that he sleeps.
Ez egy kis injekció, hogy lássuk hogyan alszik.
'I guess I'd like that shot after all, Annie,' he said when she had him back in bed.
Azt hiszem, mégiscsak elkelne az az injekció, Annie mondta, miután a nő visszafektette ágyába.
És mi a fene volt az az injekció?
Ran punched the speed float and we shot up to the roof.
Ran maximális sebességre programozta, és mint a puskagolyó felrepültünk a tetőre.
And if he so much as mentioned Miriam's name Rick would be up and off like a shot to her place, because Rick still cared for her.
És ha csak kiejti Miriam nevét, Rick már ugrik is, és száguld Miriam lakása felé, mint a puskagolyó, mert még most is szereti Miriamot.

Példamondatok a(z) "shot" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishShe entered and seated herself, while Visbhume closed the door and shot the bolt.
Glyneth bent leült egy székre, Visbhume pedig becsukta és elreteszelte az ajtót.
EnglishIll tell her that you shot very well and that the portrait was in good condition.
Majd elmondom neki, hogy ragyogóan lőttél, s hogy a képnek nem esett semmi baja.
EnglishAn IRA driver was shot, and his car plowed into people on the side of the street.
Egy IRA-s sofőrt lelőttek, és a kocsija az utcán várakozó emberek közé hajtott.
EnglishStrokov's man took the shot, as you know, and he hit his target in a deadly area.
Sztrokov embere, mint tudja, rálőtt a pápára, és a mellkasán is megsebesítette.
EnglishThe Princess's normally sedate diesel engine gave a low scream and shot forward.
A jelenés továbbra is a motorháztetőbe kapaszkodott, vigyorgott és vicsorgott.
English...who, shot and buried in soil and corpses, managed to crawl out, still alive.
...hogy gödörbe, holttestek közé lőve és temetve még mindig próbáltak kimászni.
EnglishIn lordly style Gordon shot the coins into his pocket without even counting them.
Gordon előkelően zsebre süllyesztette az aprót, anélkül hogy megszámolta volna.
EnglishLast night, at the same time our operative was shot while he watched the mansion.
A múlt éjjel ugyanabban az időben a házat szemmel tartó emberünket is lelőtték...
EnglishIt was sheer ignorance of the difficulty of the shot that made her bring it off.
Egyszerűen azért lőtt, mert fogalma sem volt, hogy milyen kényes dolgot művel.
EnglishThe guy who did the shooting hears the loud radio and knows it will cover a shot.
A tag, aki lőtt, hallja a hangos rádiót, és tudja, hogy az elnyomja a lövés zaját.
EnglishThe SS soldiers recovered quickly and shot three of the four escaping prisoners.
Az SS-katonák gyorsan észbe kaptak, és hármat lelőttek a négy menekülő közül.
EnglishPresident, this is a satellite shot of what we call sites Bach and Mozart.
Elnök úr, ez műholdfelvétel arról, amit Bach meg Mozart helyszíneknek nevezünk.
EnglishIt made the shot an easy one, but sprayed blood and brains all over the room.
Nem volt gondja a célzással, de vér és agydarabkák szálltak szanaszét a szobában.
EnglishHe wishes again, with complete and bitter sincerity, that he had shot McCarthy.
Szívből jövő keserűséggel ismét azt kívánja, bárcsak lelőtte volna McCarthyt.
EnglishInstantly the man's fist shot towards him, knocking the black bag to the ceiling.
A férfi ökle ütésre lendült, a mennyezet felé repítve a fekete orvosi táskát.
EnglishHe hadn't shot anything in years-except, perhaps, people, at second or third hand.
Most viszont Már évek óta nem lőtt semmit legfeljebb embereket, azokat is papíron.
EnglishIt really seems like Providence that the man tripped himself up and shot himself.
Isteni szerencse, komolyan, hogy az az ember megbotlott, és agyonlőtte magát.
EnglishHe sat bolt upright in bed, ignoring the flare of pain which shot up his legs.
Paul hirtelen felült az ágyban, nem törődve a lábába hasító tüzes fájdalommal.
EnglishI have already told my story about the old woman I shot for throwing a hand grenade.
Meséltem már az öregasszonyról, akit lelőttem, mert elhajított egy kézigránátot.
EnglishInstantly, the Prime Minister's eyes, flaring a little wide, shot over to Ryan.
A miniszterelnök egy pillanatra megdermedt, aztán önkéntelenül Ryanre nézett.