angol-magyar fordítás erre a szóra: shortfall

EN

"shortfall" magyar fordítás

EN

shortfall {főnév}

volume_up
A national shortfall of one hundred forty million tons.
Az országos hiány száznegyvenmillió tonna lesz.
Therefore this would leave a shortfall of EUR 600 million.
Így összesen tehát 600 millió eurós hiány lenne.
Now there is a shortfall of EUR 2.4 billion, because the private sector did not get involved.
Most 2,4 milliárd eurós hiány van, mert a magánszektor nem vesz részt benne.
shortfall

Példamondatok a(z) "shortfall" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe cut that, and they can make up some of the shortfall with fuel trucks, but not all of it-
Ha ezt elvágjuk, részben ugyan pótolni tudják tartálykocsikkal, de csak részben...
EnglishNow there is a shortfall of EUR 2.4 billion, because the private sector did not get involved.
Most 2,4 milliárd eurós hiány van, mert a magánszektor nem vesz részt benne.
EnglishDuring the next few years there will be a global shortfall of 200 million tonnes of grain.
A következő években globálisan 200 millió tonna búza hiányzik majd.
EnglishWe could have taken a shortfall of fifty, even seventy million tons.
El tudtunk volna viselni ötven-, sőőt hetvenmillió tonnás hiányt is.
EnglishIt should not be necessary to mobilise the flexibility instrument to make up for the shortfall in funds.
Nem lenne szükséges a rugalmassági eszköz lehívása a forráshiány kiigazítására.
EnglishThe Union has not been able to make up its shortfall in terms of innovation, in spite of the Lisbon strategy.
Az Unió a Lisszaboni Stratégia ellenére sem volt képes behozni innovációs lemaradását.
EnglishIt is calculated that there will be a shortfall of 30% of production in order to cover the needs of the EU market.
Az uniós piac keresletéhez képest 30%-os termelési hiány lesz a számítások szerint.
EnglishExperts estimate that there will be a global shortfall of 40 000 tonnes of rare earth elements in 2014.
Szakértők becslése szerint 2014-re 40 000 tonnányi globális ritkaföldfém-hiánnyal kell számolni.
EnglishBob, you were remarkably close with your estimate of a shortfall of thirty million tons, he said.
Bob, a hiányra vonatkozó harmincmillió tonnás becslésével figyelemre méltóan közel járt a valósághoz mondta.
EnglishFinancial assistance can hardly solve a shortfall of products.
Pénzsegéllyel termékhiányt megoldani aligha lehet.
EnglishTherefore this would leave a shortfall of EUR 600 million.
Így összesen tehát 600 millió eurós hiány lenne.
EnglishA national shortfall of one hundred forty million tons.
Az országos hiány száznegyvenmillió tonna lesz.
EnglishThe first is the financial shortfall that we face.
Először is a pénzügyi hiánnyal kell szembenéznünk.
EnglishAt the same time, the WHO estimates that there is a shortfall of 4.5 million health professionals in poor countries.
Ugyanakkor a WHO becslései szerint 4,5 millió fős egészségügyi szakember hiány van a szegény országokban.
EnglishTheoretically, they could ride this out with minimal difficulties, but that depends on how they make up the short­fall.
Elméletileg minimális nehézségekkel is átvészelhetik, de ez attól is függ, hogyan próbálják kezelni a hiányt.
EnglishThis is also true in Romania where, after a boom in the construction market, it is now facing a desperate shortfall in orders.
Ez Romániára is igaz, ahol - az építőipar piacának virágzását követően - most óriási hiány mutatkozik a megrendelésekben.
EnglishMrs Auken, who is not here at the moment, has said that we will never be able to fill the shortfall in organ donation.
Auken asszony - aki most nincs jelen - elmondta, hogy soha nem lesz annyi rendelkezésre álló szerv, amivel pótolható lenne a hiány.
EnglishIf we have approved some EUR 250 million a year for the CFSP from 2007 to 2013, the shortfall in funding will already be apparent.
Ha jóváhagyunk mintegy 250 millió eurót évente a CFSP-re 2007-től 2013-ig, akkor a finanszírozási hiány máris nyilvánvaló.
EnglishThat is what attracts us to serious paintings, I think: that shortfall, which we might call personality, or maybe even pain.
Azt hiszem, ez késztet bennünket komoly festmények készítésére: az elégtelenség, amit nevezhetünk úgy, hogy személyiség, sőt úgy, hogy fájdalom.
EnglishWill the Commission now be more explicit, especially about the EUR 1 billion per annum shortfall that the Commissioner has just mentioned?
Vajon most egyértelműbben fogalmaz-e majd Bizottság, különösen a biztos úr által az imént említett évi 1 milliárd eurós hiányt illetően?

Szinonimák (angolul) a(z) shortfall szóra:

shortfall