angol-magyar fordítás erre a szóra: short story

EN

"short story" magyar fordítás

EN

short story {főnév}

volume_up
The letter, from the point of the short story on, was proof of the effectiveness of the secret observation team of Stony Stevenson and Unk.
Az elbeszélés befejezésétől fogva a levél bizonyítékkal szolgált arról, mit végzett Stony Stevenson és Unk együttese a titkos megfigyelések terén.
And mixed in with the philosophy were gossip, history, astronomy, biology, theology, geography, psychology, medicine and even a short story.
És ehhez a filozófiához pletyka, történelem, csillagászat, biológia, teológia, földrajz, lélektan és orvostudomány keveredett sőt még egy elbeszélés is.
short story (és: story)
Still, the short story is a difficult and challenging literary form, and that's why I was so delighted — and so surprised — to find I had enough of them to issue a third collection.
A novella mindazonáltal nehéz és próbára tevő műfaj, és ezért örültem - és lepődtem meg annyira -, mikor annyi összegyűlt belőlük, hogy kiadhattam harmadik válogatásomat.

Példamondatok a(z) "short story" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBut, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.
De hogy rövidre fogjam, abbahagytam az iskolát, hogy főállású karikaturista legyek.
EnglishKilgore Trout once wrote a short story which was a dialogue between two pieces of yeast.
= Kilgore Trout egyszer írt egy novellát, amelyben két élesztőgomba beszélget.
EnglishSo today, I'm going to tell you a short story of the history of the universe through listening.
Ma elmondom a világegyetem rövid történetét - a hallgatáson keresztül bemutatva.
EnglishIn January he submitted a short story to a writing contest sponsored by American Teen magazine.
Januárban beküldött egy novellát az American Teen képeslap irodalmi versenyére.
EnglishGarp worked through August on the conclusion of his short story, The Pension Grillparzer.
Garp augusztusban szakadatlanul A Grillparzer penzio végén dolgozott.
EnglishSo he told me a story, short but neat, and I wrote it down as he talked.
Így hát belekezdett a mesélésbe, én pedig szóról szóra leírtam a rövid, de pompás történetet.
EnglishAnna, to make a long story short: the entire staff will be let go.
Anna, hogy rövidre fogjam: a teljes csapatot szélnek eresztik.
EnglishSo, to cut a long story short, we've explored this alternative.
Hogy röviden összefoglaljam: feltártuk ezt a lehetőséget.
EnglishAnd no short story of a mother' corpse and hotel rooms where children learn monstrosity can give me one.
És semmiféle anyai holttestről meg hotelszobákról szóló történet nem tud emberi természettel felruházni.
EnglishI have not much time but I will tell one short story.
Nincs sok időm, de azért elmondok Önöknek egy történetet.
EnglishThis short story is part of my daughter's English assignment.
Ez a rövid történet része a lányom tananyagának.
EnglishSo, to make a long story short, they came to Canada.
A történet röviden az, hogy megérkeztek Kanadába.
EnglishIt was this experience, however, that gave Garp the material for his first major short story, The Pension Grillparzer.
Garpot mégis a penziók tapasztalata juttatta első nagyobb elbeszélése, A Grillparzer penzió tárgyához.
EnglishHe cussed a lot, but to make a long story short, Director Voyles said we could pay a million cash, no more.
Sokat szitkozódott, de hogy rövidre fogjam a mondandómat: azt mondta, egymilliót fizetünk készpénzben, de nem többet.
EnglishTo cut a long story short, she was convicted at the time.
EnglishSo, this is the short story of that research.
Szóval, ez a rövid története a kutatásunknak.
EnglishAnd to cut a long story short, eight months later we did fill the Chicago Cultural Center's 3,000 square foot gallery.
És, hogy rövidre fogjam, nyolc hónappal később megtöltöttük a Chicago Cultural Center 278 négyzetméteres galériáját.
EnglishLet me close with another short story.
Hadd fejezzem be egy másik rövid történettel.
EnglishYou want the short answer, or the story?
EnglishI'd been held up in a short story I was writing - the thing wouldn't pan out properly, and I couldn't get a good name for the criminal.
Megakadtam egy novellával valahogy nem akart összeállni a dolog, s a tettesnek sem találtam megfelelő nevet.