angol-magyar fordítás erre a szóra: short steps

EN

"short steps" magyar fordítás

EN

short steps {többes szám}

volume_up

Példamondatok a(z) "short steps" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThere's not much time to think then, and you make the steps as short as you can.
Minél könnyebben és minél hamarabb célba juttathatja a rakétát, annál nagyobb a túlélési esélye.
EnglishA short flight of wooden steps led to an arched, recessed opening with a heavy, studded wooden door.
Néhány falépcső vezetett egy boltíves bejáróhoz, s a nehéz, szegekkel kivert ajtóhoz.
EnglishNow as he burst outside, he faced the short flight of concrete steps he'd expected.
Most, ahogy kiugrott az ajtón, szembetalálta magát azzal a rövid betonlépcsősorral, amelyre számított.
EnglishSo a lot of milongueros -- the tango dancers will use very short steps.
Sok milonguero, azaz tangó táncos, nagyon rövid lépést használ.
EnglishThe man ran forward three short steps, heaved on the pole; Mikelaus hurtled through the air.
A férfi három lépést tett előre, és megemelte a rudakat, mire Mikelaus zuhanni kezdett a magasból.
EnglishAll moved in short, hurried steps to encircle the entrance.
Rövid, sebes léptekkel félkörbe álltak az ajtó előtt.
EnglishIt was a short five steps into the sonar room.
- A szonárszobát mindössze öt lépés választotta el a hídtól.
EnglishI know not, Mirt snarled, bounding down a short flight of steps with his wounded attacker stumbling along just out of reach.
Már majdnem elérte a menekülő alakot, de annak sikerült valahogy kartávolságon kívül maradnia.
EnglishEuropeana - the next steps (short presentation)
Europeana - következő lépések (rövid ismertetés)
EnglishHe held a black derby hat in a chamois-gloved hand and came towards Spade with short, mincing, bobbing steps.
Szarvasbőr kesztyűs kezében fekete kemény kalapját szorongatva, rövid, aprózó, szapora léptekkel közeledett Spade-hez.
EnglishShe stiffened against me, and then assuming a false smile, very sweet and very calm, she led me up the short steps to the mam floor of the house.
Megmerevedett, majd nagyon édes, nagyon békés és nagyon álságos mosollyal fölvezetett a rövid lépcsőn a ház földszintjére.
EnglishKrysta's private table was located in a secluded alcove that lay up a short flight of steps and through an archway with a beaded curtain.
Krysta saját asztala egy eldugott kis mélyedésben rejtőzött, ahová néhány lépcsőn kellett fellépdelni; gyöngyfüggöny választotta el a teremtől.
EnglishTen steps short of the promenade exit, I saw Viola Peabody, who was supposed to be at her sister's house on Maricopa Lane.
És ekkor, alig tíz lépésre a promenád kijáratától megpillantottam Viola Peabodyt, akinek ebben a pillanatban nővére Maricopa Lane-i házában kellett volna tartózkodnia!
EnglishWhen Father Brigham was halfway down the short flight of steps, a flash of lightning showed him the crowbar propped against the door of the Daughters of Isabella Hall.
Brigham atya villám fényénél látta a teremhez vezető rövid lépcsősorról, hogy az ajtó kilincsének feszítővasat támasztottak.
EnglishBut, before coming to the long-term and medium-term measures, I would like to mention some short-term steps alleviating the impact on consumers.
Mielőtt azonban a hosszú távú és középtávú intézkedésre térnék, szeretnék megemlíteni néhány rövid távú lépést, amely a fogyasztókra gyakorolt hatást enyhíti.
EnglishIn the short run, steps must be taken to deal with an economic slowdown in Tokyo and with the likely consequences for the countries most closely linked to Japan.
A közeljövőben lépéseket kell tenni Tokió gazdasági visszaesésének és a Japánnal szoros kapcsolatokat fenntartó országokra gyakorolt következmények kezelésére.
EnglishA short flight of steps to go up and there at the entrance of the Hotel, they were greeted by a very stout young man with a beaming smile who, metaphorically at least, gathered them to his heart.
Egy rövid lépcsősor vezetett fel, és ott, a szálloda bejáratánál egy igen testes férfi üdvözölte őket sugárzó mosollyal, aki legalábbis képletesen, a szívéhez ölelte őket.