EN

shore {főnév}

volume_up
We returned home by way of the shore, picking a path between scattered rocks.
A part mentén a kőtörmelék közt óvatosan lépkedve, lassan visszamentünk.
That Lake Tahoe, yes, but the north shore, on the California side.'
A Tahoe-tó, igen, de az északi part, Kalifornia területén.
There were no headlights coming or going along the shore.
Gépkocsik fényei egyik irányból sem suhantak végig a part mentén.
For which cause there sprung even from one (and him as good as dead) as the stars of heaven in multitude and as the sand which is by the sea shore innumerable.
Ezért ettől az egytől, noha már nem volt fiatal, annyian származnak, mint az égen a csillag vagy mint a tengerpart megszámlálhatatlan fövenye.
`The Men of Númenor were settled far and wide on the shores and seaward regions of the Great Lands, but for the most part they fell into evils and follies.
Númenor emberei messze, s hosszan a tengerpart mentén telepedtek le, a Nagy Haza partközeli tájain, de nagyobbrészt ostobaságokra és gonoszságra adták a fejüket.
'The lake-shore seems to be sand, and wet sand is better to ride on than mud.'
A tópart homokosnak látszik, és még mindig jobb vizes homokban lovagolni, mint ebben a dagonyában.
Late in the day the lake-shore began to curve towards the north-east.
Délutánra a tópart lassan kezdett északkelet felé kanyarodni.

Példamondatok a(z) "shore" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe sun dropped below the horizon, and suddenly the shore was all grey twilight.
A nap a látóhatár alá bukott, és a partra egyszeriben szürke félhomály telepedett.
EnglishThen I thought of my companions, left behind on the shore of Black Rock Creek.
Aztán a társaim jutottak az eszembe, akik a Black Rock-öböl homokján maradtak.
EnglishHercule Poirot looked with appreciation at the young man who had just swum to shore.
Hercule Poirot elismerően nézett arra a fiatalemberre, aki éppen most ért partot.
EnglishMalachi Constant buried his mate in Titanic peat on the shore of the Winston Sea.
Malachi Constant titáni tőzegbe temette el párját, a Winston-tenger partján.
EnglishTwelve miles from Ipswich, in a dense forest and close to the shore, was Bentwaters.
Ipswichtől tizenkét mérföldre, sűrű erdőben és közel a parthoz van Bentwaters.
EnglishStark kicked off his sandals, put his head down, and made for the opposite shore.
Stark lerúgta a szandálját, leszegte a fejét, és úszni kezdett az átelleni part felé.
EnglishWhen they reached the shore, the sunburned Ulath Curiously examined the skull.
Amikor mindannyian kiértek, az egyre vörösebb Ulath megvizsgálta a koponyát.
EnglishAn L.S.T. barge emerged from the plane and droned across the water to the shore.
Csapatszállító bárka mászott ki belőle, és a vizet átszelve, berregve úszott a parthoz.
EnglishDid you not smell out that ambush on the shore road as well as any witch might do?
Hát nem érezted meg előre az úton rejtőző veszélyt, mint ahogyan egy boszorkány tenné?
EnglishShe had pictured it differently, close to shore, crowned with a beautiful white house.
Másképp képzelte el: egészen közel a parthoz, gyönyörű fehér házzal a csúcsán.
EnglishI didn't look at the shore much after this first long and memorable glimpse.
Az első hosszú és emlékezetes pillantás után nem is nagyon néztem a partot.
EnglishA blue-white glow rolled to the horizon like a wave seeking a far shore.
Kékesfehér fénygolyó gördült a horizont felé, mintha egy távoli partot keresne.
Englishhe cried, swimming frantically toward shore.
Gyerünk, srácok, menjünk! kiáltotta, és vad iramban úszni kezdett a part felé.
EnglishRumfoord and Kazak lived there on an island one mile from shore in the Winston Sea.
Rumfoord és Kazak egy szigeten lakik, másfél kilométernyire a Winston-tenger partjától.
English`Why,' said the Gryphon, `you first form into a line along the sea-shore - '
- Hát mindenekelőtt a táncos kedvben nyilvánul meg - kezdte a Griffmadár.
EnglishIt was just past dawn when Sorak awoke by the shore of the small mountain lake.
Nem sokkal múlt hajnal, amikor Sorak felébredt a kis, hegyi tó partján.
EnglishThe Zemochs pursued the retainer hotly, and he died of his wounds on the shore of the lake.
A zemochiak üldözőbe vették a katonát, aki a tó partján halt bele a sérüléseibe.
EnglishHe sat on the starboard side of the boat, i canning the wooded shore.
Bland felügyelő a hajó jobb oldalán telepedett le, és az erdős partot fürkészte.
EnglishThe three couples began to chew each other's faces as soon as we left the shore.
Mihelyt elhagytuk a partot, a három párocska rögtön smacizni kezdett.
EnglishWe returned home by way of the shore, picking a path between scattered rocks.
A part mentén a kőtörmelék közt óvatosan lépkedve, lassan visszamentünk.

Szinonimák (angolul) a(z) shore szóra:

shore