EN

shooting {főnév}

volume_up
Horses and hunting and shooting and crops and tiresome old farmers.
Lovak, vadászat, lövöldözés, növénytermesztés meg azok a fárasztó vén parasztok.
Three shooters rode in the rear seat, on the way to the shooting place.
Három vadász ült a hátsó ülésen, a vadászat színhelyére menet.
'The shooting, of course, is not really important.
- A vadászat nem fontos ezúttal.
The guy who did the shooting hears the loud radio and knows it will cover a shot.
A tag, aki lőtt, hallja a hangos rádiót, és tudja, hogy az elnyomja a lövés zaját.
Eight almost-simultaneous shots filled the long, narrow indoor shooting range.
Nyolc lövés dördült, szinte egyszerre, betöltve hangjával a hosszú, keskeny gyakorlóhelyiséget.
- Jó lövés volt - helyeselt Chávez.
shooting (és: driving)
shooting (és: fire, firing)
In the foremost of the three, this one was named Paul Murphy, and from the beginning he'd divided his time between shooting and watching Sean Grady's Jaguar.
A legelső teherautó vezetőjét Paul Murphynek hívták, és az első pillanattól fogva megosztotta figyelmét a tüzelés és Sean Grady Jaguárjának szemmel tartása között.
Tomorrow they'd do some more shooting, aimed at getting the shots off a little faster, maybe.
Holnap újra lövészet lesz, megpróbálhatnak talán egy kicsit gyorsabban lőni.
'That was good shooting, better flying, and superlative thinking.
- Jó volt a lövészet, még jobb a repülés, és kiváló a gondolkodás.
You've got to look good for the first day of shooting.
Jól kell kinézned a forgatás első napján.
- A forgatás holnap kezdődik.
A forgatás egy órán belül indul!
shooting (és: rapids, ringing)
shooting (és: scud)
shooting (és: shaving)

Példamondatok a(z) "shooting" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI was certain that I'd go crazy, start shooting, and be killed by a dozen bites.
Biztosra vettem, hogy megőrülök, lövöldözni kezdek, és tucatnyi marás fog megölni.
EnglishThe guy who did the shooting hears the loud radio and knows it will cover a shot.
A tag, aki lőtt, hallja a hangos rádiót, és tudja, hogy az elnyomja a lövés zaját.
EnglishMyrmeen Lhal was shooting wary glances in all directions, her sword half-drawn.
Egy dühös vipera tekintetével nézett Elminsterre, aki erre dobott neki egy csókot.
EnglishIf somebody in Pico Mundo is going to start shooting people, it'll be Fungus Man.
Mert ha Pico Mundoban lövöldözni kezdenek valakire, az biztosan Gombafej lesz.
English'Shooting a nine-year-old girl is the commission of violence, not the prevention.'
- Egy kilenc éves kislány megölése az erőszak alkalmazása, és nem megakadályozása.
EnglishBy sunset, the shooting and the killing had stopped, pending final disposition.
Mire bealkonyodott, a lövöldözésnek és az öldöklésnek vége volt, a háború véget ért.
EnglishBecause when I saw your revolver it reminded me of the shooting the night before.
És amikor megláttam a revolveredet, eszembe jutott az előző esti lövöldözés.
EnglishNot to mention that she stopped shooting down at the Jedi academy for a few minutes.
Abbahagyta a dzsungel lövését, tehát a növendékek biztonságban vannak egy darabig.
EnglishHow much did that shooting business the other night upset you, Lady Sedgwick?
Mennyire zaklatta fel az ön kedélyét ez a múltkori lövöldözés, Lady Sedgwick?
EnglishA few of the riders appeared to be bowmen, skilled at shooting from a running horse.
A lovasok némelyike íjász volt, s a vágtató ló hátáról lőtte ki ügyesen a nyilait.
EnglishThe three heads in the garage next door hit the dirt when the shooting started.
A három maffiózó a földre vetette magát, amikor a lövöldözés megkezdődött.
EnglishThey say they want to use the bathroom to pee, and next thing they're shooting up.
Azt mondják, hogy a WC-t akarják használni, de közben csak belövik magukat.
EnglishI ran into the street to find that it was only some Assault Guards shooting a mad dog.
Kirohantam, és kiderült, hogy néhány rohamgárdista egy veszett kutyát lőtt agyon.
EnglishAnd of course at the time of the shooting I was in America on a lecture tour.
És amikor meghaltak, én éppen Amerikában voltam, előadássorozatot tartottam.
EnglishShooting a pistol is not as easy as the cinema would have us believe, though.
Igen és azzal is számolni kell, hogy a merénylő lövése nem lesz feltétlenül halálos.
English- No, because the deal is... they're going to leave me alone during the shooting.
- Nem, mert a megállapodás úgy szól,...hogy nem szólnak bele a forgatásba.
EnglishYou probably did not hear the shooting because it was against the wind.
Ezredes úr nyilván nem hallotta a lövéseket, mert a hangot elvitte a szél.
EnglishThis was the signal for the provocateurs to begin shooting affrays all over the city.
Ez volt a jeladás arra, hogy a provokátorok városszerte lövöldözni kezdjenek.
EnglishI heard shooting from the school, then something that sounded like fire alarms.
Hallottam az iskola felől a lövéseket, utána éles hangot, olyan volt, mint a tűzjelzőé.
EnglishIf Duncan doesn't approve the new budget, we can't start shooting tomorrow.
Ha Duncan nem szabja meg az új költésgvetést, nem kezdhetjük el holnap a forgatást.

Szinonimák (angolul) a(z) shooting szóra:

shooting
English