Példamondatok a(z) "to shoot up" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIn those reaches of the river we have orders to shoot up anything in sight.
Az a parancsunk, hogy a folyónak ezen a szakaszán mindent lőjünk le, ami csak mutatkozik.
EnglishThe boy said: You bastard, get up and shoot it out if you've got the guts.
Na, rajta, álljon föl, és intézzük el pisztollyal, ha van hozzá mersze.
EnglishMaybe one of these guys thought Satan had told him to shoot up Green Moon Mall.
Ezek a fickók meg úgy gondolták, hogy a Sátán azt parancsolja nekik, lőjék szét a Green Moont?
EnglishBut Dwayne elected to shoot up one of his tiled bathrooms instead.
Dwyne azonban úgy döntött, hogy inkább szétlövi az egyik csempézett fürdőszobáját.
EnglishHoltzman noted the delicacy of her touch and could feel the guilt shoot up his arm.
- A selymesen puha kéz érintése áramütésként hatott Holtzmanre.
EnglishJanas saw his hand shoot out and up to the driver's-side visor.
Janas látta, hogy a keze előrevágódik, föl a sofőrülés előtti napellenzőhöz.
EnglishHe suddenly understood what he had to do-use the Llama automatic to shoot up through the sofa.
Aztán megvillant, mit kell tennie - átlőni a heverőt a Llama ismétlővel.
EnglishGiven the political instability that has been rocking the Arab world, this figure could still shoot up.
Az arab világot megrázkódtató politikai instabilitásnak köszönhetően ez tovább emelkedhet.
EnglishWhen the drums exploded, flames shoot up through the remaining floors and incinerate rest of the Dymar building.
Egyetlen szikra elég, és a DyMar maradványai is eltűnnek a föld színéről.
EnglishThey will shoot up the first line of defenses-what they think they are, that is, Bondarenko predicted, pointing.
Kilövik az első védelmi vonalat... vagyis azt, amit annak fognak hinni mutatott előre Bondarenko.
EnglishThey can shoot you up as many times as they like.
Annyiszor kapnak telibe, ahányszor csak nekik tetszik.
EnglishYou want me to shoot up, and then wait, is that it?
EnglishLet's shoot. Light 'em all up.
Tüzeljünk. Gyújtsd fel őket. Gyerünk, tüzelj!
EnglishI don't know anybody named Phillips and strangely enough I didn't just run up and shoot anybody out of sheer girlish fun.
Nem ismerek senkit, akit Phillipsnek hívnak, és bármilyen furcsán hangzik, nem szaladtam oda, hogy valakit gyermeki mulatságból lelőjek.
EnglishSuddenly as we looked at her we saw a dense black cloud of smoke shoot up from her, which hung like a monstrous tree upon the sky line.
Amikor megint odanéztünk, láttuk, hogy fekete füstfelhő borítja el a hajót, mint valamilyen baljós fa magasodik a víz fölé.
English- Shut up and shoot something!
Englishto shoot up
EnglishI saw the immense obliterating darkness shoot up as if from a volcanic rip in the very earth and the light rise behind it.
Láttam a mindent eltörölő, irdatlan sötétséget, amely mintha a földkéreg vulkáni hasadékából szökkent volna az égig, és a sötétségen túl a felkelő fényt.
EnglishI'm particularly troubled that what NASA's doing right now with this new Bush doctrine to -- for this next decade and a half -- oh shoot, I screwed up.
Különösen aggasztó, amit jelenleg a NASA csinál, ez az új Bush doktrína ami a következő tizenöt év... a fenébe, ezt elszúrtam.
EnglishOn July 21 Marchbanks called the editor, re-minded him of the pheasant shoot, and set up a lunch date for the following day at his club in St.
Marchbanks július 21-én felhívta, felidézte a kellemes fácánvadászatot, s másnap délre, ebédre hívta a klubjába, a St. Jamesbe.