EN

shoot {főnév}

volume_up
I came to tell you that it looks quite good for the shoot.
Azt jöttem megmondani neked, hogy egész jónak ígérkezik a vadászat.
You cant do that because the shoot is on Sunday.
Azt nemigen, mert a vadászat vasárnap lesz.
There won’t be much shooting with this ice unless the sun should melt it later on.
Nem lesz valami nagy vadászat, ha csak a nap később el nem olvasztja a jeget.
Something cracked on the asphalt behind him, a shot rumbling from a bluff.
Valami csattant mögötte az aszfalton, lövés dörrent a szirt felől.
A third shot walloped the bannister on the steps leading down from the bandstand.
A harmadik lövés a pavilonból levezető lépcsőt találta el.
So much more satisfying than a shout or a warning shot.
Felszólítás és figyelmeztető lövés nélkül beléjük durrantani...
shoot (és: pelting)
The shooting star cued the Captain's big brain to have him marvel yet again about how unprepared people were for meteorites striking the Earth's surface.
A hullócsillag látványának hatására a Kapitány hatalmas agyveleje ismét ráébresztette a férfit, milyen védtelenek is az emberek a Földre zuhogó meteoritokkal szemben.
shoot
volume_up
hajtás {fn} (növényen)
The ratification of the Lisbon Treaty is a green shoot in itself.
A Lisszaboni Szerződés ratifikálása önmagában egy ilyen friss zöld hajtás.

Példamondatok a(z) "shoot" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSounds like they're gonna shoot Aaron so full of poison it'll come out his eyes!
Úgy néz ki, Aaront úgy tele fogják pumpálni méreggel, hogy kidülled a szeme tőle.
EnglishTher e was a girl in the parking lot, and they wer e gonna shoot her with a gun.
Jack Pendick, Nagy Ég Szeku. ott volt ez a lány a parkolóban, és le akarták lőni.
EnglishThe latter man also saw the assassin rush toward the watcher's car and shoot him.
Az emberünk azt is látta, amint a gyilkos a megfigyelő kocsijához fut, és lelövi.
EnglishI just shoot them full of anesthetic so they'll hold still while I photo them.
Csak telelövöm őket altatóval, hogy nyugton maradjanak, amíg lefényképezem őket.
EnglishYou're lucky I'm a Christian, because I had the right to shoot you on my porch.
Szerencséje, hogy keresztény vagyok, mert jogom lett volna lelőni a verandámon.
EnglishHe realized suddenly that he wanted to shoot Stark, and not with a .22, either.
Hirtelen rádöbbent hogy agyon akarja lőni Komort, mégpedig nem egy 22-essel!
EnglishHe expected Seth to shoot at him, but not to kill, at least not right away.
Arra számított, hogy Széth rálő, nem azért, hogy megölje, legalábbis nem rögtön.
EnglishAnd if I may mix my metaphors, let us shoot this white elephant from the sky.
És ha összekeverhetem a metaforáimat, lőjük le azt a fehér elefántot az égből.
EnglishWant to go on a duck shoot down in the marshes at the mouth of the Tagliamento?
Nincs kedve eljönni vadkacsára, le a mocsarakba, a Tagliamento torkolatába?
EnglishThey couldn't shoot you for notifying your superiors of something, could they...?
Végül is azért még nem jár kivégzés, ha az ember tájékoztatja a feletteseit, nem igaz?
EnglishOr did she just shoot something into their veins and then throw them on the stretchers?
A falnak támaszkodott, kezét karba fonta, és hagyta, hogy kedvünkre nézelődjünk.
EnglishNorris pulled the trigger at the same moment Ace tried to shoot him again.
Norris abban a pillanatban húzta meg a ravaszt, amint Ász őt célozta meg ismét.
EnglishTake my tip-- don't shoot it at people, unless you get to be a better shot.
Hallgasson az okosabbra, ne lőjön vele emberre, amíg nem tanul meg jobban célozni.
EnglishIt would break my heart, but if he steps out of line, shoot him in the fucking head.
A szívem szakadna meg, de ha átlépi a vonalat,...lődd szét a kibaszott fejét!
EnglishSo my orders sent me to different place and said to shoot at different time.
Szóval a parancsaim révén máshova küldtek és azt mondták, hogy más időpontban lőjek.
EnglishI feel we should shoot Benny... with a hand-held camera and not a Steadicam.
Úgy érzem, Benny-t egy...kézikamerával kellene fölvennünk, nem Steadicammel.
EnglishWhat I'll do is shoot you again, in the stomach this time, before I come closer.
- Inkább megint rád lövök, ezúttal a gyomrodba, mielőtt közelebb mennék.
EnglishYou can't shoot all of us, said Yuri, moving around the edge of the table.
- Mindenkit nem lőhetsz le - közölte Yuri, aki már meg is kerülte az asztalt.
EnglishIf you try anything stupid, Sergeant Pierce here will shoot you right in the head.
Ha bármi ostobasággal próbálkozik, Pierce őrmester keresztüllövi a fejét.
EnglishThis guy is not waiting for me, so you better shoot me or help me, but decide now.
A fickó nem vár ránk, úgyhogy lőjön le vagy segítsen, de döntsön gyorsan.

Szinonimák (angolul) a(z) shoot szóra:

shoot
shooting
English