EN

to shit on {ige}

volume_up
1. vulgáris
- Ne felejtsd el, hogy most éppen utál.
to shit on

Példamondatok a(z) "to shit on" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThis sort of stuff depressed everybody, but it depressed the shit out of Bobby.
Az efféle események mindenkit megrémítettek, de Bobbyt szinte halálra ijesztették.
EnglishThey just sit you down, debrief you, and then stick you in some shit-bag motel.
Csak leültetnek és bejelentik a dolgot, aztán bevágnak valami szaros motelbe.
EnglishI'm sorry, but how often do girls just blow their heads off in this shit-hole town?
Elnézést, de milyen gyakran... lövi le magát egy lány... ebben a szaros városban?
EnglishOn the count of three... we rush these fucks and beat the shit out of 'em...
Háromra lerohanjuk a geciket, és lezúzzuk őket, mert szétverve nem forgathatnak.
EnglishI can't even remember doing half of this shit... they're trying to pin on me.
Még csak nem is emlékszem felére sem annak a szarnak... amit rám akarnak kenni.
EnglishAnd the PRC had just shit on some of America's most closely felt principles.
A kínaiak pedig most Amerika legfontosabb elveinek egyikét tojtak le nagy ívben.
EnglishI've never understood the passion for Schubert's sentimental Viennese shit.
Sosem értettem, hogy miért rajonganak Schubert szentimentális bécsi szarságáért.
EnglishOur friend's security detail doesn't know shit about countersurveillance.''
A barátunk biztonsági részlegének halvány gőze sincs a megfigyeléselhárításról.
EnglishHoly Shit, he muttered, then flung the door wide to let the night go running.
Mi a szent szar morogta, aztán kitárta az ajtót, hogy szabadon eressze az éjszakát.
EnglishHe hangs out with those skate kids, that's the weirdest bunch of shit heads I ever saw.
Azokkal a deszkás srácokkal lóg, ez a legkreténebb társaság, amit valaha láttam.
EnglishAnd if you think I'm gonna pay f or this stupid shit, you can f orget it!
És ha azt gondolod, hogy fizetni fogok ezért a szarért, nyugodtan elfelejtheted!
English...stop this shit from ever happening, or so much for the great John Connor.
...hogy ez a szarság ne történhessen meg. vagy vegyél búcsút a nagy John Connortól.
EnglishYou fuckers think that 'cause a guy reads comics, he can't start some shit!
Kisfaszok, ne higgyétek má', hogy aki képregényezik, nem tud elagyalni bárkit!
EnglishShit, the Russians still have dedicated ABM batteries all around Moscow.
Az oroszoknak még mindig vannak dedikált antiballisztikus ütegeik Moszkva körül.
EnglishIn this case the computer decided tluil the stealth shit really did work.
Ebben az esetben a számítógép döntötte el, hogy az elképzelés valóban bevált-e.
EnglishWell, maybe I didn't go to Mexico to watch you get shit-faced for 4 days.
Nos, talán én nem azért jöttem Mexikóba, hogy 4 napig nézzelek titeket beállva.
EnglishIf he could, he would have recognized the oh, shit expression on his Ital­ian face.
Ha látta volna, rögtön felismerte volna az ó, a rohadt életbe kifejezést olasz arcán.
EnglishI think there's a good chance Maine had a trailer, and that, Bart, is no shit.'
Nagyon úgy néz ki, hogy a Maine-nek árnyéka volt, és ez, Bart, nem semmi.
EnglishShit, I wouldn't even mind fucking my wife if she wasn't so goddamned wretched!
A fenébe, még akár a feleségemet is megdugnám, ha nem lenne olyan istenverte nyomorult!
EnglishWhenever we were going on about unimportant shit... he always had a smile on his face.
Amikor lényegtelen dolgokra terelődött a szó, mindig csak szelíden mosolygott.

Hasonló fordítások a(z) "to shit on" szóra magyarul

on
on határozószó
shit főnév