EN

shipping {főnév}

volume_up
shipping (és: sailing)
There should be no unfair competition at the expense of European shipping.
Nem teremthetünk tisztességtelen versenyhelyzetet az európai hajózás kárára.
It must be appreciated that shipping is one of the cleanest ways of transportation.
Méltányolnunk kell, hogy a hajózás az egyik legtisztább szállítási mód.
The European Maritime Safety Agency is in charge of monitoring shipping safety.
Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek kell felügyelnie a hajózás biztonságát.

Példamondatok a(z) "shipping" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe European Maritime Safety Agency is in charge of monitoring shipping safety.
Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek kell felügyelnie a hajózás biztonságát.
EnglishLawrence had built Stratford Shipping because he really didn't care about money.
Lawrence felépíthette a Stratford Hajózást, mert valójában sohasem érdekelte a pénz.
EnglishThe most dominant sound that humans put into the ocean comes from shipping.
A legdominánsabb hang, ami emberek által kerül az óceánba, a hajózásból származik.
EnglishThere must be no repeats of the shipping accidents involving the Erika and the Prestige.
Az Erika és a Prestige balesetéhez hasonló tragédiák nem fordulhatnak elő többé.
EnglishBy the time they arrived, the shipping magnate was railing at the breakabout.
Floyt felugrott a székéből, és feléjük sietett, nyomában a szabadúszóval.
EnglishThere should be no unfair competition at the expense of European shipping.
Nem teremthetünk tisztességtelen versenyhelyzetet az európai hajózás kárára.
EnglishI am also happy that agreements could be reached with workers in the shipping industry.
Annak is örülök, hogy sikerült megállapodni a hajózási ipar munkavállalóival.
EnglishHowever, you must cover the cost of shipping the unwanted product back to the seller.
A nem kívánt termék visszaküldésének költségeit azonban Önnek kell állnia.
EnglishWe have come a long way since Sea Empress, Exxon Valdez and other shipping disasters.
Hosszú utat jártunk be Sea-Empress, az Exxon Valdez és a többi hajó katasztrófája óta.
EnglishIt must be appreciated that shipping is one of the cleanest ways of transportation.
Méltányolnunk kell, hogy a hajózás az egyik legtisztább szállítási mód.
EnglishThe only logical and defensible approach is for shipping to also contribute.
Az egyetlen logikus és védhető megközelítés, ha a hajózás is hozzájárul.
EnglishThe shipping magnate was talking with several friends, but Heart wasn't in the group.
A szállítmányozó mágnás barátaival beszélgetett, de Heart nem volt vele.
EnglishShe needed them because they were her blood, and to hell with trade and shipping.
Az ő vérei voltak, ezért volt rájuk szüksége, és pokolba a kereskedelemmel meg a hajózással.
EnglishYou can see this is a major shipping airport, and there's all kinds of activity there.
Láthatjuk, hogy ez egy fontos szállító repülőtér, ahol mindenféle tevékenység előfordul.
EnglishThe future of urban mobility is therefore closely connected to the future of inland shipping.
A városi mobilitás jövője ezért szorosan összefügg a belvízi hajózás jövőjével.
English(b) past performance of the shipping lines in the trade covered by the pool;
b) a hajózási társaságok múltbeli teljesítménye az érdekszövetség tárgyát képező ügyletben,
EnglishThis should be what you're looking for - the shipping and employment records for Pier 32.
Azt hiszem, ez az amit keres, a 32-es móló hajózási és személyzeti adatai.
EnglishFinally, I too am pleased that inland shipping has also been included in the directive.
Végül is én örülök, hogy a belvízi utakon történő szállításra is vonatkozik az irányelv.
EnglishThe issue of making better use of shipping routes has already been discussed.
A hajózási útvonalak jobb kihasználásának kérdését már megvitattuk.
EnglishRoss Mondale sat on a shipping crate and buried his face in his hands, as if weeping.
Ross Mondale egy ládán ült, és arcát a kezébe temette, mintha sírna.

Szinonimák (angolul) a(z) shipping szóra:

shipping
ship
container ship