angol-magyar fordítás erre a szóra: shiny

EN

"shiny" magyar fordítás

EN

shiny {melléknév}

volume_up
A soft wind seemed to ruffle the shiny leaves momentarily, but nothing else moved.
Mintha pillanatnyi puha szellő fodrozta volna a ragyogó leveleket de nem mozdult más.
He wore his murders as proudly as he wore his princely suit and the shiny brown boots on his feet.
Úgy büszkélkedett a gyilkosságaival mint fejedelmi öltönyével, és ragyogó, barna cipőjével.
His shiny black shoes and grey gloves were spotless, showing no signs of wear.
Ragyogó, fekete lakkcipői és szürke kesztyűi makulátlanul tisztán ragyogtak, nyoma sem volt rajtuk használatnak.
He fingered a superb prismatic compass and the shiny top of a theodolite.
Egy pompás prizmás iránytűt és egy teodolit fényes tetejét nézegette.
It was a cheap and shiny white envelope of the kind you can buy anywhere.
Olcsó, fényes fehér papírból készült, amilyet mindenhol vásárolhatsz.
Three thousand credits, Tech moaned, wagging his large, shiny head.
Háromezer kredit nyögött fel Tech fényes, boltozatos fejét csóválva.
Deucalion appeared to pluck a shiny quarter from the ether.
Deucalion elővarázsolt a levegőből egy fényesen csillogó negyeddollárost.
A bright Cardinal red, in some type of shiny fabric, white buttons down the front.
Csillogó szövetből készült, bíborvörös melegítő volt, középen fehér gombokkal.
I leafed through the bunch of shiny photographs of men and women in professional poses.
Átböngésztem egy rakomány, hivatásának pózába merevedett férfi és nő csillogó fényképet.
Over his shiny black back he wore a robe of eyeballs threaded on silk.
Fénylő, fekete hátán selyemre fűzött szemgolyókból lévő köpenyt viselt.
I noticed that her fingernails were painted the same shade of shiny violet as her toes.
Észrevettem, hogy a kezén is olyan fénylő ibolyalilára festette a körmeit, mint a lábán.
His clothes had that peculiar hardened, shiny texture of clothes that are very old and very dirty.
Ruházata felöltötte a nagyon régi és nagyon piszkos ruhák merev, sajátosan fénylő állagát.
Az arca kifényesedett, szinte kísérteties lett.

Példamondatok a(z) "shiny" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishGordon watched shifting highlights in the shiny emblem, and slowly, he smiled.
Gordon nézegette a jelvényen játszadozó fényfoltokat, s lassan felderült az arca.
EnglishIt isn't when the shiny new tools show up that their uses start permeating society.
A csillogó új eszközök nem rögtön megjelenésükkor kezdik áthatni a társadalmat.
EnglishA bright Cardinal red, in some type of shiny fabric, white buttons down the front.
Csillogó szövetből készült, bíborvörös melegítő volt, középen fehér gombokkal.
EnglishHer feet, the toenails painted a bright shiny violet to match the dress, were bare.
Nem viselt cipőt, lábujjainak festett körmei a ruha ibolyalilájában csillogtak.
EnglishA long black, shiny Lincoln appeared over the slight hill and eased toward them.
Egy hosszú, fekete, csillogó Lincoln jelent meg a kis domb mögött, és feléjük tartott.
EnglishIt was a 1951 Buick Dynaflow, heavy and shiny with pre-Korea chrome and real oak.
1951-ben készült, és még a Korea előtti idő krómja és tölgyborítása csillogott rajta.
EnglishA soft wind seemed to ruffle the shiny leaves momentarily, but nothing else moved.
Mintha pillanatnyi puha szellő fodrozta volna a ragyogó leveleket de nem mozdult más.
EnglishSo we got brand new ones, shiny ones, medium ones, and very old, dark ones.
Tehát kaptunk teljesen újakat, csillogóakat, közepeseket, nagyon régieket, sötéteket.
EnglishTammy slid the shiny new keys into her blouse pocket and took off with the suitcases.
Tammy blúza zsebébe tette a csillogó új kulcsokat, és elindult a táskákkal.
EnglishThe plant was continuing to grow and thrive, its huge seedpods shiny green with health.
A növény csak nőtt tovább, hatalmas maghüvelyei élénkzöld élettől fénylettek.
EnglishIn the building's shiny, well-maintained lobby, a uniformed doorman greeted them.
A ragyogóan tiszta, elegáns hallban egyenruhás portás köszöntötte őket.
EnglishI was thrilled to be the only person standing on the stage with a shiny silver helmet.
Boldog voltam, hogy én álltam egyedül csillogó ezüst sisakban a színpadon.
EnglishBallou crossed his knees and danced the shiny tip of his shoe up and down staring at it.
Ballou keresztbe rakta a lábát, és figyelte a cipője orra hegyén táncoló napsugarat.
EnglishAnd who knew, Lake's shiny new jet might catch on fire, just like the previous one.
Egyébként, ki tudja, Lake csillogó új repülőgépe még ki is gyulladhat, úgy, mint az előző.
EnglishSometimes they're bald because their head is shiny... and they don't have hair on it.
Néha azért kopaszok az emberek, mert sima a fejük... és nincs rajta haj.
EnglishI was letting Jeremiah drink one afternoon, and I saw something shiny, okay?
Egy délután hagytam, hogy Jeremiah igyon belőle, és aztán megpillantottam valami fényeset.
EnglishI noticed that her fingernails were painted the same shade of shiny violet as her toes.
Észrevettem, hogy a kezén is olyan fénylő ibolyalilára festette a körmeit, mint a lábán.
EnglishI leafed through the bunch of shiny photographs of men and women in professional poses.
Átböngésztem egy rakomány, hivatásának pózába merevedett férfi és nő csillogó fényképet.
EnglishDeck eases backward into a chair, his mouth wide open, his four shiny teeth glistening.
Deck lehuppan a székre, tátott szájjal mered rám, jól látom négy csillogó, hegyes fogát.
EnglishHungry Heart blew from the windows as the little shiny roadster made its way toward the river.
A dal süvöltőit az ablakokból, amint a kicsi, csillogó autó a folyó felé tartott.

Szinonimák (angolul) a(z) shiny szóra:

shiny
shininess