EN

shingle {főnév}

volume_up
shingle (és: bob)
shingle (és: slat)
Némelyik zsindely zöldebb, újabb.
Meg van ott zsindely is.
Water crept under a loose shingle in the roof, dropped through a crack and hung in glittering beads from a rafter over Redwine's head.
Víz kúszott be egy laza zsindely alatt, csöppent át egy hasadékon, és csillogó gyöngyökben csüngött egy szelemenen, Redwine feje fölött.

Példamondatok a(z) "shingle" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe surf, driven by the storms, reared high to crash heavily down upon the shingle.
A vihar által felkorbácsolt tenger óriási hullámokkal ostromolta a partot.
EnglishArlena Marshall was lying face downwards on the shingle her arms outstretched.
Arlena Marshall széttárt karokkal s arccal a földnek feküdt a fövenyen.
EnglishAnd it had very deep and tricky channels in the pebbles and shingle when it was shallow.
És ha leapadt, akkor is megmaradtak a ravasz, mély vizű csatornák a kavics és murva közt.
EnglishThere was no sound except for the weird cry of an oyster catcher down by the shingle strand.
Csak egy madár hátborzongató kiáltása hallatszott a kavicsos part mentén.
EnglishAnd with that it walked down towards the waves breaking on the slope of shingle.
Genar-Hofoen megcsóválta a fejét, és a nyomába szegdött.
EnglishShe looked like another of those expensive hookers to Reilly, and her shingle was out.
Úgy nézett ki, mint egy tipikus luxusszajha, szabad jelzéssel.
EnglishHere he walked round in circles for some minutes studying the shingle attentively.
Ez csakugyan támadhatatlannak látszik ismerte el Poirot.
EnglishShe had bedded firmly down in the shingle beach and had a list of about fifteen degrees to starb'd.
A hajó mélyen a kavicsos partba ágyazva hevert, és körülbelül tizenöt fokkal jobbra dőlt.
EnglishThat damned airline better not fuck us on the shingle match.
Jobb lenne, ha a repülésügyiek nem kúrnának át minket a tetőcseréppel.
EnglishWaves beat on the shining, sliding shingle of the beach.
Szürke hullámok nyaldosták egykedven a ragyogó, víz koptatta kavicsokat.
EnglishIt was near the top of the tide and the Trikkala was grinding her keel softly on the shingle beach.
A tengerár már majdnem tetőzött, és a Trikkala kissé hozzáfente a gerincét a kavicsos parthoz.
English* The sound of the turning shingle receded as we went down the stairs.
A kavicssurrogás elhalkult, amint lementünk a lépcsőn.
EnglishThe single-story house had a cedar-shingle roof, shingled walls, white trim, and white shutters.
Az egyszintes, cédruszsindelyes, fehér spalettás épület előkertjét csinos, fehér léckerítés vette körül.
EnglishDown on the shingle other fishermen were beaching their boats.
A kavicsos tengerparton néhány halász javította a hajóit.
EnglishI've been thinking a lot lately of just hanging out my shingle, you know, running my own office.
Az utóbbi időben sokat gondolkozom azon, hogy csak egyszerűen kiteszem a névtáblámat, tudja, saját irodát nyitok.
EnglishTen years ago, on Glamus Eve, Hippolito flew away from Maule on a shingle and never returned.
Tíz évvel ezelőtt, Glamus estéjén Hippolito felpattant egy zsindelyre, elrepült Maule-ból, és soha többé nem tért vissza.
EnglishSarles kept his boat the Preval drawn up on the shingle directly in front of his house, which made for convenience.
Sarles Preval nevű kis hajóját közvetlenül a háza előtt, a parti kavicson tartotta, méghozzá kényelmi okokból.
EnglishRedfern dropped to the shingle beside her.
Redfern is letelepedett melléje a fövenyre.
EnglishAt six o'clock in the morning, when the stern was just beginning to bump on the shingle, I gave the order to pack up.
Reggel hat órakor, amikor a hajó fara éppen csak zökkent egyet-egyet a kavicsos parton, kiadtam a parancsot: kész, végeztünk!
EnglishScully parked in front of a quaint old shake-shingle house with a hand-painted sign dangling on a chain on a post out front.
Scully leparkolt egy régi, zsindelytetős ház mellett, amely elé póznát állítottak fel, és rá láncon lógó táblát erősítettek.

Szinonimák (angolul) a(z) shingle szóra:

shingle
English
shingles