EN

shine {főnév}

volume_up
And his face did shine as the sun: and his garments became white as snow.
Ott elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény.
And sometimes that light, that shine, seemed like a pretty nice thing.
Ez a fény, a ragyogás, néha nagyon kellemes dolognak látszott.
The walls seemed translucent, appeared almost to shine with a soft inner light.
A falak mintha áttetszők lettek volna, mintha valami lágy belső fény sugárzott volna belőlük.
A shine knows a shine, Hallorann thought, grinning at the pun.
A ragyogás felismeri a ragyogást, gondolta Hallorann, és vigyorgott magában.
His dazzling cloak was gone, replaced with another kind of shine.
Az ezüst köpenyt most másféle ragyogás helyettesítette.
I remember the strongest shine I ever had that way .
Emlékszem rá, amikor engem a legerősebben fogott el a ragyogás...
And it came to pass, as I was going and drawing nigh to Damascus, at mid-day, that suddenly from heaven there shone round about me a great light:
Ekkor történt, hogy amint az úton Damaszkusz közelébe értem, az égből hirtelenül nagy fényesség vett körül.

Példamondatok a(z) "shine" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWell, then, in the Savage Garden, said Armand, you shine beautifully, my friend.
- Nos, barátom - mondta Armand -, te káprázatosan tündökölsz a Sötétlő Erdőben.
EnglishI was eliminating the data to get the true pattern of the data to shine through.
Kizártam az adatokat, hogy az adatok igazi mintázata jobban kidomborodjon.
EnglishThe standard fluorescent fixture above the sink couldn't produce such an eerie shine.
Egyetlen fluoreszkáló berendezési tárgy sem tudna ilyen fényességet produkálni.
EnglishIt wasn't like meeting someone who had the shine, or someone who definitely did not.
Nem úgy reagált, mint akinek ragyogása van, de úgy sem, mint akinek biztosan nincs.
EnglishYeah...we had 20 dollars, and waited in the van so the sun would shine on our vacation.
Csak húsz dollárunk volt és abban a furgonban vártuk hogy végre kisüssön a nap.
EnglishSuch a trial would last for weeks, and Roy would shine on the evening news every night.
Muldanno még nem tudta, hogy nyolc órával korábban letartóztatták Jack Nance-t.
EnglishI know this the way I know the mountains are out there, that the stars shine.
Ugyanúgy tudom, mint ahogy azt tudom, hogy odakint ott vannak a hegyek, és a hold süt.
English'Return with what speed you may, and let our swords hereafter shine together!'
- S ha lehet, térjetek vissza hamar, hadd villogjon együtt a kardunk!
EnglishI am destined to shine like the image of St. Ashlar in the colored glass.
Arra rendeltettem, hogy úgy ragyogjak, mint Szent Ashlar a színes ablakon!
EnglishThe walls seemed translucent, appeared almost to shine with a soft inner light.
A falak mintha áttetszők lettek volna, mintha valami lágy belső fény sugárzott volna belőlük.
EnglishThe Earth would suffer a permanent ice age-unless Jupiter could be made to shine hotter.
A Földön állandó jégkorszak állna be, hacsak a Jupiter nem melegít jobban.
English`May perpetual light shine upon her, O Lord, and may she rest in peace, Amen.'
Örök világosság fényeskedjék neki, Uram, és nyugodjék békében, ámen.
EnglishI worry about his teeth and his eyesight and about this thing, what he calls his shine.
Aggódom a foga miatt, a szeme miatt, és amiatt, amit ragyogásnak nevez.
EnglishShe and Alex took their afternoon walk on the deck, rain or shine.
Õ meg Alex rendszeres délutáni sétákat tettek a fedélzeten, ha esett, ha fújt.
EnglishThe mists have rolled away, the sky is clear and up above the stars shine.
A köd felgöngyölődött, az ég tiszta, és odafent ragyognak a csillagok.
English01:31:38.00,01:31:40.87 The Lord make his face to shine down upon you...
01:31:38.00,01:31:40.87 Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad,...
EnglishIn the dim world beyond they will shine in your eyes, they will guide you home.
Fénylenek majd neked a homályban, és hazavezetnek a túlvilágról.
EnglishWhen he released the boy he asked: Your folks, they don't shine, do they?
Amikor eleresztette a fiút, megkérdezte: A szüleid ugye nem ragyognak?
EnglishThe engine might turn over and the paint job might shine, but the car isn't going anywhere.
Lehet, hogy felbőg a motor és szépen csillog a festés, de az autó sehova sem fog menni.
EnglishDesdemona asked, letting the feather's yellow glints shine under the table lamp.
A toll sárgája élesebben ragyogott az asztali lámpa fényében.
Más szótárak