EN

sheltering {melléknév}

volume_up
sheltering (és: protecting)
Then suddenly straight over the rim of their sheltering bank, a man fell, crashing through the slender trees, nearly on top of them.
Majd váratlanul, az őket védő part pereméről, beesett egy ember, recsegve zuhant a karcsú fácskák közé, majdnem a hegyükbe.

Példamondatok a(z) "sheltering" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishDespite the sheltering cap, it was now possible to see that the man was elderly.
Az arcát jórészt eltakaró sapka ellenére látszott rajta, hogy meglehetősen koros lehet.
EnglishHe was sheltering with his own body the terrified Kanka-bono girls in the aisle.
Saját testével óvta az ülések közötti folyosón kuporgó halálra vált kankabono lányokat.
EnglishThey have lost all touch with reality behind their sheltering walls.
Elveszítették minden kapcsolatukat a valósággal, amely védőfalaikon túl létezik.
EnglishAnd you are doing Sorak no service by sheltering him from his true nature.
Te nem segítesz azzal Soraknak, hogy óvod őt saját, valódi természetétől.
EnglishThe grounds remained subtly lighted, heavily layered with sheltering shadows.
A spotlámpák és irányított fényt szóró reflektorok pászmáin túl sűrű árnyéktömegek várakoztak.
EnglishHe heard no explosions as he laid Dice upon the snow, sheltering her in an alcove of the trench.
Nem hallotta a robbanásokat, ahogy a hóra fektette Dice-t, egy árok védelmébe.
EnglishAnd the other little man, sheltering in a doorway, who jerked his
Reméli, tette hozzá, hogy mindannyian benézünk majd hozzá, ha vége a zavargásoknak.
EnglishShe felt arms around her: not a stranglehold, but a sheltering embrace.
Carys karokat érzett maga körül: nem szorító, hanem védelmező ölelést.
EnglishThe smaller one sidled carefully up to the other, sheltering behind his broad back.
Az apróbbik óvatosan behúzódott társa széles vállai mögé.
EnglishRather, it is a shield, sheltering your mind from a powerful influence pervading this region.
Ez amolyan pajzs, megvédi önt azoktól a hatásoktól, amelyek ebben a régióban különösen erősek.
EnglishFinally one of them falls face down in the sand, and the other lies over her, sheltering her with her hair.
Végül az egyik arcra esik a homokban, a másik melléje fekszik, és a hajával takarja be.
EnglishHe stepped from beneath the sheltering branches of the trees.
Elliot kilépett a fák lombkoronája alól, Tina pedig követte.
EnglishTwo shoulders of black, sleek rock enclosed that little beach, sheltering her from the prevailing winds.
Két fényes, fekete sziklanyúlvány zárta körül a kis sziklapolcot, és megvédte az uralkodó szelektől.
EnglishShe felt suddenly naked, away from the sheltering trees, but fought down the urge to hurry.
Hirtelen meztelennek érezte magát a menedéket adó fáktól távol de leküzdötte a késztetést, hogy sietősre fogja léptét.
EnglishI put my arm around him, sheltering him from the sharp wind.
Átkaroltam a vállát, hogy óvjam a csípős széltől.
EnglishBoth had been entered upon for the sheltering of income that would have been subject to enormous taxation.
Mind a kettőbe azért lépett be, hogy leplezze a jövedelmét, amit egyébként iszonyatosan megadóztattak volna.
EnglishHe let himself out by the back door and dashed across the rear lawn, into the sheltering vineyards, as the cars stopped out front.
Kiosont a hátsó ajtón, és befutott a szőlőbe, épp amikor a kocsik megálltak a ház előtt.
EnglishNext to a sheltering fir tree, he studied his destination.
Egy fenyő alá húzódva alaposabban megnézte.
EnglishI got to windward of the bridge on the starboard side and leaned my back against the sheltering ironwork.
A hajó jobb oldalán a híd szélirányba eső részéhez kerültem, és a menedéket nyújtó vasszerkezetnek vetettem a hátamat.
EnglishGutman's twinkled merrily between sheltering fatpuffs.
Gutman vidáman pislogott hájgömbjei között.

Szinonimák (angolul) a(z) shelter szóra:

shelter