EN

sheltered {melléknév}

volume_up
But between us and that sheltered beach was a band of raging surf.
De köztünk és a védett part között itt húzódott az őrjöngő hullámverés sávja is.
Remember, you have led a sheltered life among the villichi sisters.
Ne feledd, hogy a villichi nővérek között védett életet éltél.
The cave was large and dry, sheltered from the wind.
A barlang tágas volt és száraz, széltől védett.

Példamondatok a(z) "sheltered" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIn the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro's wing.
A recesszió fagyos szelében a befektetők az euro szárnyai alatt kerestek menedéket.
EnglishI wondered whether we should ever see those friendly, sheltered lochs again.
Azon töprengtem, vajon viszontlátjuk-e még valaha ezeket a barátságos vizeket.
EnglishTay's magic sheltered them from dis- covery and gave them eyes with which to see.
Tay varázslata megóvta őket a fölfedeztetéstől, és lehetővé tette, hogy körülnézzenek.
EnglishI was sheltered from Augustus by Athenodorus's big body and somehow forgot my stammer.
Athenodorus nagy teste eltakart Augustustól, és valahogyan elfelejtettem dadogásomat.
EnglishViviane was old, he said, and she had dwelt in Avalon, sheltered from the real world.
- Viviane öreg volt - mondta -, és Avalonban élt, a való világtól védve.
EnglishBut you are no longer an uneducated child, sheltered by a limited view of creation.
De már nem vagy tudatlan gyermek, aki a teremtés apró részleteinek ismereteivel takarózik.
EnglishThe deep woods sheltered and soothed, and the journey proceeded without incident.
Az ősvadon oltalmazott és megnyugtatott, útjukon nem történt semmi.
EnglishBut between us and that sheltered beach was a band of raging surf.
De köztünk és a védett part között itt húzódott az őrjöngő hullámverés sávja is.
EnglishAnd those who sheltered, waiting for the harvest of waves and rocks were eager.
Akik arra vártak, mivel ajándékozzák meg őket a sziklák és a vihar, már türelmetlenek voltak.
EnglishI want to talk to your leaders, he told them under the sheltered porch of the general store.
- Beszélnem kell a vezetőikkel - közölte a vegyesbolt fedett tornáca alatt.
EnglishSimon sheltered in a doorway while Koris sniffed their back trail.
Simon elrejtőzött egy kapualjban, míg Koris ellenőrizte, nem követik-e őket.
EnglishYou see, explained Elvira, I feel all the time that I'm being shielded and sheltered.
Mindig úgy érzem magyarázta Elvira , hogy óvnak és védelmeznek.
English'From what I can gather the girl had rather a sheltered upbringing.
Abból, amit hallottam, úgy tűnik, hogy a lány igen elszigetelt körülmények között nőtt fel.
EnglishHere, in a sheltered arboretum in the open air, he found her waiting just before noon.
Itt, az arborétumban várt rá Valentyina, valamivel dél előőtt.
EnglishAt the center of the balcony, a deep alcove sheltered a single wooden door.
Az erkély közepén egyszárnyú ajtó nyílt egy mély beugróból.
EnglishHe sheltered behind the concrete abutment that contained the steel door and twisted the handle once.
Ezután behúzódott a fémajtót keretező betonalap mögé, és elcsavarta a készüléken a kart.
EnglishSheltered in his study while guards watched the mansion, they raised frightened angry voices.
A nappaliban gyűltek össze, és kiabáltak félelmükben és dühösen.
EnglishA lad from a sheltered background would be hard put to survive that sort of thing.
Egy üvegbura alatt nevelkedett legény aligha éli túl.
EnglishRemember, you have led a sheltered life among the villichi sisters.
Ne feledd, hogy a villichi nővérek között védett életet éltél.
EnglishIt had been commit-ted in a sheltered space within the crowd, hidden by the killer's and the victim's bodies.
Ha valaki mégis figyelné a termet a kamerákon át, sok mindent ő sem láthatott.

Szinonimák (angolul) a(z) shelter szóra:

shelter