angol-magyar fordítás erre a szóra: to shed tears

EN

"to shed tears" magyar fordítás

EN

to shed tears {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to shed tears" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe young Sembian stared at what she'd done, unshed tears bright in her eyes.
A fiatal sembiai nő meredten, leplezetlen könnycseppekkel meredt a művére.
EnglishKitty was the only one who shed tears; but she did weep from vexation and envy.
Egyedül Kitty ontott könnyeket, de ő is csak dühében és irigységében.
EnglishI don't think he'd shed many tears if something happened to Krager.'
Nem hiszem, hogy könnyeket hullatna, ha valami történne Kragerrel.
EnglishSurely I shed tears, for I remember her comforting me, and how touching was her distress.
Vélhetőleg könnyeket ontottam, mert emlékszem vigasztalására, és hogy mily megható volt bánatában.
EnglishPoor Vann shed tears without shame or embarrassment.
Szegény Vann könnyei hullottak, mint a záporeső, de nem szégyellte, nem bánta.
EnglishShe sat up, and the tears shed shed in her sleep ran down her cheeks.
Felült, és az álmában ejtett könnyek végigcsorogtak az arcán.
EnglishShe understood those heart-wracking tears; shed shed them herself, when her father was done with her.
Ismerte az ilyen sírást ő is így nyöszörgött, amikor az apja verte.
EnglishI have shed my tears for Brom, - - and yet my heart is not broken.
Könnyeket hullattam Bromért, de a szívem mégsem tört össze.
EnglishStop the tears you shed for Baby Jenks, and for yourself.
- Apaszd el könnyeidet, amelyeket Jenks Bébiért s magadért ontottál.
EnglishHe had been much loved by many Mayfairs, and tears were shed.
Sok Mayfair nagyon szerette, és könnyeket ontottak érte.
English"It hurt so much, and I shed some tears, but something inside of me wanted to do this despite his words.
"Annyira fájt, hogy sírtam egy kicsit, de valami arra késztetett, hogy a szavai ellenére megcsináljam.
EnglishThis disgraceful resolution does not even shed crocodile tears over poverty or social exclusion.
Ez a szégyenletes állásfoglalás még csak krokodilkönnyeket sem hullajt a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség fölött.
EnglishSlouched on the sofa, deep in purple shadow, he shed his first tears for Frank Howard, and they felt scalding hot on his chilled skin.
Összegörnyedt a kanapén és eleredtek a könnyei; a forró könnycseppek égették jéghideg bőrét.
EnglishHe realized somewhere below the surface, that he had hoped Camilla would shed for Jenny the tears he could not manage to weep.
A férfi a lelke mélyén tudta, hogy Camillától reméli azokat a könnyeket, melyek őbenne megrekedtek valahol.
EnglishTears she shed, and I kissed her open hands hungrily before I left her, and put my face once more into her hair.
Könnyeket ontott, én pedig mohón csókoltam a tenyerét, és még egyszer a hajába temettem arcomat, mielőtt elhagytam volna.
EnglishI do not criticise those who make fortunes when times are good; I am not going to shed any tears now if there are losses.
Nem kritizálom azokat, akik vagyonokat szereznek, mikor jó szelek fújnak; nem hullatok könnyet most sem, ha veszteségük van.
EnglishThe keen, bright blue eyes had grown dull, and faded to a steel-gray color; the red inflamed rims looked as though they had shed tears of blood.
Élénk fényű, kék szeme vasszürkére fakult, megtört, már nem könnyezett, vörös pereme vérezni látszott.
EnglishThe boy would have to shed his tears again and again, he knew, and it was Danny's luck that he was still young enough to be able to do that.
Tudta, hogy a fiúnak újra meg újra meg kell siratnia az apját, és Dannynek szerencséje van, hogy még fiatal, és megteheti.
EnglishYou see that woman reclining on the cushions of her couch - so beautiful and so contemplative - whose eyes shed tears, and whose lips abound with kisses!
Látjátok azt a nőt, kerevete párnáira dőlve, milyen szép és milyen ábrándos; és szemében könny, az ajkán csók.
EnglishNever before had he shed tears.

Hasonló fordítások a(z) "to shed tears" szóra magyarul

shed főnév
to be in tears ige
Hungarian
to be bored to tears ige
to be moved to tears ige
to break down in tears ige