EN shed
volume_up
{főnév}

shed (és: barracks)
Guard sheds stood at each end of the bridge, and a larger barracks complex sat in the center.
A híd mindkét lábánál állt egy őrbódé, és egy egész katonai barakk húzódott a híd közepén.
He pointed at the waste ground between Shed B and Shed C, where there were a couple of rusting plow blades, a couple of old tractor tires, and a lot of weeds.
- A B és T barakk közötti tágas térre mutatott, ahol két rozsdásodó hótoló penge és két pár traktorkerék volt a nagy csomó gazban.
The vast storage floor of the shed was packed with Red Army men, vague doss-house shapes, huddled in blankets that were whitened with snow.
A barakk hatalmas rakodóterének padlóján szinte egymás hegyen-hátán feküdtek az ágrólszakadt, behavazott takarókba burkolózott alakok a Vörös Hadsereg katonái.
shed (és: hovel, lean-to)
The shed quivered, dozens of holes appearing along its side.
A fészer megremegett, több tucatnyi lyuk nyílt az oldalán.
He walked to the shed door, yanked it open, and stepped out into the pouring rain.
Odalépett a fészer ajtajához, föltépte, és kilépett az ömlő esőbe.
The shed door was locked, but she stood there until the telephone fell silent.
A fészer ajtaját is zárva találta, de nem tágított, amíg el nem hallgatott a telefon.
shed (és: hovel, kennel, shanty, shebang)
shed
shed
shed
Baffled, Erika watched two elderly men emerge from behind the shed.
Erika elképedésére két idős ember bukkant elő a pajta mögül.
It was parked out in the open, alongside a low shed.
Hosszú pajta mellett állt kinn a szabadban.
He worked his way through a series of ruined homes to a collapsed shed.
Romba dőlt házak során vergődött át, míg egy pajta maradványaihoz ért.
shed
He stood where he was for a moment, calling up his memory of the shed's interior.
Egy pillanatig állt, igyekezett fölidézni a sufni belsejét.
He was sure he'd seen a few rug-remnants heaped up in one comer of the shed.
A sufni sarkában biztosan látott egy kupacnyi ócska szőnyeget.
Nyílik a sufni ajtaja, Jonesy lép be.

Példamondatok a(z) "shed" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI genuinely believe that there has been a failure to shed light on this subject.
És határozott meggyőződésem, hogy ebben a témában még mindig nem látunk tisztán.
EnglishA thick-bodied peasant sat on a stool in an open-sided shed, milking a brown cow.
Az egyik nyitott oldalú pajtában egy testes paraszt sámlin ülve fejte a tehenét.
EnglishI don't suppose she'd have thought of doing that with an open bottle of aspirin.
Az nyilván eszébe se jutott, hogy egy megkezdett aszpirines tubust is kidobjon.
EnglishFlakes begin flaking three Earthling hours after they themselves have been shed.
Három földi órával azután, hogy lehámlottak, maguk a pelyhek is hámlani kezdenek.
EnglishAnd there, the rosary and the prayer book as if she'd only just laid them down.
Ott pedig a rózsafüzér és az imakönyv, mintha csak az imént tette volna le őket.
EnglishIf she ever stopped being that she'd stop being Tesla, and she liked being Tesla.
Ha ez megváltozna, nem is lenne tovább Tesla, márpedig ő szeretett Tesla lenni.
EnglishAnd she said, too, that she'd never forgive Ruby if she went and messed things up.
És azt is mondta, hogy soha nem bocsátja meg Rubynak, ha összezűröli a dolgokat.
EnglishAnd she'd say to me, or to Amyas, 'If you go on annoying me I shall murder you.'
Meg olyanokat mondott nekem is meg Amyasnak is: Ha tovább dühítesz, megöllek."
English`Well, let me tell you about one other supernatural event,' she'd said, smiling.
Akkor én hadd számoljak be egy másik természetfölötti eseményről mosolygott Rowan.
EnglishShe'd glanced at the clock last night only moments before the thing had appeared.
Éjszaka csak pillanatokkal előbb nézte meg az órát, hogy megjelent az a valami.
EnglishShe'd asked him outright, and she was ready to take the bad news, whatever it was.
Kertelés nélkül megkérdezte és most készen állt a válaszra, akármi legyen is az.
EnglishShe also said she'd never encountered a two-year-old child who was so bright.
Azt is mondta, hogy még sose látott kétéves gyereket, aki ilyen okos lett volna.
EnglishIn a detective story, he added wistfully, she'd be just the woman who had done it.
Egy jó detektívregényben tulajdonképpen ő lenne a gyilkos tette hozzá ábrándozva.
EnglishHis cock had been pretty too, but she'd never stroke it, or have it in her again.
A farka is szép volt, de már sosem simogathatja meg, sosem érezheti magában többé.
EnglishThat was a phrase she'd heard before, but not one she'd ever learned to love.
A felesége nem először hallotta ezt a mondatot, de ettől még nem utálta kevésbé.
EnglishThis thin white child could not be the animal she'd rescued from beneath the tree.
Ez a sovány, fehér bőrű gyerek nem lehet az az állat, akit kimentett a fa alól.
EnglishWarily she advanced, wondering when she'd find the traps against those who flew.
Kifacsart, poros karókkal átdöfött csontvázak hevertek az alján - ahogy számította.
EnglishWhen she fed him and she saw that he liked what he was eating, she'd say, Good!
Amíg etette, s látta, hogy ízlik neki az étel, egy darabig még próbálkozott: - Jó!
EnglishWynant would write the girl when he wanted it, and she'd get it ftom Macaulay.
Wynant írt a lánynak, mikor szüksége volt rá, a lány pedig átvette Macaulaytól.
EnglishHow frail she'd been, almost haggard, with the dark circles beneath her eyes.
Milyen törékeny is volt, szinte betegesen sovány, sötét karikákkal a szeme alatt.