angol-magyar fordítás erre a szóra: sheaf

EN

"sheaf" magyar fordítás

EN

sheaf {főnév}

volume_up
The door opened and Randall came in with a sheaf of letter size typewritten sheets.
Kinyílt az ajtó, belépett Randall egy köteg telegépelt papirossal.
David Lawrence opened his attaché case and withdrew a sheaf of papers.
David Lawrence kinyitotta a diplomatatáskáját, és előővett belőőle egy köteg papírt.
She disappeared and then reappeared with a sheaf of papers in her hand.
Ming eltűnt, és egy köteg papírral tért vissza.
Then a sheaf of papers was produced and everybody signed.
Előkerült egy halom papír, és valamennyien aláírták.
Here it is - He pushed over a sheaf of papers.
Odanyújtott egy halom papírt.
Here, John said, handing over the sheaf of photocopies.
- Tessék - nyújtott felé egy halom fénymásolatot.

Példamondatok a(z) "sheaf" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWelcome aboard, sir, the CO said, looking up from a sheaf of dis- patches.
Isten hozta a fedélzeten, uram! mondta egy halom üzenetből felnézve a parancsnok.
EnglishGordon nearly laughed out loud when he saw the sheaf of almost valueless letters.
Gordon majdnem hangosan felkacagott, amint meglátta a jóformán értéktelen levélköteget.
EnglishDavid Lawrence opened his attaché case and withdrew a sheaf of papers.
David Lawrence kinyitotta a diplomatatáskáját, és előővett belőőle egy köteg papírt.
EnglishHe withdrew a sheaf of papers from his inner pocket and laid them on the Presidents desk.
Előővett egy köteg papírt a belsőő zsebébőől és az elnök asztalára tette.
EnglishThe door opened and Randall came in with a sheaf of letter size typewritten sheets.
Kinyílt az ajtó, belépett Randall egy köteg telegépelt papirossal.
EnglishRitter didn't want a sheaf of highly flammable material in his personal office.
Ritter nem akart semmiféle ilyen gyúlékony anyagot a szobájában.
Englishasked Campbell, holding the sheaf in his hands.
Szóval, mik ezek a papírok? kérdezte Campbell, kezében az iratcsomóval.
EnglishHe sat down at his desk with a sheaf of papers and began studying them.
Leült egy papírköteggel az asztalához és böngészni kezdte az iratokat.
EnglishFoyle held a sheaf of banknotes before the hysterical man's face.
Foyle egy bankjegyköteget tartott a hisztérikusan sikoltozó ember elé.
EnglishHe was shabbily dressed, and carried in his hand a sheaf of leaflets.
Kopott ruhában volt és néhány nyomtatványt szorongatott a kezében.
EnglishShe went into her bedroom, returning almost immediately with a sheaf of paper money in one hand.
Brigid bement a hálószobába, majd egy köteg papírpénzzel jött vissza.
EnglishAt the other end of the room, carrying a sheaf of printout Lee Chen entered from the reception lounge.
A szoba túlsó végén Lee Chen lépett be a szobába néhány fénymásolattal.
EnglishExcept when he looked down at the sheaf of manuscript again, he saw that he had written something there.
Illetve amikor ismét ránézett a kéziratára, észrevette, hogy a transzban odaírt valamit.
EnglishA sheaf of knives, tied up in a ribbon like a gift for an assassin.
Akár egy masnival átkötött, kötegnyi ajándék egy merénylőnek.
EnglishI went to the edge of the garden deliberately to look at the blue sky, this sheaf of papers dose to my breast.
Mellemhez szorítottam a köteget, a kert szélére mentem, és fölnéztem az égre.
EnglishBut there was one more folder to read, one more sheaf of notes, obviously intended for his eyes.
Ám volt még egy elolvasásra váró iratgyűjtő, még egy köteg jegyzet, amelyet nyilvánvalóan neki szántak.
EnglishDolmant was there with a sheaf of parchment on the slanted shelf before him.
Középen egy díszes pulpitus kapott helyet, előtte Dolmant pátriárka állt, a pergamenjeit igazgatta a ferde felületen.
EnglishShe disappeared and then reappeared with a sheaf of papers in her hand.
Ming eltűnt, és egy köteg papírral tért vissza.
EnglishA sheaf of gritty sand flew into my face and I recoiled from it.
Egy marék kavics vágódott az arcomba, összerezzentem.
EnglishHe brushed aside a sheaf of her blond hair and kissed her neck.
Félresöpörte a szőke haját, és megcsókolta a nyakát.

Szinonimák (angolul) a(z) sheaf szóra:

sheaf
English