angol-magyar fordítás erre a szóra: she's got it

EN

"she's got it" magyar fordítás

EN

she's got it [idióma]

volume_up

Példamondatok a(z) "she's got it" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI haven't seen her or heard from her, so I guess she finally got the message.
Aztán a gyilkosságok jutottak az eszébe megint, és a vigyorgás ráfagyott a képére.
EnglishAnd I said I could see she had got just the temperament for that sort of work.
És azt is mondtam, mindjárt látni, hogy őt az isten is ilyesféle munkára teremtette.
EnglishShe tossed and turned for almost an hour before she finally got up and took a sedative.
Majd egy órán át forgolódott az ágyban, aztán fölkelt és bevett egy nyugtatót.
EnglishFunny, how she suddenly got the feeling again that Hugo was in the house...
Férjhez megy Furcsamód megint az az érzése támadt, hogy Hugo a házban van
EnglishShe was making it to send to him as a letter but she never got it finished.
Azért csinálta, hogy levél helyett elküldje neki, de sohasem fejezte be.
EnglishShe's simply got a little more of the junk in her than she can stand up under.
Csak egy kicsit több a drog a hasában, mint amennyit el tud viselni.
EnglishYou know, I think that she just got fed up... and took off without even thinking.
Tudjátok, csak azt gondoltam torkig van valamivel... és elment mindenféle gondolkodás nélkül.
EnglishShe struggled, got her arm loose, and struck him hard across the face.
Gwenhwyfar rúgkapált, kiszabadította a karját, nagyot vágott a férfi arcába.
EnglishWell, all things considered, she had got through this ordeal very well.
Mindent egybevetve elég jól bírta az ebédet Szinte kellemesen érezte magát.
EnglishShe knew by the look on his face that she'd got that part right at least.
A férfi arckifejezéséből láthatta, hogy a megoldásnak ez a része helyes.
EnglishLeggett when she suddenly got that gun.
Te álltái ott Mrs. Leggett mellett, amikor egyszerre csak pisztoly termett a kezében.
EnglishAnd if she had got hold of a fresh supply, who more likely to have supplied it than her husband?
S ha mégis újabb készletre tesz szert, ki más szállíthatta volna, mint a férje?
EnglishAnd then, three or four years later, she'd got double pneumonia and died.
Aztán három-négy év múlva kétoldali tüdőgyulladást kapott és meghalt.
EnglishThe woman from 210 had come out to see the noise and she'd got to the switch first.
A nő a 210-esből kijött megnézni, mi ez a lárma, ő ért előbb oda.
EnglishShe'd got that vase of violets in her hand, said Miss Bunner breathlessly.
Az a váza volt a kezében, az ibolyákkal mondta elfúlva Miss Bunner.
EnglishNo need to bother with her wrists; looks like she's almost got those already.
A csuklóját hagyd békén, úgy látom, már majdnem kiszabadította.
EnglishBefore she had got to fifty, her mind was off again on the same track.
Még el sem jutott az ötvenhez, és megint csak a gyilkosságra gondolt.
EnglishNurse Hopkins said that she had scratched her wrist on a rose tree, that she had got a thorn in it.
Hopkins nővér azt mondta, hogy egy rózsatövis felsértette a csuklóját, és beletört.
EnglishHe made her a very generous allowance, but she's not got a stiver of her own.
Igen bőkezű járadékot biztosított a feleségének, de azon felül Lady Stubbsnak egy petákja sem volt.
EnglishShe doesn't talk about having second sight - but everyone says that she has got it.
Nem állítja, hogy jóstehetsége van, de mindenki tudja róla.