EN

shawl {főnév}

volume_up
The wind suddenly ripped at her hair, at the edges of the shawl.
A szél hirtelen a hajába kapott a kendő pereménél.
Her bulky figure in a shawl and skirt might have been comic were it not for the intensity of feeling upon her face.
Hálóing és kendő volt rajta, s talán komikusan hatott volna termetes alakja ebben az öltözetben, ha nem ült volna ekkora megindultság az arcán.
Wool round her shoulders in the form of a lacy cape and wool that she was knitting and which turned out to be a baby's shawl.
Gyapjú a válla körül, csipkés kendő formájában, és gyapjú az ölében, mert éppen kötögetett: egy réklit, mint kiderült.
Emma was sitting up in bed, a soft pink shawl was round her shoulders and brought 334
Emma ült az ágyban, vállára puha rózsaszínű sál borult, és kiemelte arcának halvány pírját.
Arany haj és halványzöld sál.
A stately woman, dark hair parted in the middle, ornate shawl covering her shoulders and full sleeves.
Méltóságteljes asszony, középen elválasztott, sötét haj, bő ruhaujjak, a vállán díszes sál.

Példamondatok a(z) "shawl" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd gently, he draped a shawl over my sister's eyes and lowered the wick of the lamp.
Kendővel óvatosan betakarta nővérem szemét, és kissé lecsavarta a lámpa kanócát.
EnglishI sprang from my bed, wrapped a shawl round me, and rushed into the corridor.
Kiugrottam az ágyból, magamra kaptam a kendőm, és kirohantam a folyosóra.
EnglishThe dark hours were upon them all, a shawl of silence settling on the village behind her.
Nyakukba szakadtak a sötét órák, a Szerén mögött elterülő falura csend ereszkedett.
EnglishBut if one has a fur overcoat worth five hundred rubles, and one's wife a shawl -
És ha valaki olyan bundát kap, hogy megér legalább ötszáz rubelt, és a felesége olyan sálat...
EnglishThat's why she managed to break one of Ruby's nails on her shawl.
Azért ügyeskedett addig, amíg Ruby egyik körme beakadt a sáljába, és beszakadt.
EnglishEmma was sitting up in bed, a soft pink shawl was round her shoulders and brought 334
Emma ült az ágyban, vállára puha rózsaszínű sál borult, és kiemelte arcának halvány pírját.
EnglishAs she moved to turn off the light globes, the witch jerked at the shawl on the floor.
Amikor indult, hogy kioltsa a világító gömböket, a boszorkány a földön heverő kendőhöz lépett.
EnglishShe gathered her shawl about her and ran a hand through her long black hair as best she could.
A vállára terítette a kendjét, és végighúzta a kezét hosszú fekete haján.
EnglishMichonneau's shawl, then, said Mme. Vauquer, laughing; it would flare up like tinder.
- Jaj, a Michonneau sálja - nevetett Vauquer-né - tüzet fogna, akár a tapló.
EnglishA stately woman, dark hair parted in the middle, ornate shawl covering her shoulders and full sleeves.
Méltóságteljes asszony, középen elválasztott, sötét haj, bő ruhaujjak, a vállán díszes sál.
EnglishJulie stood at the rail, clutching the ends of her shawl.
Julie a korlát mellett állt, görcsösen szorítva vállkendője végeit.
EnglishThe wind suddenly ripped at her hair, at the edges of the shawl.
A szél hirtelen a hajába kapott a kendő pereménél.
EnglishIn that chair-- I pointed to it--on that orange shawl.
Abban a székben rámutattam a székre , a narancsszínű sálon.
EnglishLock by lock she slashed at it ruthlessly with her shears, letting the long strands fall to the shawl.
Egyik fürtöt a másik után könyörtelenül lenyisszantotta ollójával, és a hosszú tincsek a kendőre hullottak.
EnglishShe padded barefoot, towel over her shoulders like a shawl, into the hallway and peered down over the balusters.
Törülközőjét sálként a nyakába vetette, mezítláb végigtrappolt a folyosón, és átkukkantott a korláton.
EnglishA kind of shawl thing and no hat, and a strange sort of face - queer like, if you know what I mean.
Valami kendőféle volt rajta, a fején meg semmi, és az arca is... hogy is mondjam csak... az is olyan furcsa volt...
EnglishRuby caught her nail in Josie's shawl and it tore it.
Ruby körme beakadt Josie sáljába és beszakadt.
EnglishShe brought it to Maline and said, Drink it as hot as you can, and wrap up in your shawl while you spin, try to keep warm.
- Idd meg olyan forrón, ahogyan csak bírod, és fonás közben burkolózz a kendődbe, tartsd magad melegen.
EnglishShe wrapped her shawl tightly over her shoulders.
A lány szorosan összefogta vállán a kendőt.
EnglishWool round her shoulders in the form of a lacy cape and wool that she was knitting and which turned out to be a baby's shawl.
Gyapjú a válla körül, csipkés kendő formájában, és gyapjú az ölében, mert éppen kötögetett: egy réklit, mint kiderült.