angol-magyar fordítás erre a szóra: shareholder

EN

"shareholder" magyar fordítás

EN

shareholder {főnév}

volume_up
They are not like profit-making shareholder organisations.
Ezek nem haszonközpontú részvényes szervezetek.
This is also good news, even if we as the European Union are shareholders in other banks and therefore suffer the loss of credit allocations.
Ez szintén jó hír, még akkor is, ha az Európai Unió részvényes más bankokban, és így a hitelallokáció tekintetében veszteség éri.

Példamondatok a(z) "shareholder" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHence each individual shareholder has to be accepted as one farmer.
Ezentúl minden egyes részvényest mezőgazdasági termelőként kell tekinteni.
EnglishWe have never forced anyone to adopt a particular status, or a particular shareholder base.
Soha nem kényszeríttettünk senkit, hogy adott státuszt vagy adott részvényesi bázist fogadjon el.
EnglishIts majority shareholder is the European Investment Bank, with which it forms the ‘EIB Group’.
Az Alap többségi részvényese az Európai Beruházási Bank, amellyel együtt alkotjá az „EIB csoportot”.
EnglishTenoch's father was a shareholder of a sporting club...
Tenoch apja résztulajdonos volt egy sportklubban...
EnglishThey are not like profit-making shareholder organisations.
Ezek nem haszonközpontú részvényes szervezetek.
EnglishSo far no one has proved that private monopolies behave more correctly than monopolies in which the State is a shareholder.
Eddig senki sem igazolta, hogy a magáncégek helyesebben járnak el, mint olyan monopóliumok, amelyekben az államnak is van részesedése.
EnglishJust a shareholder?
EnglishEvery shareholder shall be entitled to obtain, on request and free of charge, full or, if so desired, partial copies of the documents referred to in paragraph 1.
(3) Minden részvényes jogosult kérésre és térítésmentesen megkapni az (1) bekezdésben említett dokumentumok teljes, vagy igény szerint, részleges másolatait.
EnglishHow do we protect a participant in an investment fund from the shareholder's decision to invest in business types the participant does not agree with?
Hogyan védjük meg a befektetési alapban résztvevőket a részvényes azon döntésével szemben, hogy olyan üzleti vállalkozásokba fektessen be, amelyekkel a résztvevők nem értenek egyet?
EnglishThis is why I support the recommendation that the EU, as a legal entity, can become a shareholder of the Bank, along with the Member States, which would help strengthen cooperation.
Ezért támogatom azt az javaslatot, hogy az EU, mint jogi személyiség, a tagállamokkal együtt legyen a bank részvényese, ezzel is erősítve az együttműködést.
EnglishYour life has just been all tumbled and changed, I presume, by the new SEC policy-mandatory review of portfolios with shareholder investment loss more than fifty percent?
És a világod épp mostanában állt fejre; teszem azt, az új rendelkezések miatt, hogy ha a részvényesek pénzének több mint a fele elúszik, bele lehet kukkantani az ügynökség aktáiba?

Szinonimák (angolul) a(z) shareholder szóra:

shareholder