EN

shameful {melléknév}

volume_up
For this cause, God delivered them up to shameful affections.
Ezért szolgáltatta ki őket Isten a saját gyalázatos szenvedélyeiknek.
Did he hate her as a shameful, adulterous woman?
Vajon Lancelet most gyűlöli őt mint gyalázatos, házasságtörő asszonyt?
It is shameful for a country like Azerbaijan and for its President to do things of this kind.
Gyalázatos, hogy egy olyan ország, mint Azerbajdzsán, és annak elnöke megteheti ezt.
Volunteering for the Sonderkommando, it was a very shameful thing to do.'
Hogy jelentkeztem a Sonderkommandóba... nagyon szégyenletes dolog volt.
After 13 years it is time to bring the shameful Srebrenica episode to a closure.
13 év elteltével ideje, hogy lezárjuk a szégyenletes srebrenicai eseményt.
This report and the draft directive that it amends are shameful.
Ez a jelentés és az általa módosított irányelvtervezet is szégyenletes.
For years, we have been listening to tales of the shameful pillaging of resources.
Éveken át hallgattuk az erőforrások szégyenteljes kifosztásáról szóló történeteket.
Mr Singh called the shameful events in Orissa a national disgrace.
Singh úr az orissai szégyenteljes eseményeket nemzeti szégyennek nevezte.
His secret was a shameful one, and he could not bring himself to divulge it.
A titka szégyenteljes titok volt, nem tudta rászánni magát, hogy elárulja.

Példamondatok a(z) "shameful" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIn each man's troubled heart, an incision would reveal a unique, shameful wrong.
Minden jog fenntartva, beleértve az egész vagy részletek reprodukálásának jogát.
EnglishFor years, we have been listening to tales of the shameful pillaging of resources.
Éveken át hallgattuk az erőforrások szégyenteljes kifosztásáról szóló történeteket.
EnglishAfter 13 years it is time to bring the shameful Srebrenica episode to a closure.
13 év elteltével ideje, hogy lezárjuk a szégyenletes srebrenicai eseményt.
English(ES) It is wrong to make things easy for the paramilitaries, how shameful!
(ES) Helytelen megkönnyíteni a paramilitáris csoportok dolgát, micsoda szégyen!
EnglishHis secret was a shameful one, and he could not bring himself to divulge it.
A titka szégyenteljes titok volt, nem tudta rászánni magát, hogy elárulja.
EnglishIt is, in fact, shameful that 21 states are still setting up obstacles.
Egyszerűen szégyenletes, hogy huszonegy ország még mindig akadályokat támaszt.
EnglishHe referred to the shameful matter of the boy whom Elliott had hired in Alexandria.
Arra a szégyenletes esetre, amikor Alexandriában felbérelte azt a fiút.
EnglishVolunteering for the Sonderkommando, it was a very shameful thing to do.'
Hogy jelentkeztem a Sonderkommandóba... nagyon szégyenletes dolog volt.
EnglishWe will deliver a referendum and we will kill this wretched and shameful Treaty stone dead.
Népszavazást fogunk tartani, és agyonütjük ezt a nyamvadt és szégyenletes Szerződést.
EnglishIt is shameful that you, King Audry, bring this case out into the open!
Nagy szégyen, hogy felséged ezt így kiteregeti a nyilvánosság elé.
EnglishIt is shameful for a country like Azerbaijan and for its President to do things of this kind.
Gyalázatos, hogy egy olyan ország, mint Azerbajdzsán, és annak elnöke megteheti ezt.
EnglishAll seems in order, but why must we subject our poor horses to the shameful burden of Hens?
- Miért kellene szegény lovainkat ily szégyenletes módonzálogba tennünk?
English'It's not exactly as if it were shameful, Your Grace,' Vanion said.
Ezt egyáltalán nem kell szégyellnie, kegyelmes uram biztosította Vanion.
EnglishMr Singh called the shameful events in Orissa a national disgrace.
Singh úr az orissai szégyenteljes eseményeket nemzeti szégyennek nevezte.
EnglishHe settled down to his steak with all the shameful joy of a dog with a stolen leg of mutton.
Ugyanazzal a szégyenteli élvezettel ette a marhasültet, mint a kutya a lopott birkacombot.
EnglishIt wasn't something shameful for which she had to make constant excuses to herself.
Emiatt nem kellett szégyenkeznie, nem kellett szabadkoznia.
EnglishDame Corcas said: Yes, it was a shameful failure, for which we can blame the dog.
- Igen, valóban szégyenteljes eset volt - mondta Corcas asszony -, amiért csak a kutyát hibáztathatjuk.
EnglishThis report and the draft directive that it amends are shameful.
Ez a jelentés és az általa módosított irányelvtervezet is szégyenletes.
EnglishThat was when she lost it and started weeping, which hardly seemed shameful.
Ez volt az a pont, amikor az asszony megtört, és hangosan zokogni kezdett, ami már régen esedékes volt.
English''How could she find such hope in the most shameful part of her?''
"Hogyan talált ilyen reményt életének legszégyenletesebb részében?"

Szinonimák (angolul) a(z) shameful szóra:

shameful
shame