EN

shambling {főnév}

volume_up
shambling
Near sunset their quarry came in sight: a big, shambling mass that ran from them on four legs until it turned at bay on two.
Napnyugta előtt megpillantották a zsákmányt: egy óriási, cammogó tömeget, ami négy lábon futott előlük, majd két lábra állt.
A louder snarling arose at the edge of the moba joyful sound, and a dozen shambling Gauns appeared, towering above the Greens and Grays.
A tömeg szélén hangosabb, harsogó hangok hallatszottak örömteli hangok, és tucatnyi cammogó gaun tűnt fel, kimagasodva a Zöldek és a Szürkék közül.
An instant afterwards there appeared a little wizened fellow with a cringing manner and a shambling style of walking.
Néhány pillanat múlva egy alázatoskodó modorú, csoszogó járású, összeaszott kis ember jelent meg előttünk.

Példamondatok a(z) "shambling" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBehind him, the thing's temper broke through the shambling charade of normality.
Mögötte annak a valaminek a haragja széttörte a normalitás reszketeg illúzióját.
EnglishThey were not the shambling, fawning refugees he'd taken them for the previous night.
Nem voltak már azok a lomha, hízelgő menekültek, akiket előző éjjel magához fogadott.
EnglishThere was a sudden shambling sound in the dark, and I looked at him quickly.
A sötétben hirtelen furcsa, cuppanó hang hallatszott, ránéztem a tagra.
EnglishA purple woman, long dead, shambling after him down twisting hotel corridors?
Egy lila, rég halott nő oson utána a kanyargó hotelfolyosókon?
EnglishPittman stood to walk away, but the shambling figures reached him.
Pittman felállt, hogy elmenjen, de a két férfi beérte és közrefogta.
EnglishHe began moving toward Hole in the Wall once more, although now the best pace he could manage was a shambling limp.
Megint nekiindult a Lyukhoz, noha most már csupán bicegve tudott lépkedni.
EnglishIf I'd seen any shambling bones, I would have been in big trouble, because visibility was down to an arm's length.
Bár, ha láttam volna, már késő is lenne, ugyanis a látótávolság csupán egy karhossznyi volt.
EnglishLarger forms roamed there, shambling back and forth across the slates, muttering in their throats.
Idefent a nagyobb teremtmények foglalták el helyüket, ide-oda csoszogva a palákon, torokhangon motyogva közben.
EnglishWith eycs starting from his head, Torqual went at a shambling run down the gallery and so arrived at the great hall.
Torqual rogyadozó léptekkel végigfutott a főfolyosón, és hamarosan megérkezett a nagy terembe.
EnglishHis gait was almost shambling as he approached her.
Kis híján elbotlott a saját lábában, ahogy elindult felé.
EnglishFrom her right, three men shambling like marauders.
Jobbról három, fosztogatónak látszó férfi bukkant fel.
EnglishHe waited until the shambling figure disappeared around the corner of Caliban Street before he got out of the car.
Megvárta, amíg az imbolygó figura eltűnik a Caliban utca sarkánál, s csak azután szállt ki a kocsiból.
EnglishAn instant afterwards there appeared a little wizened fellow with a cringing manner and a shambling style of walking.
Néhány pillanat múlva egy alázatoskodó modorú, csoszogó járású, összeaszott kis ember jelent meg előttünk.
EnglishShe took the shambling figure to the side chamber of the pavilion where Nisby and Sir Jaucinet sat staring into vacancy.
A darabos mozgású alakot elvitte a sátor mellékrészéhez, ahol Nisby és Sir Jaucinet ültek, a levegőbe meredve.
EnglishNear sunset their quarry came in sight: a big, shambling mass that ran from them on four legs until it turned at bay on two.
Napnyugta előtt megpillantották a zsákmányt: egy óriási, cammogó tömeget, ami négy lábon futott előlük, majd két lábra állt.
EnglishI passed it and got to the top of the next rise as fast as I could — a shambling trot was really all I could manage by this time.
Túlmentem rajta, fel a másik domb tetejére, amilyen gyorsan csak bírtam - botladozó vánszorgásra voltam már csak képes.
EnglishThe supporting cast of terata followed, pushing their bodies through the door and shambling down the stairs in pursuit of their maker.
A teraták statiszta-csoportja állhatatosan követte, keresztülfurakodva az ajtókereten, lebotorkálva a fokokon, gazdája nyomában.
EnglishWhen the lectern stood before his high, padded chair, Il-hundyl set down the goblet of emerald wine and waved the scaled, shambling thing away.
Amikor az asztalka már magas, párnázott széke előtt állt, Ilhundyl letette a smaragdboros kupát és félreintette a pikkelyes lényt.
EnglishA louder snarling arose at the edge of the moba joyful sound, and a dozen shambling Gauns appeared, towering above the Greens and Grays.
A tömeg szélén hangosabb, harsogó hangok hallatszottak örömteli hangok, és tucatnyi cammogó gaun tűnt fel, kimagasodva a Zöldek és a Szürkék közül.
EnglishThe barge's sudden appearance caused a volley of excited trumpeting from a shambling pack of cumbrosaurs arranged on a flight of steps descending to the river.
A bárka felbukkanására izgatott trombitálásba kezdett egy csordányi bestiórusz, amelyeket a folyóba ereszked lépcssor tövében pányváztak ki.

Szinonimák (angolul) a(z) shambling szóra:

shambling
shambles
shamble