EN

sham {főnév}

volume_up
While the local people remain unaware of these issues, the whole thing will continue to be a sham.
Mindaddig, amíg ezek a kérdések nem tudatosulnak a helyi lakosságban, az egész ügy csak színlelés marad.
Ez a vita egy hatalmas ámítás.
Hogy az egész csak ámítás?
sham (és: bluff)
volume_up
blöff {fn} (kártyában is)
His alleged election is a dreadful sham, his power is not legitimate and his violence against the opposition is a brutal crime.
Az állítólagos megválasztása egy szörnyű csalás, a hatalma nem legitim és az az erőszak, amit az ellenzékkel szemben alkalmazott, egy brutális bűncselekmény.
Pretty little sham antique with a rather obvious secret drawer in it.
Csinos darab természetesen nem antik, csak utánzat , benne nagyon is szembeszökő titkos fiók.

Példamondatok a(z) "sham" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English. - (DE) Data protection with the SWIFT agreement is simply a sham.
írásban. - (DE) A SWIFT-megállapodással biztosított adatvédelem csak látszat.
English216 JOHN GR1SHAM We'd better get things straight now, Nicholas said solemnly.
Jobb lesz, ha eleve az asztalra csapunk jelentette ki komoran Nicholas.
EnglishFather Goriot was not communicative; in the sham countess' phrase he was a curmudgeon.
Ahogy az álgrófné megmondta, Goriot apó alattomos, titkolózó ember volt.
EnglishO Conspiracie, Sham'st thou to shew thy dang'rous Brow by Night, When euills are most free?
Ó, összeesküvés! szégyenled-e Éjjel mutatni vészes arcodat, Hol legszabadabb a rossz?
EnglishYour prophecy is false, your wise woman a liar, your Dark Man a sham!
A próféciátok hamis, a látnok asszonyotok hazudott, a Fekete emberetek egy szélhámos!
EnglishThat's an old sham; a thousand such tricks are put upon the poor women every day.'
Ismerjük már az ilyen gyalázatot, naponta ezer ilyen fogással szedik rá a szegény feleségeket.
English., have proved to be a sham.
Az árstabilitással, a gazdaságok védelmével stb. kapcsolatos érvek csalásnak bizonyultak.
EnglishTrade unionists are prosecuted and sentenced in sham trials.
Szakszervezeti tagok ellen emelnek vádat és ítélik el őket színlelt perekben.
EnglishPretty little sham antique with a rather obvious secret drawer in it.
Csinos darab természetesen nem antik, csak utánzat , benne nagyon is szembeszökő titkos fiók.
EnglishI saw quite well that it was all sham and pretence, but there is no help for such things as these.
Tisztán láttam, hogy mindez csak komédia, de a bajra nem volt orvosság.
EnglishBoda was a true republic, not a sham one such as the Wersgor had.
A jairok valódi köztársaságban éltek, nem úgy, mint a wersgorok.
EnglishLet's see Europe clean up its own act first and deal with these sham democrats.
Európának először a saját háza táján kellene rendet raknia és kézbe vennie ezeknek az áldemokratáknak az ügyét.
EnglishFor this afternoon I laid a little trap nicely baited - the real trap, after the sham one had been circumvented.
Ezen a délutánon ugyanis a látszólagos csapda mellett elhelyeztem az igazit is.
EnglishAge, thou art sham'd. Rome, thou hast lost the breed of Noble Bloods.
Ó, kor, gyalázva vagy, Nemes fajodban, Róma, megfogyál!
EnglishYet this was the second time she had cried since we reached Par- sham.
Parshambe érkezésünk óta mégis másodszor fakadt sírva.
EnglishLadies and gentlemen, when are we going to stop this sham?
Hölgyeim és uraim, mikor hagyunk fel végre ezzel a színleléssel?
EnglishThe projected image, which moments before had seemed so life-like, was revealed for the sham it was.
A vetített kép, mely néhány pillanattal ezelőtt még olyan valóságosnak tűnt, felfedte színlelt létét.
EnglishWhile the local people remain unaware of these issues, the whole thing will continue to be a sham.
Mindaddig, amíg ezek a kérdések nem tudatosulnak a helyi lakosságban, az egész ügy csak színlelés marad.
EnglishPlease, she said, making a sham of cowardice, don't hurt me.
Kérem mondta gyávaságot színlelve -, ne bántson.
EnglishCostly but sham security does no one any favours.
A költséges, de látszólagos biztonság senkinek nem használ.