angol-magyar fordítás erre a szóra: shale

EN

"shale" magyar fordítás

EN

shale {főnév}

volume_up
It wasn't until I was older... that I realized that the arrowhead... was just some compressed shale... mixed with zinc pyrite that had fractured... into an isosceletic triangulate.
Míg idősebb nem lettem... nem is jöttem rá, hogy a nyílhegy... csak préselt agyagpala... összekeverve cink pirittel ami letört... egy egyenlő szárú háromszögből.

Példamondatok a(z) "shale" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt was still and lifeless within the Valley of Shale, empty of movement, devoid of sound.
Rezzenetlen némasággal, csöndesen, élettelenül feküdt a Shale völgyének közepén.
EnglishThe captain, his face like a shale slope furrowed with gulleys, came over to Saul.
Arca olyan barázdált volt, akár egy agyagos lejtő, amelybe záporok vájtak vízmosásokat.
EnglishBy nightfall, he had reached the foothills that led up into the Valley of Shale.
Éjszakára elérte az előhegyeket, amelyek fölvezettek a Shale völgyébe.
EnglishRussia's discrediting of shale gas extraction projects is causing additional alarm.
További aggodalomra ad okot, hogy Oroszország lejáratja a palagáz kitermelési projekteket.
EnglishWatched the shale tiles of an outlying buildings roof dance away into the darkness.
Látta, ahogy egy kijjebb eső épület tetejéről leszédülnek a cserepek, s eltűnnek a feketeségben.
EnglishBy sunset they had reached the foothills leading up into the Valley of Shale and the Hadeshom.
Alkonyatkor értek oda a hegylábhoz, amely a Shale völgyébe és a Hadeshornhoz vezetett.
EnglishFor shale oil it shows a rate of 122 and 139g of CO2 per megajoule.
A tanulmány az olajpalával összefüggésben 122 és 139g CO2 értéket mutat megajoule-onként.
EnglishWithin the Valley of Shale, no rain fell, no wind blew, nothing of the storm penetrated.
A SHALE VÖLGYÉBEN nem esett, szél sem fújt, nem tombolt vihar.
EnglishThat brings me to this question of tar sands and oil shale.
Erről jutott az eszembe a kátrányhomokra és az olajpalára vonatkozó téma.
EnglishShale gas is an opportunity to be a part of the solution.
Az alacsony áteresztőképességű kőzetekben lévő gáz a megoldás része lehet.
EnglishMoments later, when they stood together on the floor of the Valley of Shale, he turned to them again.
Percekkel később, amikor mindnyájan leértek a Shale völgyének aljába, ismét feléjük fordult.
EnglishThen, as the night lengthened and dawn approached, they walked together into the Valley of Shale.
Azután, ahogy öregedett az éjszaka és közeledett a hajnal, együtt indultak lefelé a Shale-völgybe.
EnglishThus they approached at sunset the entrance to the Valley of Shale and made camp in the shadow of the Dragon's Teeth.
Naplementekor elérték a Shale völgyének bejáratát és letáboroztak a Sárkányfogak árnyékában.
EnglishThere is currently a boom in sales of tight gas and shale gas from the USA.
Az USA-ból származó, alacsony áteresztőképességű kőzetekből kinyert gáz és az agyagpalából kinyert gáz kereskedelme virágzik.
EnglishThe use of shale gas has now enabled the US to guarantee its independence in terms of energy supply.
A palagáz használata mára lehetővé tette, hogy az Egyesült Államok függetlenné váljon az energiaellátás szempontjából.
EnglishWith Bremen leading us, we went to the Valley of Shale.
Elmentünk Bremen vezetésével a Shale völgyébe.
EnglishHearing rifle shots from his right and left, he shielded his eyes from shale spewing off both rims of the ravine.
Jobbról-balról fegyver dörgött, és Drew eltakarta szemét a vízmosás két pereméről röpködő palaszilánkok elől.
EnglishIn 2007-2010, Poland issued almost 60 licences for shale gas prospecting and extraction.
2007 és 2010 között Lengyelország közel 60 engedélyt adott ki az alacsony áteresztőképességű kőzetekben lévő gáz feltárására és kitermelésére.
EnglishThis is the Valley of Shale, the doorstep to the Hall of Kings and the home of the spirits of the ages.
A magas vándor mélyen eltűnődve bámult le a szortyogó vízre, s a völgylakó megérzett benne valami furcsa, fájdalmas vágyakozást.
EnglishHowever, we should also remember other energy sources, such as the unconventional shale gas, for example.
Arról sem szabad azonban megfeledkeznünk, hogy más energiaforrások is léteznek, ilyen például a hagyományostól eltérő palagáz.