angol-magyar fordítás erre a szóra: to shake off

EN

"to shake off" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "to shake off" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt took time to shake one of these off, watching his family die like that.
Ryan a fehér, néma kavargás látványával igyekezett nyugtatni felaj zott idegeit.
EnglishShe walked to the dresser, trying to shake off the mantle of fear that lay on her.
A fiókos szekrényhez ment, igyekezett lerázni magáról a ránehezedő félelmet.
EnglishI tried to shake off the spell of the place and look at the nave with cold eyes.
Megpróbáltam szabadulni a hely bűvöletétől, és hideg fejjel körülnézni a templomhajóban.
EnglishFallback, ventured the bright spark who wanted to shake off the tail.
Tartalék eljárás kockáztatta meg a lángész, aki le akarta rázni a követőőjét.
EnglishEven as I attended the feast with my students I couldn't shake off these dreams.
Teljesen még akkor sem szabadulhattam ezektől az álmoktól, amikor vacsoráztam a tanítványaimmal.
EnglishHe restrained an urge to shake it off--how in the hell was he supposed to know what it was?
Jack elfojtotta a vágyat, hogy lerázza magáról honnan a fenéből tudhatná, hogy mi ez?
EnglishThen, as I tried to shake her off, she clung to me in a frenzy of entreaty.
Le akartam rázni magamról, de riadtan és esedezve kapaszkodott belém.
EnglishWe should also shake off the unfounded fear of nuclear reactors.
Le kellene magunkról rázni az atomreaktorokkal kapcsolatos megalapozatlan félelmet is.
EnglishHe turned away to step down off the stump, trying to shake off Athtar's grip.
- Hátralépett és próbák kifordulni Athtar szorításából.
EnglishMerely to the illustration of your character, said she, endeavouring to shake off her gravity.
- Csak az ön jellemének felderítésére - felelte Elizabeth, és könnyebb hangot igyekezett megütni.
EnglishI wanted to shake off my boots, crawl into bed with them, and sleep for a week.
Legszívesebben lerúgtam volna a bakancsomat, és bebújtam volna melléjük, hogy egy hétig ki se keljek az ágyból.
EnglishI shake off these terrible thoughts and try to concentrate on the book before me.
Kiverem a fejemből ezeket a szörnyűséges gondolatokat, és megpróbálok az előttem heverő könyvre összpontosítani.
EnglishNonetheless, I shake off my fear, and stand before the jury box.
Mindazonáltal legyűröm félelmemet, és az esküdtek elé állok.
EnglishNever said I didn't, said Mrs Curtin, unable yet to shake off her previous mood.
- Sohase mondtam, hogy nem - mondta Mrs. Curtin, aki még mindig nem tudta lerázni teljesen korábbi dacos hangulatát.
EnglishThe creature rolled and sounded, fighting to shake him off.
A lény forgott és ficánkolt, próbálta lerázni magáról Starkot.
EnglishMan, you'll shake the dishes right off the shelves—' 'Stop it!'
Öregem, le fognak hullani a tányérok a polcokról...
English. . and with trembling hands, as she lay on the floor, tried to unbuckle and shake off her armor.
Arabel úrnője a távolodó férfi után nézett... és remegő kezekkel megpróbálta levenni magáról a páncélt.
EnglishIf I know this, know all the World besides, That part of Tyrannie that I doe beare, I can shake off at pleasure.
Ha ezt tudom, tudhatja minden ember, Hogy ami rész önkény reám esik, Lerázhatom kényemre.
EnglishBalthamos nodded and raised his wings to shake off the moisture.
Balthamosz bólintott, lerázta a vizet a szárnyáról.
EnglishBut he didn't wince, or even try to shake her off.
De Danny arca nem rándult meg, meg sem próbálta lerázni a kezét.

Hasonló fordítások a(z) "to shake off" szóra magyarul

shake főnév
off határozószó
off melléknév