EN

shaft {főnév}

volume_up
shaft (és: arrow, finger, reed)
The shaft struck the couch and quivered, humming.
A nyílvessző rezegve állt meg a kanapéban.
Liane entered the hut and lunged for the girl, but twenty thin shafts darted out, twenty points pricking his chest.
Liane belépett a kalyibába, és Lithre akart támadni, de húsz vékony nyílvessző vágódott elő, húsz nyílhegy feszült a mellének.
The battlelord staggered, roared, transfixed by many shafts, lifted his handand then slowly toppled onto his face, and lay still.
A parancsnokot számos nyílvessző rögzítette helyére amikor megrázkódva felüvöltött, felemelte kezét - azután lassan arcra bukott és csendesen fekve maradt.
The spear shaft bowed as the iron point slammed dead-centre into the wolfs sternum.
A lándzsa nyele meghajlott, amikor a fémhegy a szegycsontba ütközött.
Vér fröccsent, beszennyezve a lándzsa nyelét is.
Ignoring it for the moment, Trull slid his hands further apart along the shaft of his spear.
Kanarth úgy szökött ki, hogy csavart egyet a lándzsa vashegyével.
How quick to get number-one shaft back to battery?
Milyen gyorsan kerül vissza az egyes tengely? kérdezte Sanchez.
- tengely és ütközőlemez.
Az egyes számú tengely rendben van.
His silhouette disappeared beyond the narrow shaft of light.
Alakja eltűnt a vékony fénysugár mögött.
As if it were a sign, seven or eight more shafts fused into a dish of light and began to creep around the bottom of the hole.
Valami jelféle lehetett, mert a nyomában még hét vagy nyolc fénysugár kezdett körözni a gödör fenekén.
A stronger, more coherent shaft arrowed out to the cavern wall, opening a path through the earth to the surface that was at once there and not there.
Egy erősebb, összefüggőbb fénysugár csapódott neki a barlang falának, és utat nyitott rajta a felszín felé, mely ott is volt; és mégsem volt ott.
shaft (és: beam, leg, stalk, stem)
I hacked at the first of the spears and knocked off its metal point, but the jagged wooden shaft remained.
Lecsaptam az első lándzsa vas hegyét, de a fűrészes törésű nyél még mindig megmaradt.
shaft (és: mine, pit, sink, tunnel, well)
Shaft 12, the one closest to the Reservoir, is also known as the Intake Shaft.
A 12-es akna van a legközelebb a víztárolóhoz, Beömlő Aknaként is ismerik.
It was a vast black emptiness, like a shaft into the deepest darkness.
Hatalmas, koromfekete üresség, akna a legmélyebb mélyekig.
He glances up at the TV and sees that his film self has gotten the dog to the edge of the shaft.
Fölpillant a tévére és látja, hogy filmbéli mása az akna széléig vonszolta a kutyát.
shaft (és: style)
shaft (és: waist)
Outside this refresher room, down the hallway, Dors' map showed a lift shaft.
Dors térképe szerint az egyik irányban egy liftakna helyezkedett el.
Warm light still spilled out of it, contrasting with the oily darkness of the shaft below.
Meleg fény áradt ki belőle, ellentétben a liftakna olajos sötétségével.
The bottom of the shaft was obscured in a dust cloud.
A liftakna alját porfelhő takarta.
shaft (és: warp)

Példamondatok a(z) "shaft" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe got his foot into it and worked his way around to the next face of the shaft.
Gondolkodás nélkül beledugta a lábát, és átoldalazott az akna szemközti falához.
EnglishShe leaped onto his back as his hand closed over the shaft of the Toque mallet.
Jack hátára ugrott, abban a pillanatban, amikor Jack megmarkolta az ütő nyelét.
EnglishIf a volcano appeared anywhere, I'd think it would be in that drill-tree shaft.
Ha valahol megjelenik egy vulkán, akkor az a furdancsaknában kell hogy legyen.
EnglishAnd once Mr Gray had chucked the dog down Shaft 12, there went your ballgame.
És ha egyszer Mr. Szürke bedobta a 12-es aknába a kutyát, akkor vége a játéknak.
EnglishThe small survivalist hopped back and stared down at the shaft in blank surprise.
A kurta kontinuista hátrahőkölt, s bambán rámeredt a melléből kiálló vesszőre.
EnglishHolding the MP5 by the strap, Owen started down the path that led to Shaft 12.
A hevedernél markolva az MP5-öst, elindult a 12-es kútaknához vezető ösvényen.
EnglishNow the electrodynamic fields of the shaft played across his body, supporting him.
Az elektrodinamikus mező, mintha ő is a lift része lenne, megemelte a testét.
EnglishHere was a sign nailed to the trunk of a tree: ABSOLUTELY NO FISHING FROM SHAFT HOUSE.
Egy fatörzsre táblát szegeztek: A KÚTAKNA KÖRNYÉKÉN SZIGORÚAN TILOS A HORGÁSZAT.
EnglishAs they descended, the shaft closed behind them, and the shadows swarmed toward them.
Amint elindultak lefelé, a járat bezárult mögöttük, és ellepték őket az árnyékok.
EnglishAnd from a flange on the central shaft in the cabin hung a black brassière.
És a kabin középső gerendájának egyik bordáján egy fekete melltartó lifegett.
EnglishShaft 12, the one closest to the Reservoir, is also known as the Intake Shaft.
A 12-es akna van a legközelebb a víztárolóhoz, Beömlő Aknaként is ismerik.
EnglishThis building houses Shaft 12, and is accessible by car only from the north.
Ez az épület rejti a 12-es kútaknát, és kocsival csak észak felől érhető el.
EnglishShe batted the shaft aside, then swung as her horse carried her forward.
Félrelökte a fegyvert, majd ahogy a lova továbbvitte, hátrafordult a nyeregben.
EnglishThe shaft of the shovel was made of a bumpy wood and had a dark sheen from handling.
A lapát nyele vastag volt, göcsörtös és a sok használattól sötét - semmi kedve hozzá.
EnglishThen he began to walk again, striking the clumps of grass with the bottom of the shaft.
Ismét elindult, és mentében a hálóval szétborzolgatta az útjába eső gyér fűcsomókat.
EnglishEnterprise is trying to make turns on one shaft, and is under tow, she's making maybe six.
Az Enterprise egyetlen propellerrel evez, vontatják, a sebessége hat csomó körüli.
EnglishBoaz he said, that red button on the center shaft there that's the on button.
Boaz mondta , az a piros gomb a középső karon, ott, az az indítógomb.
EnglishCharge coupling from the shaft walls to the e-cell handled the dynamics with ease.
A palotának ez az ősrégi szárnya több mint egy kilométer vastag volt.
EnglishThe shaft-lid has been partly pushed aside, revealing a crescent shape of absolute darkness.
A fedlap félig el van tolva, az abszolút sötétség félholdját tárva föl maga alatt.
EnglishI'm not sure the probe will last more'n another few hundred meters, yet the shaft keeps going!
Nem vagyok biztos benne, hogy kibír még pár száz métert, pedig az akna még tart!

Szinonimák (angolul) a(z) shaft szóra:

shaft