EN

shady {melléknév}

volume_up
I help him around the mulch to a shady spot on the patio.
Elcsoszogunk a fenyőforgácsos zsákok mellett a terasz egyik árnyékos részére.
It was shady and cool under the tree, but beyond the limbs the sun was bright.
Hűvös és árnyékos volt a fa alatt, de távolabb ragyogóan sütött a nap.
Instead of going to the bathing beach she settled herself in a shady corner of the terrace.
Ahelyett, hogy lement volna a strandra, letelepedett a terasz egyik árnyékos sarkában.
Geiger was dead and Carmen would have to find some other shady character to drink exotic blends of hootch with.
Geiger halott, és Carmennek most valami más sötét figurát kell keresnie, akivel egzotikusan mixelt piákat ihat.
Sötét kis alak volt.
Bruiser may be a well-connected thug with shady deals and crooked investments, but he is still a lawyer.
Lehet, hogy Bruiser egy sötét üzelmeket folytató, jó kapcsolatokkal bíró bűnöző, aki főleg csalásokkal gyarapítja a pénzét, de mégiscsak ügyvéd.
I just have a vague idea about some shady transaction in my papa's past.
Valami motoszkál bennem... papám múltjában esett holmi homályos ügy...
Mr Deß said that money is going into shady projects.
Deß úr azt mondta, hogy a pénz homályos projektekbe vándorol.
The new husband owns Backdoor Films, a shady porn production house.
Az új férjéé a Backdoor Films, egy kétes hírű pornóstúdió.
All I'm doing now is making deals and 10% of them is shady.
Most csak üzleteket kötök, és 10%-uk ráadásul kétes.
You are familiar with this experience - the incumbent pretend that you do not exist while you denounce them for their thefts and [shady] deals.
Önök ismerik ezt az élményt - a hatalomban lévők úgy tesznek mintha önök nem is léteznének, miközben önök elítélik őket lopásaikért és [kétes] ügyeikért.
You've got enough shady friends to know different.
Épp elég gyanús, félvilági barátja van, tudhatná, hogy ez nem igaz.
Azok a gyanús kis szemek, az a hazug vigyor.
A gyanús jelző túlságosan hízelgő.
He let the soft mellow colors of this moist and shady world work on him.
Engedte, hogy hatalmukba kerítsék a nyirkos, árnyas világ tompa, cukros színei.
It was dazzlingly bright there coming in out of the shady trees.
A kertben vakító volt a fényesség, ha az árnyas fák közül lépett be az ember.
She missed the shady streets and neat lawns and the small gangs of children riding bicycles.
Abbynek hiányoztak az árnyas utcák, az ápolt kertek és a biciklista gyerekek kis bandái.

Példamondatok a(z) "shady" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe let the soft mellow colors of this moist and shady world work on him.
Engedte, hogy hatalmukba kerítsék a nyirkos, árnyas világ tompa, cukros színei.
EnglishFlick had given up being practical the day he had first run in fear from Shady Vale.
Flick aznap hagyott fel a gyakorlatiassággal, amikor rémülten elmenekült Árnyasvölgyből.
EnglishIt was shady and cool under the tree, but beyond the limbs the sun was bright.
Hűvös és árnyékos volt a fa alatt, de távolabb ragyogóan sütött a nap.
EnglishShea barely heard him, his thoughts drifting to Shady Vale and the hope of going home again.
Shea alig hallotta, gondolatai Árnyasvölgy és a hazatérés reménye körül csapongtak.
EnglishInstead of going to the bathing beach she settled herself in a shady corner of the terrace.
Ahelyett, hogy lement volna a strandra, letelepedett a terasz egyik árnyékos sarkában.
EnglishI just have a vague idea about some shady transaction in my papa's past.
Valami motoszkál bennem... papám múltjában esett holmi homályos ügy...
EnglishYou will not long be safe in Shady Vale, and you must be prepared to flee quickly.
Árnyasvölgyben nem sokáig leszel biztonságban, föl kell készülnöd rá, hogy gyorsan elmenekülhess.
EnglishIt was dazzlingly bright there coming in out of the shady trees.
A kertben vakító volt a fényesség, ha az árnyas fák közül lépett be az ember.
EnglishShe missed the shady streets and neat lawns and the small gangs of children riding bicycles.
Abbynek hiányoztak az árnyas utcák, az ápolt kertek és a biciklista gyerekek kis bandái.
EnglishIsn't this exactly how things started when you came to Shady Vale and told us all about the Sword?
Ugyanezzel kezdted akkor is, amikor beállítottál Árnyasvölgybe, és a Kardról meséltél.
EnglishShady Ranch had never been a ranch of any kind; it wasn't one now, unless you counted houses as a crop.
Leparkoltam a Chevyt apám kocsifelhajtóján, de egy darabig még járattam a motort.
EnglishIt was shady out there, under a wonderful variety of seaweed growths, like a forest in fog.
Odakint félhomály volt a hínár-hajtások csodásan változatos világában, mint egy ködös erdőben.
EnglishI help him around the mulch to a shady spot on the patio.
Elcsoszogunk a fenyőforgácsos zsákok mellett a terasz egyik árnyékos részére.
EnglishAllanon had made exactly the same comment concerning the Elven people to the Ohmsford brothers in Shady Vale.
Allanon Árnyasvölgyben is ugyanezt mondta az elf népről az Ohmsford testvéreknek.
EnglishEver since that time, he had been on his own, surviving through shady dealings and illegal activities.
Azóta a maga ura lett, illegális tevékenységből és simlis üzletekből tartotta fenn magát.
EnglishAs they ate, Shea related to Menion the strange tale behind their flight from Shady Vale.
Miközben ettek, Shea elmesélte a furcsa eseményeket, amelyek miatt menekülniük kellett Árnyasvölgyből.
EnglishGrandfather gave them to me when I left Shady Vale to come to Storlock.
Nagyapa adta, amikor eljöttem Árnyasvölgyből Storlockba.
EnglishShea gave him his name and explained that he was from Shady Vale.
Shea bemutatkozott, és elmagyarázta, hogy Árnyasvölgyből való.
EnglishI think she may have had, perhaps still has, some shady friends.
Azt hiszem, akadt és akad néhány gyanús fickó a barátai között.
EnglishThe new husband owns Backdoor Films, a shady porn production house.
Az új férjéé a Backdoor Films, egy kétes hírű pornóstúdió.

Szinonimák (angolul) a(z) shady szóra:

shady