angol-magyar fordítás erre a szóra: several times

EN

"several times" magyar fordítás

EN

several times {határozószó}

volume_up
several times (és: often)
They met several times, for there was much to be discussed.
Több ízben találkoztak, mert sok volt a megbeszélnivaló.
The European Parliament has already taken up Mr Zhisheng's case several times.
Az Európai Parlament már több ízben foglalkozott a Zsiseng-üggyel.
It has already been said several times that 10 years is a long time.
Már több ízben elhangzott, hogy 10 év hosszú idő.
Several times during the long journey to Paranor, they had nearly lost their lives.
Paranori hosszú útjukon többször is előfordult, hogy majdnem mind meghaltak.
I have mentioned several times that we need such European-level supervision.
Többször említettem, hogy ilyen jellegű európai szintű felügyeletre van szükségünk.
Ran stopped several times to call ahead and make arrangements for us.
Útközben többször megálltunk telefonálni, hogy tudjanak pontos érkezésünkről.

Példamondatok a(z) "several times" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI rang you up the day after the funeral several times but could get no answer.
- A temetést követő napon többször felhívtam telefonon, de nem kaptam választ.
EnglishHe had to flash his ID several times to get past the converging authorities.
Többször fel kellett mutatnia az igazolványát az ideges, ügybuzgó rendőröknek.
EnglishI have posed the question several times and received extremely evasive answers.
Több alkalommal feltettem a kérdést, és rendkívül kitérő válaszokat kaptam.
EnglishSeveral times during the long journey to Paranor, they had nearly lost their lives.
Paranori hosszú útjukon többször is előfordult, hogy majdnem mind meghaltak.
EnglishAnd tonight, he'd remarked several times he didn't need the gloves anymore at all.
Ma este Michael többször is megjegyezte, hogy már nincs szüksége kesztyűre.
EnglishI have mentioned several times that we need such European-level supervision.
Többször említettem, hogy ilyen jellegű európai szintű felügyeletre van szükségünk.
EnglishMention was made several times of the issue of poverty, or rather energy poverty.
Több alkalommal felmerült a szegénység, vagy pontosabban az energiaszegénység kérdése.
EnglishI want to challenge one sentiment that has been repeated several times today.
Szeretnék megkérdőjelezni egy véleményt, amit ma többször is megismételtek.
EnglishSeveral times, boards snapped in my hands, threatening to hurtle me back into the pit.
Többször lécek csapódtak a kezemre, azzal fenyegetve; hogy visszahullok a gödörbe.
English(DE) Mr President-in-Office, you have mentioned the Barnier report several times.
(DE) Elnök úr, Soros elnök úr, Ön többször említette a Barnier-jelentést.
EnglishTanjin took a deep breath and then bent Sephrenia's wrist back and forth several times.
Tanjin mély lélegzetet vett, és elkezdte előre-hátra mozgatni Sephrenia csuklóját.
EnglishWe just missed getting another Nobel prize in literature several times.
Többször csak egy hajszál híja volt, hogy újabb irodalmi Nobel-díjat nem kaptunk.
EnglishWell, he called me several times after that, kept talking about the body.
- Nos, ezek után is felhívott néhányszor, és állandóan a holttestről beszélt.
EnglishWherever they take place, they yield profits several times higher than the outlays.
Bárhol is kerül sor rájuk, az ezekből származó nyereség a kiadások sokszorosát jelenti.
EnglishSeveral times I had stayed with a friend of mine at his family's place at Dartmeet.
Sokszor vendégeskedtem itt egy barátomnál, a szülei házában, Dartmeetben.
English(HU) I have spoken up several times on behalf of the traditional national minorities.
(HU) A hagyományos nemzeti kisebbségek érdekében többször is felszólaltam.
EnglishEllen worked up to swimming several times across the wide neck of Dog's Head Harbor.
Ellen odáig vitte, hogy átúszta a Kutyafő-öböl széles torkát többször is.
EnglishSeveral times he had heeded Philbys quiet advice on matters pertaining to Britain.
Sokszor meg is fogadta Philby csöndes tanácsait a Nagy-Britanniával kapcsolatos ügyekben.
EnglishShe impudently rode back and forth in front of them several times, then turned.
A kislány szemtelenül ellovagolt előttük néhányszor, aztán megfordult.
EnglishHe tried vainly to rise several times, but the watchful Keltset gently pushed him back.
Többször próbálkozott a fölállással, de az éber Keltset gyengéden lenyomta.

Hasonló fordítások a(z) "several times" szóra magyarul

times főnév
several melléknév
several határozószó
at times határozószó
to be behind the times ige
Hungarian
at all times
three times határozószó
Hungarian
ancient times főnév
Hungarian