EN

settling down {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "settling down" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishTrull walked over to a bench alongside a wall and sat down, settling his head in his hands.
Trull a fal mellett álló padhoz sétált, leült, s arcát a tenyerébe temette.
EnglishJohn asked, settling down, finally, and hugely relieved that there were no unnecessary casualties.
Kezdett megnyugodni, és iszonyúan megkönnyebbült, hogy nem voltak felesleges áldozatok.
EnglishAh, then, we'll step over afterwards, said the Colonel, coolly settling down to his breakfast again.
-Mindjárt át fogunk menni - mondta az ezredes, és nyugodtan visszaült a reggelije mellé.
EnglishYou think of marrying and settling down somewhere in the country where you can grow vegetable marrows.
Az a terve, hogy megnősül és letelepedik valahol a vidéken és békésen zöldséget termel.
EnglishHe saw Mayen, naked in the forest, settling down atop a man, then writhing with hungry lust.
Látta Majent meztelenül az erdőben, amint leereszkedett egy férfira, majd kéjesen vonaglani kezdett.
English(Laughter) But instead of settling down, I went to Arizona.
(Nevetés) De a letelepedés helyett, Arizonába utaztam.
EnglishI was also aware of that, murmured Holmes, settling himself down in his armchair and closing his eyes.
Tisztában voltam ezzel is mormolta Holmes, azzal kényelmesen hátradőlt karosszékében, és lehunyta a szemét.
EnglishBinadas staggered over, settling down opposite Trull.
Binadasz is odatántorgott, s letérdelt Trullal szemben.
EnglishBrys asked, striding into the small room and settling down on the bench to the Cedas left.
Hozzájárulsz majd a védelemhez? kérdezte Brys, miközben besétált a kis szobába, és helyet foglalt a Kréda balján álló padon.
EnglishWanda reports that the new mentalic colony seems to be settling down so well that she can come home soon.
Wanda jelentése szerint az új mentalikus-kolónia rendben letelepedett, nincs semmi gond, ezért hamarosan hazajöhet.
EnglishThings are settling back down to-hell, they are normal now except for all the soldiers around.
Mintha a dolgok kezdenének visszaállni a az ördögbe is, teljesen normális mederben folyik minden, persze a katonákat leszámítva.
EnglishThe rain's settling down around that hil,' Talen reported.
EnglishPorter is restrained and settling down quickly.
Portert lefogják, de hamarosan ő is megnyugszik.
EnglishEvery ten minutes or so, just as they were settling down again, another volley would crash in from the darkness.
Öt-tíz percenként jöttek az újabb és újabb lövedékek, hogy még véletlenül se tudjanak elaludni két találat között.
EnglishThe foreigners are settling down well.
Az idegenek is beilleszkedtek már az itteni szokásokba.
EnglishTo-morrow, he would add, smiling at them with a slightly menacing geniality, you'll be settling down to serious work.
Holnap majd hozzáláthatnak a komoly munkához szokta hozzátenni, s enyhén fenyegető jóindulattal rájuk mosolygott.
EnglishThey were not settling down to sleep.
EnglishHe was relieved to find he was getting at least some of his wind back and his voice was settling down.
Nagyon megkönnyebbült, érezte, hogy legalább a levegő egy része visszatért a tüdejébe, és a hangja viszonylag a normális hangfekvés közelébe került.
EnglishThe driver passed in the proper lanethe black pickup off the road to his right, the helicopter settling down off the road to his left.
Az út mentében álló fekete dobozkocsi mellett suhant el, az út túlsó felén meg éppen a helikopter ülepedett volna le.
EnglishOn the whole, things were settling down.

Hasonló fordítások a(z) "settling down" szóra magyarul

down határozószó
down melléknév
down főnév
Hungarian
settling főnév