angol-magyar fordítás erre a szóra: setting rate

EN

"setting rate" magyar fordítás

EN

setting rate {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "setting rate" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe task of setting the exchange rate is assigned to the Council.
Az árfolyam megállapításának feladatát a Tanácsra bíztuk.
EnglishThe way of setting the inflation rate based on non-euro area countries is actually not right and should be revised.
Az inflációs rátának az euroövezeten kívüli országok alapján való meghatározási módja tényleg nem helyes és azt felül kell vizsgálni.
EnglishThe ECB continued its policy from 2008, setting an inflation rate target of close to 2%, while increasing liquidity in the markets.
Az EKB 2008 után is folytatta a 2%-hoz közeli inflációs ráta elérésére és a piacok likviditásának növelésére irányuló politikáját.
EnglishThe fact of the matter is that it is not the right of Ireland, or any other Member State, to play a role in setting the tax rate of another Member State.
A dolog lényege az, hogy nem áll jogában Írországnak, sem bármely tagállamnak, hogy szerepet játsszon egy másik tagállam adókulcsának megállapításában.
EnglishReferring precisely to the questions from Ms Harkin and Mr De Rossa - Mr De Rossa's being Irish-oriented - we are setting the same rate as the IMF in this respect.
Éppen Harkin asszony és De Rossa úr kérdéseire utalva - De Rossa úr ír beállítottságú lévén - ebben a tekintetben ugyanazt az értéket határozzunk meg, mint az IMF.