EN

setter {főnév}

volume_up
setter (és: picker)
It spun around three times, fast, and then bent as stiffly as an Irish setter on point.
Háromszor sebesen körbetekeredett, aztán meggörbült, olyan mereven, mint egy vadat szimatoló ír szetter.
The red setter was sniffing at something lying below the taut string where a row of garments swirled in the wind.
A vörös szetter nyugtalanul szaglászott valamit: ott feküdt a földön, a szárítókötél alatt, fölötte csattogtak a ruhák a szélben.

Példamondatok a(z) "setter" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt spun around three times, fast, and then bent as stiffly as an Irish setter on point.
Háromszor sebesen körbetekeredett, aztán meggörbült, olyan mereven, mint egy vadat szimatoló ír szetter.
EnglishIn it Misery spent a cheerful country weekend boffing Growler, Ian's Irish Setter.
S lapjain Tortúra fölöttébb derűs vidéki hétvégét szerzett magának oly módon, hogy meghágta Morcost, Ian ír szerterét.
EnglishHe abandoned the noiseless transparencies and pointed at the center of the spreading rings like a setter.
Hátat fordított az átlátszó állatkáknak, s mint a vizsla, a gyűrűző körök központja felé fülelt.
EnglishBut others: He seemeth to be a setter forth of new gods.
Vagy: "Úgy látszik, idegen isteneket hirdet."
EnglishFang, we also do business in Italy, with the House of d'Alberto, a major trend-setter in European fashion.
Olaszországban is van partnerünk, Fang, a D'Alberto Divatházzal, amely az európai divat egyik meghatározó tényezője.
EnglishI am no bone-setter, said Aillas.
- Csak annyit tehetek, amennyit másoktól láttam.
EnglishThe red setter was sniffing at something lying below the taut string where a row of garments swirled in the wind.
A vörös szetter nyugtalanul szaglászott valamit: ott feküdt a földön, a szárítókötél alatt, fölötte csattogtak a ruhák a szélben.
Englishwas of his Irish setter, but he'd had Rusty put down four years ago, not long after the Frank Dodd thing.
saját ír szetterére gondolt, de szegény Rustyt már négy évvel ezelőtt át kellett segíteni a túlvilágra, nem sokkal a Frank Dodd-ügy után.
EnglishAgain the red setter nosed at what seemed to be a pile of clothes, and raised her nose high in the air and howled again.
A vörös szetter megint megszagolta azt a valamit olyan volt, mint egy ruhacsomó , aztán égnek tartotta az orrát, és újra felvonított.
English'Here's something your mother probably never told you, you being a pointer instead of a setter: sorry won't take a coffee stain out of a linen skirt.'
- Van valami, amit anyukád valószínűleg sohasem árult el neked: sajnos, a kávé nem megy ki a lenvászonból.
EnglishAnd they're a trend-setter.
EnglishBut I also think that we can mark out for ourselves a role as a global standard-setter against the challenges of globalisation.
Azt is gondolom azonban, hogy a saját magunk számára a globalizáció kihívásaival szembeni globális normaalkotó szerepet is kioszthatunk.
EnglishGiven the IASB's de facto role as a global standards setter, it is imperative its governance procedures are up to the highest standards.
Tekintettel az IASB de facto globális standard meghatározó szerepére, rendkívül fontos, hogy irányítási eljárásai a legmagasabb normáknak feleljenek meg.
EnglishThen we sat down, the old setter beside Colonel Linscomb's chair, and ate, with not just McWillie's father but a uniformed maid too to change the plates.
Aztán leültünk az öreg vizsla Linscomb ezredes széke mellé telepedett-, és elkezdtünk enni; nemcsak McWillie apja szolgált fel, hanem egy kötényes-bóbitás szobalány is.
EnglishThis structure will in no circumstances become an embryonic European standard-setter, nor can there be any question of developing European interpretations of international accounting standards.
Ez a struktúra semmiképpen nem válik egy kezdetleges európai standardkialakítóvá, és nem lehet kérdés a nemzetközi számviteli standardok európai értelmezésének kidolgozása.

Szinonimák (angolul) a(z) setter szóra:

setter