angol-magyar fordítás erre a szóra: settee

EN

"settee" magyar fordítás

EN

settee {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "settee" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFast asleep on an old worm- hive settee, bought for a fiver down a Junk-U-Don't-Want.
Mélyen alszik egy ócska, molyette pamlagon, amit ötösért vettünk a Lim-Lom-Tárban.
EnglishPoirot stood, tumbling out the spills onto the settee, and examining them.
Izgatottan odalépett a kanapéhoz, amelyre Poirot kiborította a váza tartalmát.
EnglishNow Brid was slumped on the settee, slow-gazing at a three week old copy of the Game Cat.
Brid most a pamlagon görnyedt, egy háromhetes JátszMacska magazint lapozgatott.
EnglishBrid was slumped on the settee, slow-gazing at a two-week-old copy of the Game Cat.
Brid a kanapén görnyedezett, lassított üzemmódban lapozgatott egy kéthetes JátszMacskát.
EnglishPutting his Gladstone bag on the coffee-table, Dr Graham crossed to the settee and sat.
Dr. Graham lerakta a táskáját a dohányzóasztalkára, és leroskadt a kanapéra.
EnglishHe found himself in a tapestried chamber, bare of furnishing save a single settee.
Faliszőnyegekkel bevont, és egy pamlagtól eltekintve bútorozatlan szobában találta magát.
EnglishHe took his seat on the low settee across the coffee table from Taylor.
Leült Taylorral szemben, a kávézóasztal másik oldalán álló alacsony pamlagra.
EnglishMandy and the Beetle were lying on the settee together, all wrapped up from the garden still.
Mandy és Bogár a pamlagon feküdtek, még mindig összefonódva, akárcsak a kertben.
EnglishHe was all folded up on the settee, shaking from the jerkout and Vurtlag.
Tökre összekuporodott a pamlagon, remegett a katapulttól és a Vurttól.
EnglishAnd this is such a charming house, continued Carelli, moving behind the settee.
- És milyen gyönyörű ez a ház - folytatta Carelli, s Lucia mögött a kanapé támlájára tette a kezét.
EnglishTrout simply walked away from the desk and sat down on a brocaded Spanish-style settee.
Trout szó nélkül elment az asztaltól, és leült egy brokát-bevonatú, spanyol stílusú pamlagra.
EnglishShe suddenly moved close to him on the settee and cried angrily: Can I buy you with my body?
Hirtelen szorosan Spade mellé húzódott: A testemmel vegyem meg magát? kiáltotta dühösen.
EnglishThe young Frenchman came back to the settee and the blond looked up at him.
A francia visszament a pamlaghoz, és az angol fölpillantott rá.
EnglishMoving briskly to the settee, he sat and rubbed his hands together.
- Hiszek önnek - mondta, aztán fürgén odament a kanapéhoz, leült, és megdörgölte a kezét.
EnglishThe displays that rimmed Krat's settee showed many dangers.
A képernyők, amelyek kanapéját körülvették, számtalan veszedelemről tudósítottak.
EnglishI'm coming up like a slow train, said the Beetle, turning around on the settee.
Jövök, mint egy lassú vonat fordult meg a pamlagon Bogár.
EnglishShe laid his hat on a table and sat down on a walnut settee.
A lány Spade kalapját egy asztalra tette, aztán a diófa kanapéra telepedett.
EnglishShe smiled contritely, returned the hat to the table, and sat beside him on the settee again.
Brigid bűnbánó mosollyal visszatette a kalapot az asztalra, és leült Spade mellé a kanapéra.
EnglishGoing across to Lucia, she took the younger woman by the arm and propelled her towards the settee.
Felsóhajtott, majd odanyomta homlokát a hideg ablaküveghez, és elmerült a gondolataiban.
EnglishShe spoke slowly, looking down at a pointed finger tracing eights on the settee between them.
Lassan beszélt; ujja hegyével nyolcasokat rajzolt a kanapé huzatán.

Szinonimák (angolul) a(z) settee szóra:

settee
English