angol-magyar fordítás erre a szóra: to set to rights

EN

"to set to rights" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "to set to rights" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFundamental rights are interdependent and constitute an indivisible set of rights.
Az alapvető jogok egymástól függnek, és a jogok oszthatatlan egységét alkotják.
EnglishIt is excellent, in my view, that this is now being set to rights.
Úgy gondolom, nagyszerű, hogy ezt most helyrehozzuk.
English. - This regulation is a step in the right direction as it creates an EU set of rights for bus passengers.
írásban. - Ez a rendelet a helyes irányba tett lépés, mivel közös európai jogok összességét állapítja meg a busszal közlekedő utasok számára.
EnglishAbove all, this text creates a common set of rights for all third-country workers who work and reside legally in the European Union.
Mindezek mellett a szöveg összefoglalja az Európai Unióban jogszerűen tartózkodó és dolgozó valamennyi harmadik országbeli munkavállaló jogait.
EnglishThe number of passengers has increased by about 35% since 2000 and so the need to provide a minimum set of rights for air passengers has become even more important.
Az utasok száma 2000 óta körülbelül 35%-kal növekedett, így még fontosabbá vált a légi utasokat megillető alapjogok kidolgozása.
EnglishThe common set of rights and the single residence and work permit for legal migrants must be extended to the highest possible number of workers.
A legális bevándorlók közös jogait, valamint az egységes tartózkodási és munkavállalási engedélyt a lehető legnagyobb számú munkavállalóra ki kell terjeszteni.
EnglishIt is equally vital to try and create a single set of rights for third country nationals legally living and working in any of the EU Member States.
Az is rendkívül fontos, hogy egyetlen jogkészlet vonatkozzon a legálisan az Unió tagállamaiban tartózkodó és munkát vállaló harmadik országbeli állampolgárokra.
EnglishThe first, the Blue Card, allows access throughout Europe to highly qualified workers and will guarantee a set of rights and administrative facilities.
Az első, a kék kártya, egész Európára kiterjedően lehetővé teszi a magasan képzett munkaerőhöz való hozzáférést, és többféle jogot, valamint jogi eszközt biztosít.
EnglishWell, yes it does, because we will now have in place a similar set of rights for buses and coaches to those that we currently have for other modes of transport.
Nos, határozottan igen, mert most az autóbusz-közlekedésre vonatkozóan a más közlekedési módokra jelenleg érvényben lévőkhöz hasonló jogok fognak érvénybe lépni.
EnglishIt is absolutely fundamental to ensure that all citizens of third countries who are working legally should enjoy the same minimum set of rights in all Member States.
Alapvető feladat annak biztosítása, hogy valamennyi legálisan dolgozó harmadik országokbeli állampolgár ugyanazokat a minimális jogokat élvezhessék valamennyi tagállamban.
EnglishKeeping that in mind, and with a view to creating a harmonised EU set of rights for all passengers, we did not oppose the agreement and abstained in the final vote.
Ezért, valamint tekintettel a harmonizált uniós jogok összességének biztosítására minden utas számára, nem elleneztük a megállapodást, és tartózkodtunk a végső szavazás során.
EnglishI am thinking in particular of the return directive, the Blue Card directive, the directive on sanctions against employers and the directive on a common set of rights.
Itt most különösen a kiutasítási irányelvre gondolok, a kék kártya irányelvre, a munkáltatók elleni szankciókról szóló irányelvre, illetve a közös jogokról szóló irányelvre.
EnglishThis proposal is aimed at introducing a procedure to give a single residence and work permit to legal immigrants, and to grant them a common set of rights throughout the EU.
A javaslat célja olyan eljárás bevezetése, amely összevont tartózkodási és munkavállalási engedélyt ad a legális bevándorlóknak, és az egész EU-ban azonos jogokat biztosít számukra.

Hasonló fordítások a(z) "to set to rights" szóra magyarul

to prepozíció
set főnév