angol-magyar fordítás erre a szóra: to set straight

EN

"to set straight" magyar fordítás

EN

to set straight {ige}

volume_up
1. köznyelvi
to set straight

Példamondatok a(z) "to set straight" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

Englishsad cypress Elinor said, her lips set very straight, I've learned not--to show my feelings.
Megtanultam, hogy... hogy ne mutassam ki az érzéseimet válaszolt Elinor merev arccal.
EnglishJust because I gave you a fucking shot to set it straight, Darnell.
Adtam egy kibaszott lehetőséget, hogy elmondj mindent Darnell...
EnglishBut something will always be off for you, unless you set it straight.
De valami mindig elromlik amíg helyre nem hozod.
EnglishHis mouth was set in a straight, grim line, lips tightly compressed.
Szája dühös vonallá feszült, arca elvörösödött.
EnglishI was able to set M. Poirot straight upon several points.
Több pontban módomban volt kiigazítani Monsieur Poirot-t.
EnglishI want to set the record straight as to the exact role of the Commission concerning the M3.
Szeretném a jegyzőkönyv számára tisztázni, hogy a Bizottság az M3-sal kapcsolatban pontosan milyen szerepet játszott.
EnglishIt was about time Hank set the record straight.
Hank úgy érezte, elérkezett az idő, hogy kijátssza az aduját.
English. - (DE) Mr President, ladies and gentlemen, let me set the record straight once again.
a Bizottság tagja. - (DE) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Hadd tegyem a dolgokat ismét a helyükre.
EnglishI would like to set the record straight.
EnglishI would like, please, to set the record straight.
EnglishJust to set the record straight.
EnglishThings should therefore be set straight, and those responsible for an early warning should also be the ones who pay compensation.
Ezért rendet kellene rakni ezen a területen és a korai figyelmeztetésért felelősséggel tartozóknak kellene megfizetniük a kompenzációt.
EnglishAll ordinary enough, I guess you'd say, but not all our troubles in Castle Rock are ordinary; I got to set you straight on that.
Nem felejtettük el például a sorompótekerő Frank Doddot, amelyiknek a feje vize följött néhány éve, és gyilkolta rakásra az asszonyokat.
EnglishShe set her hat straight.
EnglishThat'll set my mind straight!
EnglishJust to set the record straight on this, it was not a storm or a flash flood, or anything like the other natural disasters.
A pontosság kedvéért elmondom, hogy ez nem vihar volt, sem pedig hirtelen árhullám, sem pedig valamilyen más természeti katasztrófához hasonló esemény.
EnglishJust to set the record straight, I Just made partner at the second-largest law firm in the state, so I'm doing very well, thank you.
Csak hogy tisztázzuk a jegyzőkönyve miatt, társtulajdonos vagyok a második legnagyobb jogi cégnél ebben az államban, tehát elég jól megy, köszönöm.
EnglishIn fact, he paused just a split second so Foltrigg could interrupt and set him straight about how close he was to K.O., not Mr.
Egy pillanatra el is hallgatott, hogy Foltrigg félbeszakíthassa és a tudomására hozhassa, mennyire közeli barátságban van K. O.-val nem is Mr. Lewisszal, hanem egyszerűen K. O.-val.
EnglishSince Stephen Hughes has chosen to give a rather distorted version of how this was achieved, I would just like to set the record straight so that posterity will show how we got to where we have.
Mivel Stephen Hughes eléggé torzított beszámolót ismertetett a folyamat mikéntjéről, most csupán szeretném tisztázni mindezt, hogy az utókor lássa, hogyan sikerült mindezt elérni.