angol-magyar fordítás erre a szóra: to set sail for

EN

"to set sail for" magyar fordítás

EN

to set sail for {ige}

volume_up
to set sail for

Példamondatok a(z) "to set sail for" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWith Weir gone, Kuss probably wants to make sure the gravy boat doesn't set sail.
Kussz nyilván biztos akar lenni abban, hogy az utódok sem szüntetik be a támogatását.
EnglishTwo months after she set sail, she was sighted by fishermen off Tripoli.
Két hónappal azután, hogy elindult, néhány halász megpillantotta Tripoli partjainál.
EnglishShortly afterwards he set sail, but broke his journey at Elba for two days.
Röviddel ezután elindult, de útját Uva szigetén két napra megszakította.
EnglishThey had carried throne and table to a Troice ship and then set sail to a destination unknown.
Felpakolták a trónt és az asztalt egy troice hajóra, aztán elvitorláztak.
EnglishFinally Gabrielle came like a spirit out of the Arabian desert, and together we set sail.
Végül Gabrielle is előkerült az arab sivatagból, mint egy kísértet, és együtt bontottunk vitorlát.
EnglishThen she set sail for work again with her purse hanging over her arm.
Akkor nekivágott az útnak ismét, karján a táskával.
EnglishWho also honoured us with many honours: and when we were to set sail, they laded us with such things as were necessary.
Így nagy tiszteletben álltunk, és amikor hajóra szálltunk, elláttak minden szükségessel.
EnglishWe have set sail on a new and exciting adventure.
Egy új és izgalmas kalandhoz bontottuk ki vitorláinkat.
EnglishGunny had set sail on a stately voyage of discourse.
Gunny politikai mederbe terelte a diskurzust.
EnglishI'll be living on the phone till I set sail.
EnglishI've never seen a starseed set sail.
Sosem láttam még csillagmagot vitorlát bontani.
EnglishHe must have seen the hole in the screen, he must have had enough eyesight left for that, because he set sail for it and slipped out through it.
Látnia kellett a lyukat a szúnyoghálón, ennyi látása maradhatott, mert elindult felé, és kisiklott rajta.
EnglishHe said he would set sail in three days-no-he stopped, counting on his fingers-he is already at sea-the messenger was delayed.
Azt tudatta, hogy három napon belül hajóra száll... nem - elhallgatott, számolt az ujjain -, már a tengeren jár, a hírhozót feltartották.
EnglishAnd when it came to pass that, being parted from them, we set sail, we came with a straight course to Coos, and the day following to Rhodes: and from thence to Patara.
Miután elváltunk tőlük, kifutottunk a tengerre, és egyenes irányban haladva Kószba értünk, másnap meg Roduszba és onnét Patarába.
EnglishWe were here not above five days, when the weather turning mild, and a fair wind, we set sail again, and in two-and-forty days came safe to the coast of Virginia.
Vagy öt napig tartózkodtunk itt, amikor az idő megenyhült, jó szelet kaptunk, megint vitorlát bontottunk, s negyvenkét nap múlva épen elértük Virginia partjait.
EnglishTHREE DAYS AFTER THE DEPARTURE of King Casmir and his retinue aboard the carrack Star Regulus, Aillas himself set sail for South Ulfland with a flotilla of seventeen ships.
Három nappal Casmir király és kísérete távozása után a Királyi Csillag nevű gálya fedélzetén, Aillas útnak indult Dél-Ulflandba egy tizenhét hajóból álló flottával.
EnglishAillas took his breakfast, then despatched a message to Domreis, commanding that six warships instantly make ready and set sail for Ys, and thereafter scour the Narrow Sea for Ska shipping.
Aillas megreggelizett, majd üzenetet küldött Domreisbe megparancsolva, hogy hat hadihajó késlekedés nélkül induljon Ysbe, és ska hajók után kutatva járja be a Keskeny Tengert.

Hasonló fordítások a(z) "to set sail for" szóra magyarul

for kötőszó
sail főnév
set főnév