EN

set-down {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "set-down" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThat one-eyed teacher set her down on the bench, propped her against the wall.
Az a félszemű pedagógus leültette a feleségét a padra, nekitámasztotta a falnak.
EnglishThe man with the briefcase set it down at a console in a far corner of the room.
Az aktatáskás férfi a szoba távolabbi sarkába vonult, és leült a rádiószekrény elé.
EnglishBobby set down the big paper bag he was carrying and unslung his shoulder-bag.
Bobby lerakta a nagy papírzacskót, amit cipelt, és kicsatolta a sporttáskáját.
EnglishPick up that boudoir doll and set it down properly, so it doesn't look so lost.
Fogd azt a rongybabát, és ültesd le tisztességesen, hogy ne fessen olyan elárvultan.
EnglishIgraine set her down and Morgaine walked sedately at her side back into the castle.
Igraine letette, és Morgaine fegyelmezetten ballagott vissza vele a kastélyba.
EnglishElminster set down his tankard and licked foam from the be-ginnings of a mustache.
Elminster letette kupáját és lenyalogatta a habot bajuszának kezdeményeiről.
EnglishCome and have a drink, he suggested as he set his tray down on the coffee-table.
Parancsoljon, az itala - mondta, és letette a tálcát a dohányzóasztalkára.
EnglishShe moved swiftly to the kitchen counter, set down the gun, and picked up the phone.
A konyhai pulthoz sietett, letette a pisztolyt, és fölemelte a telefonkagylót.
EnglishThe man behind the steering wheel felt his stomach cramp as he set down the phone.
A kormány mögött ülő férfi érezte, hogy a gyomra összeszorul a szó hallatán.
EnglishOnce a story is set down as an oral path, it must remain forever unaltered.
Ha egy történetet valaki előad, annak a szövegén soha többé nem lehet változtatni.
EnglishThen Iorek set off down the slope toward the sea again, toward the south.
Iorek elindult lefelé a lejtőn, vissza a tengerhez, hogy délnek vegye az irányt.
EnglishBut I set it down here, conjecturally, in light of the evil luck which followed.
Olyanok voltak, mint egy szerelmespár, valamely híres piktor festményén.
EnglishSuppose that in sheer malice he has set the whole thing down for the world to read.
Tegyük fel, hogy tisztán rosszindulatból feltálalta volna a világnak az egész dolgot!
EnglishHe turned and set off down the passageway, taking the bold, eager strides of a hero.
Megfordult, és elindult lefelé a járatban, a hősök merész és mohó lépteivel.
EnglishMen, Braer replied quietly, as he set off down the slope into the forest.
- Emberre. - válaszolt csendesen Braer, ahogy elindult a lejtón le, az erdőbe.
EnglishPayne set down the box of fish food and eased into the chair behind his desk.
Payne letette a haleledeles dobozt, és leült az íróasztal mögötti fotelba.
EnglishFlute struggled briefly, and Sephrenia, looking surprised, set her down.
Furulya fészkelődni kezdett, mire a meglepettnek tűnő Sephrenia lerakta a földre.
EnglishHis eyes took in the scene, and his hands set the sandwich down on the plate.
Nem tudta levenni szemét a jelenetről, és tányérjára tette a szendvicset.
EnglishShe set the tray down on the desk and removed the old service, and quietly went out.
Az asztalra tette a tálcát, összeszedte a használt edényeket, és nesztelenül távozott.
EnglishRoger exclaimed violently, and set his pilsner glass down with a bang.
A helyi gazdasági élet szart sem ér! kiáltotta Roger és lecsapta a söröspoharát.

Hasonló fordítások a(z) "set-down" szóra magyarul

down határozószó
down melléknév
down főnév
Hungarian
set főnév