Példamondatok a(z) "set-back" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe set the cap back on his head as he moved to take advantage of the remaining light.
Fejébe csapta a sapkáját, és megindult, hogy kihasználja a maradék világosságot.
EnglishIt was quite watertight, however, so he set it back on the lake and pushed it out again.
Egyetlen apró hézagot sem talált, ezért visszatette a vízre, és megint ellökte.
EnglishTrag saw that Sorak set his goblet back down without drinking from it.
Trag észrevette, vendége anélkül teszi vissza a poharát, hogy ivott volna belőle.
EnglishIt was a large neo-Spanish house set well back from the street on a spacious lot.
Egy nagy, neokoloniál épület volt, mélyen bent, távol az utcafronttól.
EnglishThe man picked up his cap, and just as he set it back on his head, Jonesy hailed him.
A férfi fölvette a sapkáját, és amikor a fejére illesztette, akkor kiáltott rá Jonesy.
EnglishShe had slipped on the ice; he had picked her up like a doll and set her back on her feet.
A lány elcsúszott a jégen, őő felemelte, és talpára állította, mint egy babát.
EnglishThe huge house was set two hundred feet back from the front property wall at the street.
Az épület az utcafronton húzódó kerítéstől kétszáz lábnyi távolságban állt.
EnglishHe nodded contemptuously toward a kind of pavilion set back against the back wall.
Fejével megvetően egy pavilonféle felé intett, a hátsó fal mellett.
EnglishOn the other side, set back almost touching the wall was a heavy oak-backed chair.
A másik oldalon, a fal mellett egy nagy, tölgyfa támlájú szék állt.
EnglishThey came finally to a small, unpainted door set back in a shabby alcove.
Végül egy sötét beugró végében rejtőző kicsi, festetlen ajtóhoz értek.
EnglishThey gathered in a tent set well back from the front lines of the Elven defense.
Jóval az elf védelmi vonal mögött, egy sátorban gyűltek össze.
EnglishNevertheless, the Turko-Kurdish peace process has suffered a severe set back.
A kurd-török békefolyamatban azonban komoly visszalépés történt.
EnglishThe pilot can sit back, set up a scan, and fly his plane with complete ease and confidence.
A pilóta hátradőlhet, és a kijelzőket váltogatva nyugodtan és könnyedén vezetheti a gépet.
EnglishHe paused as he set back the towel; grew aware that he wasn't thinking clearly.
Egy pillanatra megállt, miközben tette vissza a törülközőt; rádöbbent, hogy nem gondolkozik tisztán.
EnglishI rinsed the glass in a little sink and set the bottle back on the shelf.
Felmásztam rá, kiöblítettem a poharat egy kis mosogatóban, és visszatettem a palackot a polcra.
EnglishWe would lose credibility and the credibility of Europe would be set back.
Elveszítenénk hitelességünket, és Európa hitelessége visszaesne.
EnglishIt was late morning when they reached a modest house set some distance back from the street.
Már benne jártak a délelőttben, amikor elérték az úttól kicsit távolabb álló jómódú házat.
EnglishIt was an outrage, really, Jack told himself as he set the phone back.
Hát ez felháborító, füstölgött Ryan, helyére téve a telefonkagylót.
EnglishThe Ranger must have set his feet back upon the path while he was arguing with the others.
Biztosan a Csavargó indította el, amíg ő a többiekkel vitatkozott.
EnglishYou put a virus in an FBI program and set it back two years.
- Bejuttattál egy vírust az egy FBI programba és két évvel visszadátumoztad.

Szinonimák (angolul) a(z) set-back szóra:

set-back

Hasonló fordítások a(z) "set-back" szóra magyarul

back főnév
back melléknév
back határozószó
set főnév