EN

session {főnév}

volume_up
The session broke up early and resumed again the following morning.
A gyűlés ezután elég hamar feloszlott, és csak másnap reggel folytatódott.
After the general meeting in the palace, the preceptors of the four orders gathered in private session.
A palotában lezajlott gyűlés után a négy rend preceptora külön megbeszélést tartott.
00:53:28.58,00:53:30.41 The session was unauthorized.
00:53:28.58,00:53:30.41 Jogosulatlan gyűlés volt.
The final draft agenda for this part-session has been distributed.
Ezen ülésszak végleges napirendtervezetét kiosztottuk.
'This special session today holds great promise.
"Ez a mai rendkívüli ülésszak egy nagy ígéretet hordoz magában.
I thank you, ladies and gentlemen, for your work in this session.
Köszönöm önöknek, hölgyeim és uraim, ezen ülésszak alatt végzett munkájukat.

Példamondatok a(z) "session" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt is very unfortunate that the conference in Brussels clashes with the session.
Nagyon szerencsétlen dolog, hogy a brüsszeli konferencia egybeesik az üléssel.
EnglishBut Grishins rage stemmed from something that had come out of the last session.
Grisint azonban dühítette valami, amire a legutóbbi kihallgatáskor derült fény.
EnglishI thought that I'd made that clear, Adler said two hours into the current session.
Úgy vélem, ezt világosan kifejtettem mondta Adler az ülés második órája tájékán.
EnglishTraditionally, the plenary session in December is partly devoted to human rights.
A decemberi plenáris ülés hagyományosan részben az emberi jogokkal foglalkozik.
English'But the Hierocracy's not in session just now, Your Grace,' Sparhawk pointed out.
De a Hierokrácia most éppen nem ülésezik, kegyelmes uram mutatott rá Sparhawk.
EnglishI know that our chief negotiator debriefs you after each negotiation session.
Tudom, hogy főtárgyalónk valamennyi tárgyalási forduló után tájékoztatja Önöket.
EnglishDuring our last part-session we adopted the Stubb/Friedrich report on lobbyists.
A legutóbbi ülésünk során elfogadtuk a lobbistákról szóló Stubb/Friedrich-jelentést.
EnglishThe vote on this regulation has been adjourned until the next plenary session.
Az erről a rendeletről történő szavazást a következő plenáris ülésre halasztották.
EnglishIn fact, we had a fine opening session, Rutledge replied in Gant's earshot.
Ami azt illeti, remek nyitásunk volt válaszolta Gant hallótávolságában Rutledge.
EnglishCheck this option to always disable the background image during a remote session.
Jelölje be ezt az opciót, ha azt szeretné, hogy távoli elérésnél ne legyen háttérkép.
EnglishMimi put down the book she was reading and asked: Is the secret session over?
Mimi letette a könyvet, amit olvasott: Véget ért a titkos ülésszak? kérdezte.
EnglishThis is why I welcome the adoption of this report during yesterday's session.
Ezért fogadom örömmel, hogy a tegnapi ülés alatt a Parlament elfogadta a jelentést.
EnglishThe opening session of the Convention on the Future of Europe is held in Brussels.
Brüsszelben megtartják az Európa jövőjével foglalkozó konvent nyitó ülését.
EnglishBut they are meeting tomorrow in Singapore in emergency session to discuss the issue.
De holnapra rendkívüli ülést hívtak össze Szingapúrba, megvitatni a helyzetet.
EnglishThe first session of Spanish accession negotiations is held at deputy level.
A spanyolországi csatlakozási tárgyalások első, helyettesi szintű fordulója.
EnglishI thought today, since this is our first real session, we'd just go for an hour or two.
Úgy gondoltam - mivel ez az első igazi alkalom -, ma csak egy-két órát veszünk.
EnglishIt was noon Friday, court was not in session, and the hallways were deserted.
Péntek dél volt, bírósági tárgyalás nem folyt és a folyosók üresen kongtak.
EnglishI had no pictures, but I did have the voices of the journalists describing the session.
Nincs előttem kép, de még hallom az ülésükről beszámolót tartó újságírók hangját.
EnglishThis recommendation will be adopted by ICCAT during its plenary session on 18 November.
Az ajánlás elfogadására az ICCAT november 18-i plenáris ülésén kerül majd sor.
EnglishThe vote on any motions for resolutions will take place during the next session.
Az állásfoglalásra irányuló indítványokra történő szavazásra a következő ülésen kerül sor.

Szinonimák (angolul) a(z) session szóra:

session
skull session