angol-magyar fordítás erre a szóra: servitude

EN

"servitude" magyar fordítás

EN

servitude {főnév}

volume_up
She may choose either matrimony or servitude; it is all one to me; the problem at this point leaves our hands.
Választhat a házasság vagy a szolgaság között; nekem teljesen mindegy, melyiket választja; a probléma ennél a pontnál kikerül a kezünkből.

Példamondatok a(z) "servitude" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishPeople in Russia have learned to think proudly but live in miserable servitude.
Az orosz emberek megtanultak büszkén gondolkodni, de nyomorúságos szolgaságban élnek.
English`His to love and his to touch and his to rule with promises of servitude.'
Az övé, hogy szerethessen, fogdoshasson és uralkodhasson rajtad, szolgaságot ígérve.
EnglishIt means that 1 0 or 1 5 generations from now... men will be reduced to servitude.
Azt jelenti, hogy 10 vagy 15 generáció múlva... a férfiak szolgasorba fognak alacsonyodni.
EnglishLandor got penal servitude for life and died in Dartmoor a year later.
Landort életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték, és egy év múlva meghalt Dartmoorban.
EnglishOurs was designed to be a life of servitude and worship... and bowing and scraping and adoration.
Minket szolgálatra szánt, hajlongásra, hátvakarásra, az ő csodálatára.
EnglishSuch vagabonds will be whipped and seized into servitude, that they may do useful work.
Az ilyen csavargókat megkorbácsoltatom és szolgasorba taszítom, hogy valami hasznos munkát is végezzenek!
EnglishShe fed those convicts condemned to penal servitude for life, and her authority was recognized among them.
Õ táplálta ezeket az örökös rabságra ítélt fegyenceket, akik fölött elismert tekintélyt gyakorolt.
EnglishAnd Landor got penal servitude and died in prison.
Landort meg fegyházbüntetésre ítélték, és meghalt a börtönben.
EnglishI have impressed you into servitude after the Ska style.
- Ska gyakorlat szerint te a rabszolgám vagy.
EnglishOver and over again he tried, quite vainly, to explain to them why he would not yield himself to the servitude of a good job.
Újra és újra megpróbálta nekik elmagyarázni, miért nem hajlandó a jó állás jelentette szolgaságra.
EnglishAt Castle Sank I was forced into servitude.
- A Sank kastélyban szolgaságra kényszeríttettek.
EnglishNot one of the farms where the Tarthenal lived in Indebted servitude to a land-owner in Dresh was exclusively of the blood.
Dreshben egyetlen olyan farm sem volt, ahol az Adósként dolgozó tarthenal családokban lett volna tiszta vérű.
EnglishShe may choose either matrimony or servitude; it is all one to me; the problem at this point leaves our hands.
Választhat a házasság vagy a szolgaság között; nekem teljesen mindegy, melyiket választja; a probléma ennél a pontnál kikerül a kezünkből.
EnglishThe king has declared that if you cark or pout, or attempt to avoid his fiat, he will simply give you off into servitude!
- A király bejelentette, hogy ha duzzogsz, nem megfelelően viselkedsz, vagy megpróbálsz kibújni a parancsa alól, odaad szolgálónak!
EnglishPolitics could then provide the right answer that would once and for all free us from the chains of servitude to the financial sector.
A politika ezután megadhatja a helyes választ, amely egyszer és mindenkorra megszabadít bennünket a pénzügyi szektor szolgaságának láncaitól.
EnglishShe wasn't hanged because they felt that there were extenuating circumstances, so the sentence was commuted to penal servitude for life.
De nem akasztották fel, mert érezték, hogy enyhítő körülmények forognak fenn... így aztán életfogytiglani fegyházra vál toztatták az ítéletet.
EnglishFor example, in the UK we have seen a recent case of somebody actually ending up with a prison sentence on a charge of trafficking for domestic servitude.
Például az Egyesült Királyságban nemrég történt, hogy valaki börtönbe került háztartási munkára kényszerítés és embercsempészet miatt.
EnglishAfter the servitude of Communism, the enlargement process contributed to making democracy a reality and to strengthening stability on our continent.
A kommunizmus rabszolgasága után a bővítési folyamat hozzájárult ahhoz, hogy kontinensünkön valósággá váljon a demokrácia és növekedjen a stabilitás.
EnglishThis person appears to have been none other that Beddington, the famous forger and cracksman, who, with his brother, had only recently emerged from a five years' spell of penal servitude.
Ez az ember azonban maga Beddington volt, a híres pénzhamisító és bankrabló, aki nemrég töltötte le ötéves börtönbüntetését bátyjával együtt.
EnglishI ask that you withdraw your armies to the foreshore, that you liberate all Ulfish thralls still in servitude, and that you renounce your aggressive attempts against my land.
Arra kérem, vonja vissza csapatait a Foreshore-ra, szabadítsa fel az összes rabszolgaságban tartott ulfot, és hagyjon fel a birodalmam ellen intézett támadásokkal!